200 miljoner kineser har lämnat det kinesiska kommunistpartiet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En så kallad Tuidang march (att lämna partiet) i USA i April 2014.

Tuidang, som översatt från kinesiska betyder ”att lämna partiet”, är troligen historiens största gräsrotsrörelse. Den startade 2004 och fram tills nu, den 14 april 2015, har 200 miljoner kineser från alla sociala grupper sagt upp sitt medlemskap i Kinesiska kommunistpartiet och dess ungdomsorganisationer.

Sex decennier efter det Kinesiska kommunistpartiets våldsamma maktövertagande presiderar det över en nation med 1,3 miljarder människor. Det kinesiska folket är nedtyngt av politiskt förtryck, inrotad korruption och en alltmer försämrad miljö.

Tuidangrörelsen ger det kinesiska folket en unik möjlighet att separera sig fysiskt och moraliskt från kommunistregimen och uttrycka sin önskan om att få slut på partiet.

Tuidangrörelsen uppstod genom Epoch Times redaktionella artikelserie "Nio kommentarer om kommunistpartiet", som publicerades med början i november 2004.

"Nio kommentarer" som den ocensurerade historien om kommunistpartiet slog an en sträng i det kinesiska folkets hjärta, och snart efter att serien hade publicerats på kinesiska började tidningen få tiotusentals uttalanden från kineser som uttryckte sitt missnöje med partiet och deras önskan att dra sig ur det.

 
Antalet utträden ur partiet per månad sedan 2005.Foto: Dane Crocker/Epoch Times)

Nu fortsätter Tuidangcentret att samla uttalanden om utträden från partiet från personer som är eller har varit medlemmar i det Kinesiska kommunistpartiet och dess närstående ungdomsorganisationer, de Unga pionjärerna och Kommunistiska ungdomsförbundet. Dessa utträden publiceras sedan på Tuidangcentrets kinesiskspråkiga hemsida.

Uppskattningsvis hjälper 20 miljoner volontärer i Kina till med att sprida information om rörelsen och registrerar sina landsmäns uttalanden, vilket oftast görs med hjälp av en pseudonym av säkerhetsskäl.

Dessutom finns ett antal volontärer runt om i världen som samlar utträden genom att ringa till Kina eller genom att vara värd för Tuidangcenters montrar i de kinesiska stadsdelarna i olika städer och på populära turistattraktioner runt om i världen.

De flesta av volontärerna är utövare av Falun Gong, en traditionell kinesisk andlig metod. År 1999 lanserade det kinesiska kommunistpartiet en kampanj med avsikt att utplåna Falun Gong.

Zhong Weiguang är bosatt i Tyskland. Han är en kinesisk dissident och forskar på totalitarism. Han ser det massiva antalet utträden som en indikation på att det kinesiska folket i allmänhet har förlorat hoppet om den kommunistiska regimen.

– Fler än 200 miljoner människor har trätt ut ur kommunistpartiet. Om det inte fanns förföljelse eller terrorstyre och om alla kunde yttra sig om kommunismen så tror jag de flesta skulle hålla med om att kasta partiet på historiens skrothög, sade Zhong i en intervju med Epoch Times.

Även partiets egna led hemsöks av en brist på tro inte bara på den kommunistiska ideologin utan även på själva systemet som till synes byggdes för att stödja ideologin.

Nio kommentarer om kommunistpartiet - Inledning

Yan Fulan, en Falun Gong-utövare och Tuidangvolontär som bor i USA, arbetar med ett team som ringer dagliga telefonsamtal till kinesiska tjänstemän, inklusive dem inom olika säkerhetsorgan med uppgift att förfölja Falun Gong. Trots arten av deras arbete har många enskilda officerare uttryckt sin besvikelse över kommunistpartiet.

 
Charles Lee, talesman för Globala centret för utträde ur det kinesiska kommunistpartiet, talar vid ett Falun Dafa-möte intill FN:s högkvarter på Manhattan i New York, den 14 maj 2014.Foto: Petr Svab / Epoch Times

– Efter att vi pratat med dem ... säger de saker som "nu förstår jag”. De säger upp sitt medlemskap i [partiet] mycket gärna. De säger att vi utländska Falun Gong-utövare har ringt dem så många gånger att de nu vet sanningen, sade Yan till Epoch Times.

En före detta tjänsteman som arbetar på Himmelska fridens torg i Peking inom Folkets beväpnade polis publicerade sitt uttalande på Tuidangs webbplats år 2007:

”På den tiden, kunde jag inte se sanningen och deltog i förföljelsen av Falun Gong-utövare. Nu förstår jag. Härmed avsäger jag mig mitt medlemskap i Unga pionjärerna och Ungdomsförbundet, och ogiltigförklarar de eder jag en gång svurit [till dessa organisationer.] "

Källa: http://www.epochtimes.se/200-miljoner-kineser-har-laemnat-det-kinesiska-kommunistpartiet-a28075.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.