En analys av vilda tankar som härrör från känslor

Vi vet från Fa att alla varelser i den Trefaldiga världen är genomsyrade av känslor. När det gäller kultiverare som har haft en önskan att överskrida den Trefaldiga världen, så hänger sig vissa fortfarande åt sina känslor och dröjer sig kvar i sina egna tankar om självömkan eller andra känslor. Deras tempo i kultiveringen har avtagit. Detta händer till och med äldre kultiverare, vars känslor inte ska vara lika starka som de ungas.

I den här artikeln analyseras olika vilda tankar som härrör från känslor. Syftet är att hjälpa till att kasta ljus över källan till sådana tankar så att kultiverare kan bli av med störningarna.

Strävan i känslor

Det finns både positiva och negativa sidor av känslor. Den negativa sidan innebär en självisk del, där människor förväntar sig få motprestationer.

När människor tror att de inte har fått den återgäldning eller respons de förtjänar känner de sig upprörda. Hat eller förbittring kan uppstå ur kärlek. Bland människor är ett av de vanligaste klagomålen: “Jag var så snäll mot honom, men han behandlade mig ändå så här!”

Det är irrationellt att kräva ett sådant beteende av andra. Vissa människor är till exempel vana vid att deras föräldrar är väldigt snälla mot dem. Om deras föräldrar försummar deras känslor vid några tillfällen kan de bli mycket negativa. De tar föräldrarnas vänlighet för givet. Även om föräldrarna har tagit väl hand om dem i årtionden kan några få incidenter orsaka förbittring.

Detta sker även mellan par. På hustruns födelsedag kan maken ge henne en present som en trevlig överraskning. Detta är bra. Men om hustrun ber om en specifik gåva och blir arg om begäran inte uppfylls blir resultatet annorlunda. När strävan är för stor tyder det på girighet.

En person som inte vet vad tillfredsställelse är kan inte uppskatta saker och ting. Oavsett hur mycket han får tycker han inte att det räcker och kan inte uppskatta det han redan har. Hur kan han då uppskatta sin omgivning och andra? Detta är vanligtvis orsaken till förbittring bland familjemedlemmar och par.

Sådana mänskliga fasthållanden finns också bland kultiverare. Ser vi inte att en del utövare gör förfrågningar till Mästaren och i huvudsak ber Mästaren att rädda dem på det sätt de föredrar?

Eftersom känslor går hand i hand med strävan kan en person känna lycka eller smärta när en strävan antingen uppfylls eller inte uppfylls. Varje strävan är ett kryphål i kultiveringen. Varelser som drivs av känslor och som drivs av strävan är oförmögna att avgöra om resultatet av deras strävan åstadkoms av en Buddha eller en demon.

Illusioner från känslomässig strävan

Människor kontrolleras ofta av känslor. Ensamstående människor fantiserar om att älska och hur de kommer att älska och ta hand om honom/henne. Gifta människor, särskilt kvinnor med små barn, klagar ofta på sina makar.

Svårigheter är vanliga i livet. Människor söker vackra stunder i sina minnen, litteratur eller filmer och minns ögonblicken som en evighet. De lyssnar på kärlekssånger för att få tröst. Vissa söker till och med tillfredsställelse i filmer eller TV-dramer fulla av illusioner och obsceniteter. Många använder till och med sådana illusoriska ögonblick som referenser och normer för sina kärleksaffärer.

Om du frågar en vanlig person vad lycka är, kan han eller hon mycket väl söka sig fram till någon film- eller tv-dramascen.

Människor drivs av känslor och vet inte vad de egentligen vill ha. Om man inte överger jakten på kärlek mellan en man och en kvinna kommer man att fortsätta att hålla fast vid sina normer för en idealisk älskare.

Ovanstående är bara min egen analys av vilda tankar ur den mänskliga nivåns perspektiv. Vi kan bara få mer klarhet om känslor när vi befinner oss bortom Den trefaldiga världen.

På vår kultiveringsresa kommer man, om man inte kan stå ut med ensamhet under några decennier av mänskligt liv, lätt att komma fram till slutsatsen om “sann kärlek” när man möter någon som man beundrar. Om personen inte är tillgänglig föreställer man sig då att personen är perfekt och dröjer sig sedan kvar i sorg.

Om personen är tillgänglig och de två blir tillsammans, är spänningen inte så långvarig. Detta beror på att när jakten väl är tillfredsställd är spänningen borta. Efter en tid kan sådana vilda tankar dyka upp igen i förhållande till en annan person.

