Utövare från Europa önskar Mästare Li Hongzhi ett Gott Nytt Kinesiskt Nyår!

Sverige

Rumänien

Turkiet


Irland

Yuanming/Clearharmony

Polen

Österrike

Bulgarien

Spanien

Ungern

Bosnien och Herzegovina

Ryssland

Finland

Israel

Belgien

Schweiz

Frankrike

Ukraina

Danmark

Portugal

Moldavien

Serbien och Montenegro

Kroatien

Grekland

Slovakien

Holland

Litauen

Tjeckien

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.