Gå stadigt på vägen för att bekräfta Fa

Hälsningar till ärade Mästaren och medutövare!

Tack Mästaren för att ni skyddar mig och hjälper mig att gå stabilt genom prövningar.

Recitera Fa för att övervinna prövningar

Jag började utöva Falun Dafa 1999 och blev olagligt arresterad två år senare. Även om jag inte studerade Fa-föreläsningarna ordentligt och hade många fasthållanden, var min tro fast i Fa. Min arbetsgivare, häktet och mina familjemedlemmar försökte med allt de kunde komma på för att få mig att skriva en garantiförklaring för att avsäga mig min tro. Jag vägrade bestämt. Jag sa till dem att jag aldrig skulle ge upp utövandet av Falun Dafa. I djupet av min själ kan ingenting ersätta Falun Dafa.

Min familj berättade för mig att jag skulle dömas till minst fem år om jag inte gav efter för myndigheternas krav. Jag började lära mig Fa utantill. Under mina sex månader i häktet memorerade jag Hong Yin och några av Mästare Lis senaste föreläsningar. Jag utnyttjade varje ögonblick för att recitera Fa. Jag tänkte alltid på en medutövare när jag reciterade Hong Yin: Hon memorerade Hong Yin mening för mening tillsammans med mig i häktet och blev förföljd till döds medan hon satt i fängelse.

När jag hungerstrejkade i fängelset för att protestera mot förföljelsen lärde andra utövare mig att memorera några av Mästarens senaste artiklar. Jag var oklar om Fa-principerna och visste inte hur jag skulle förneka den förföljelse som arrangerats av de gamla krafterna. Men jag kände ändå Mästarens medkänsla och välsignelser. Det fanns alltid en flitig medutövare som kom och hjälpte mig under denna utmanande tid.

Mästaren uppmuntrade mig i drömmar också att vara flitig när jag mötte svårigheter och antydde att jag behövde eliminera fasthållanden. En gång i en dröm höll jag i tre metallstänger på häktets taggtrådsstängsel. Jag insåg att jag behövde göra mig av med mina fasthållanden till berömmelse, vinning och sentimentalitet.

Mästaren sade:

“Huruvida du kan släppa den vanliga människans hjärta är en ödesdiger passage för dig för att bli en sann övermänniska. Alla lärjungar av genuin kultivering måste gå igenom det, för det är skiljelinjen mellan en utövare och en vanlig person.” (Genuin kultivering, “Det essentiella för flitiga framsteg”).

Jag sa till mig själv att jag ville bli en sann lärjunge till Mästaren. “Genuin kultivering” är en av de artiklar som jag har reciterat om och om igen. Att memorera Fa har fått mig att känna Dafas underverk. Närhelst jag var tvungen att förbättra mitt Xinxing dök Mästarens Fa upp i sinnet för att vägleda mig framåt.

En gång kom en grupp människor till cellen för att hjärntvätta mig. En av dem hade varit en utövare som hade gjort bra ifrån sig tidigare. Hon “omvandlades” dock efter att förföljelsen hade börjat. Hon hjälpte sedan de onda krafterna att få hundratals utövare att ge upp Falun Gong. Hon försäkrade fängelset om att hon kunde få mig att ge upp min tro. Jag ignorerade henne medan hon försökte hjärntvätta mig och sände ut upprätta tankar för att be Mästaren att rädda henne. Hennes hals började göra ont.

Eftermiddagen var som en kamp mellan gott och ont. En vakt lyssnade ett tag och sa: “Jag kunde inte se vem som ‘omvandlade’ vem.” Nästa dag lät fängelset henne inte längre tala med mig. Jag antar att hon måste ha förändrats. Jag hoppas att hon kommer att vakna upp och återuppta sin kultivering.

Efter den dagen försökte fängelset inte längre “omvandla” mig. Jag visste att Mästaren hjälpte mig.

I fängelset slutade jag inte att recitera Fa, inte ens när jag torterades. En dag hängde de mig upp i luften med hela kroppsvikten på handlederna och händerna i handbojorna. Men de gjorde inte ont. En fånge sa att mina händer hade blivit svarta och lila. Vi visste alla att utan blod som cirkulerar under lång tid i händerna skulle de kanske behöva amputeras. Folk runt omkring mig föreslog att jag skulle be vakterna att släppa ner mig. Jag vägrade. Jag fortsatte bara att recitera Fa, sända upprätta tankar och be om Mästarens hjälp. Några timmar senare släppte de ner mig. Händerna visade sig vara oskadda. Jag vet att det var Mästaren som skyddade mig igen.

