"Lämna-partiet"- rörelsen bådar gott för Kina anser före detta tjänsteman

Tidigare kinesisk tjänsteman som hoppade av till Kanada ser ljust på framtiden för sitt hemland
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Han Guangsheng från Toronto, som hoppade av till Kanada från Kina år 2001, säger att det stora antalet människor som kapar sina band med det Kinesiska kommunistpartiet inger hopp om en bättre framtid för Kina.

Milstolpen med 200 miljoner personer som har lämnat det Kinesiska kommunistpartiet och dess underorganisationer har gett en före detta kinesisk tjänsteman som hoppade av till Kanada för 14 år sedan, hopp för Kinas framtid.

- Kinas framtid är verkligen ljus, eftersom så många människor har vaknat och genomskådar Kommunistpartiets natur och dess tyranni, dess envälde, dess brott mot mänskligheten, liksom dess korruption, säger Han Guangsheng, bosatt i Toronto.

- Detta, i kombination med det faktum att folk dagligen lämnar partiet, gör det möjligt för Kina att så småningom gå i riktning mot en demokrati, rättsstatsstaten och ett konstitutionellt styre.
Ångrar inget

Han Guangsheng själv sade upp sitt medlemskap i partiet år 2005.

Han blev biträdande chef för staden Shengyangs juridiska byrå år 1996, och blev chef för byrån 1999. Men han hoppade av till Kanada i september 2001, främst på grund av att han blivit desillusionerad och förbittrad över kommunistregimens diktatur och envälde.

Det var en resa utan återvändo, men han ångrar ingenting.

- Det mest rätta som jag har gjort i mitt liv var att lämna Kina och bryta mig loss från Kommunistpartiet. Detta är något jag aldrig kommer att ångra. Dessutom, sände alla mina vänner, mina tidigare kollegor, tidigare underlydande, och de som kunde komma i kontakt med mig, mig hälsningar, uttryckte sin beundran, och sade att de ger mig rätt om mitt agerande, säger han.

Bland de elever som kom in på Nankais universitet 1977 var Han Guangsheng den förste att gå med i Kommunistpartiet. På den tiden hade universitet just börjat återigen anta studenter genom standardiserade inträdesprov efter Kulturrevolutionen.

Men snart blev han desillusionerad över verkligheten inom Partiet och hur det verkar.

- Min förbittring härrörde från massakern på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Under de tio följande åren ville jag göra något för att förändra situationen för Partiet inifrån systemet. Men senare upptäckte jag att det var helt omöjligt, säger han.
Förföljelsen av Falun Gong var droppen

För Han Guangsheng var droppen som fick bägaren att rinna över att Partiet startade förföljelsekampanjen mot tiotals miljoner utövare av den andliga metoden Falun Gong i juli 1999.

Han gav uttryck för sitt motstånd när han blev beordrad att spärra in Falun Gong-utövare i fängelser och tvångsarbetsläger. Som chef för den juridiska byrån var han ansvarig för dessa anläggningar i staden Shenyang. Han säger att han hävdade att Falun Gong-frågan var en trosfråga, och att dessa människor inte var några brottslingar, men förgäves. Han började i hemlighet planera sitt avhopp.

- Efter att Kommunistpartiet började förfölja Falun Gong såg jag under lång tid många oskyldiga Falun Gong-utövare som fängslades eller skickades till tvångsarbetsläger utan laglig grund, utan rättslig prövning, säger han.

- Så när jag såg Partiets brutala, desperata gärningar mot mänskligheten ville jag inte bli en medbrottsling eller en bödel för deras politik, så jag bestämde mig för att ge mig av.

Han Guangsheng, som driver ett litet företag i Toronto, anser att partiets dagar är räknade.

- De är som passagerarna ombord på Titanic, som gör sig redo för att fartyget ska förlisa.

Källa: http://www.epochtimes.se/Laemna-partiet--roerelsen-badar-gott-foer-Kina-anser-foere-detta-tjaensteman-a28120.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.