Ur en kultiverares perspektiv, oavsett hur bra en person är, är det fortfarande bara snällhet i människovärlden. Det är inte bortom människornas rike.

Fokus på att eliminera lustdemonen

Män är inte lika känslomässigt beroende som kvinnor, så de har kanske inte lika mycket störningar från känslor som kvinnor har. För manliga kultiverare är nyckeln att eliminera lustdemonen.

När man väl bestämt sig för att sluta använda sin sexuella funktion i människokroppen blir tillvaron mycket enkel – man använder bara sitt liv för att kultivera.

Våra krav och standard för att leva blir ganska låga. Strävan efter berömmelse och personlig vinning blir överflödig. Fåfängan blir svag, eftersom det inte finns någon större drivkraft eller motivation för att få några positiva intryck från det motsatta könet. Många mänskliga fasthållanden löses upp efter att man släppt den sexuella lusten.

Vilka problem kan ett äktenskap eller en skilsmässa lösa i detta ljus? Inga.

Eftersom kultiverare känner till Fas krav kommer vi inte att göra allvarliga misstag. Men om begäret inte är helt och hållet avskaffat kan man titta på pornografiska bilder eller videoklipp. Lustdemonen kontrollerar människor så att de livnär sig på lust. Då är fasthållandet svårare att eliminera. En kultiverares dåliga uppförande stärker i själva verket lusten.

Det manliga könsorganet är inte helt under kontroll av vårt huvudmedvetande. Jag har observerat detta under min process att bli av med lust. Många fysiologiska reaktioner är helt enkelt inbyggda funktioner i människokroppen.

En del utövare vill gifta sig med andra utövare eftersom de tror att utövare är renare än vanliga människor. Men ibland manifesterar kultiverares mänskliga fasthållanden sig på samma sätt som vanliga människors.

Mästaren sade i “Fa-undervisning vid 2007 års Fa-konferens i New York”:

“En ren ung flicka, en oskyldig flicka, är verkligen svår att finna nuförtiden. “

Hela Kina har blivit så här. Många mäns lust är okontrollerbar nuförtiden. Makar som inte är utövare och som har en stark sexuell lust drar verkligen kvinnliga utövare nedåt i kultiveringen. Vanliga människors sexuella tekniker raderar helt det högtidliga hos en kultiverare. De kvinnliga utövare som fortfarande vill gifta sig med icke-utövare, var snälla och ompröva frågan och ta ansvar för er kultivering. Att dejta är inte så enkelt som att bara hålla varandra i handen.

Kultivera ett rent sinne

Människor lever i känslor precis som fiskar i vatten. Om en fisk skulle behöva anpassa sig till att leva på land skulle det vara smärtsamt. Därför kan känslomässiga tankar dyka upp i vårt sinne även om vi är klara över principerna.

När vi ser fiskar simma kan det se ut som om det beror på fiskarnas rörelse, men de påverkas och drivs av vattnets strömning. Människor har aldrig kunnat kontrollera sina egna sinnen.

När vi har ett rent sinne kan vi undertrycka energin och inflytandet från de emotionella partiklar som våra kroppar är genomsyrade med.

Medkänsla är något annat än känslor. Den innehåller inga själviska strävanden eller förväntningar på belöning. Medkänsla uppnås genom att man gör sig av med mänskliga fasthållanden.

Mästaren sade i “Fa-undervisning vid den internationella Fa-konferensen 2009 i Washington DC”:

”Den största manifestationen av Shan är barmhärtighet, och det är en manifestation av oerhörd energi.”

Låt mig avsluta den här artikeln med ett citat från Mästarens föreläsning “Undervisning om Fa vid mötet med studenter från Asien och Stillahavsområdet”:

”Så för en människa, vad är då meningen med livet? Det är att uppleva den känsla man får av att vara fäst vid materiella intressen och njuta av människolivets gång indränkt i känslor. Tänk på hur ömkligt det är, och vilken sorts känsla det egentligen är. De är lyckliga när de får någonting och olyckliga när de förlorar det; när de äter kött tycker de att det smakar gott, och när de äter karameller tycker de att det är sött … men i människovärlden finns det också bittra, skarpa och smärtsamma saker, det finns de känslor som unga människor har vilka kommer från känslomässiga fasthållanden, och sedan finns de känslor som människor inom olika samhällsskikt har när de jagar efter, vinner eller förlorar saker genom livets gång – även om de vinsterna och förlusterna egentligen inte kommer från ansträngningar. Det är så som människorna är när de lever i den här världen. Människor är så ömkliga! Och likväl kan människor bara inte genomskåda den här så kallade verkligheten, och inte heller vill de det.”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.