Peking 25 april 1999 för 16 år sedan

Fredlig vädjan följdes av brutal förföljelse
 

Den 25 april för 16 år sedan samlades fler än 10 000 Falun Gong-utövare vid klagomålskontoret i Peking för att värna om sina mest grundläggande rättigheter. De hade uppmanats att gå dit av polisen i Tianjin som ett par dagar tidigare olagligt hade gripit 45 utövare.

Deras önskan var:

*Att man skulle frige de Falun Gong-utövare som gripits i Tianjin.
*En fri och avspänd miljö för kultivering.
*Att förbudet mot Falun Gong-böcker hävdes.

De stod stilla och tysta i långa rader, det var en fridfull och ordnad demonstration som visade upp Falun Gong-utövarnas vänlighet. De stod på rad mellan bilvägen och trottoaren för att lämna plats för trafiken. De bad nyfikna fotgängare att gå vidare för att undvika stockning. De plockade till och med upp allt skräp som bilar och förbipasserande lämnade efter sig och städade bort polisernas kastade cigarettfimpar.

Den 11 april hade en tidning i Tianjin publicerat en artikel som svartmålade Falun Gong. Utövare uppsökte redaktionen för att berätta om sina goda erfarenheter av övningsmetoden. Situationen kring Falun Gong i Kina hade varit spänd ända sedan 1996 och regimen hade redan börjat förfölja Falun Gong i det fördolda. Den 22 och 23 april misshandlade beväpnade poliser Falun Gong-utövare i Tianjin och grep 45 av dem utan laglig grund. De andra Falun Gong-utövarna på plats tyckte det var konstigt när de uppmanades vända sig till centralregeringen i Peking för att där framföra sin sak.

Detta ledde till att många utövare sökte upp klagomålskontoret som är beläget i närheten av rege-ringens bostadskomplex, Zhongnanhai. Poliserna delade folkmassan som samlades där. Utövarna delades in i två grupper, den ena skulle gå från söder till norr, den andra från norr till söder mot regeringsbyggnaderna, så att utövare kom att stå runt Zhongnanhai. Då Kinas premiärminister Zhu Rongji såg samlingen när han var på väg ut från Zhongnanhai, frågade han vad folk ville, och sade att han ville tala med några representanter när han återvände på eftermiddagen. När Zhu hörde utövares vädjan gav han order om att de fängslade omedelbart skulle friges och han accepterade även de andra två vädjandena från Falun Gong-utövarna.

Denna stillsamma vädjan gav Falun Gong internationell uppmärksamhet. Även internationella observatörer och medier i världen rapporterade om den fredliga lösningen på vädjan den 25 april. Många såg det som ett föredömligt sätt att lösa konflikter genom kompromiss, att det var en milstolpe i Kinas utveckling mot ett civilsamhälle.

När dåvarande högste ledaren, Jiang Zemin, hörde talas om denna händelse började han avundsjukt planera för hur han skulle tillintetgöra Falun Gong. I vredesmod skrev han samma natt till den övriga partiledningen: ”Kan det vara så att marxismen som vi kommunister har, materialismen och ateismen som vi tror på, inte kan triumfera över de där sakerna* som Falun Gong propagerar för?” Den 20 juli 1999 bannlystes Falun Gong i Kina. De statsstyrda medierna användes till att föra ut lögner om Falun Gong i hela världen. Jiangs order var att tillintetgöra Falun Gong på tre månader.

I början av 2006 framkom uppgifter om att Falun Gong-utövare som olagligt satts i arbetsläger beröva-des alla sina organ som sedan såldes. Två oberoende kanadensiska utredare fann att anklagelserna var sanna och noterade bl.a. att för 45 500 av de transplantationer som genomfördes under en period på sex år kunde inte källan till organen redovisas.

Förföljelsen av Falun Gong i Kina hade i april 2015 lett till:

3858 dokumenterade dödsfall genom tortyr

Över 100 000 olagligt internerade utövare i arbetsläger

Fler än 500 dömda till fängelsestraff på upp till 18 år

Hundratusentals olagligt arresterade eller fängslade

Detta är bekräftade siffror, mörkertalet tros vara mångdubbla.

* Falun Gongs principer är att leva efter egenskaperna Sanning, Godhet och
Tålamod.


Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.