Vid ett annat tillfälle blev mina händer vridna bakom ryggen och fastsatta i marken med handbojor dag och natt i flera dagar. Det var vinter, men jag fick bara bära några få kläder. Det var iskallt. Jag insisterade på att recitera Fa.

Några dagar senare förflyttades jag till en annan cell. Jag memorerade Mästarens artikel om “Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar”. Under de sista tio dagarna innan jag släpptes torterades en annan utövare och jag. Den tionde morgonen sa den andra utövaren: ”Jag drömde om att en gammal sugga låg på marken och dog. Jag trampade på den. Det onda i en annan dimension måste ha eliminerats. Vi ska lämna den här cellen idag.” De slutade verkligen att förfölja oss den dagen.

Natten innan jag släpptes berättade en medutövare för mig att hon drömde att många kännande varelser i andra dimensioner tog emot mig. Jag visste att Mästaren uppmuntrade mig. Efter att jag insåg vikten av att memorera Fa gav Dafa mig styrka. Det var Mästaren och Dafa som hjälpte mig att övervinna de enorma hindren och svårigheterna.

Recitera Fa för att eliminera fasthållanden

Inte långt efter att jag hade blivit häktad kom en fånge, som gick ut för att göra sysslor, tillbaka och berättade att min man hade försökt besöka mig. Det visade sig att han inte fick träffa mig i häktet och att han satt på ett närliggande berg hela morgonen, där han kunde se häktets gård. Jag hade blandade känslor efter att ha hört detta. Min man och jag startade vår familj från grunden, vi hade precis flyttat in i ett nytt hus och vår son var fortfarande liten. Jag reciterade dikten “Dafa bryter illusionen” från Hong Yin hela morgonen. Efter att ha släppt min sentimentalitet lugnade jag ner mig.

Jag torterades på så sätt att jag blev lämnad för att frysa, men jag fortsatte att recitera Mästarens artikel “Ytterligare förståelse” under en hel förmiddag. Jag fann min demoniska natur när jag reciterade Fa. Efter att jag hade hittat mina fasthållanden tillät vakten mig att bära tröjor.

För några år sedan hade jag en konflikt med en koordinator. Jag visste att jag hade fel, men jag kunde fortfarande inte släppa fasthållanden som avundsjuka, förbittring och andra föreställningar. Jag reciterade Mästarens artikel “Vem har rätt, vem har fel” i några timmar och kände att många dåliga substanser hade rensats bort av Mästaren. Jag gick till koordinatorns hem för att kommunicera med henne om hur jag hade tittat inåt och förbättrat mig. Hon tittade också inåt och vi löste missförståndet.

När jag inte kunde släppa känslorna för min son, reciterade jag ett stycke i Zhuan Falun och ett annat:

“Om du tänker för mycket blir det ett fasthållande. Håller du inte fast vid strävanden?” (Föreläsning ett, Zhuan Falun)

”Vid denna historiska storartade tidpunkt är varje stadigt steg ett lysande historiskt vittnesmål och en ojämförligt storartad mäktig dygd. Allt detta kommer att nedtecknas i universums historia.” (Lärjungars storhet, Det essentiella för flitiga framsteg II)

Hur kan jag följa en upprätt och stadig kultiveringsväg i framtiden? Jag lärde mig en läxa av att bli förföljd i fängelset. Jag studerade inte Fa väl. Jag trodde att det var kultivering att dela ut material och jag var inte uppmärksam på att sända upprätta tankar. Jag började studera Fa ofta och systematiskt.

Gradvis blev Fas principer tydligare. Jag kunde säga hur jag skulle hantera de problem jag stötte på, och jag kunde tydligare se den kultiveringsväg som Mästaren hade arrangerat för mig.

Att sända upprätta tankar

När jag förföljdes i fängelset togs en medutövare till en liten cell och torterades. Jag skickade upprätta tankar för henne. Hon släpptes snart. När hon såg mig sade hon: “Jag visste att du måste ha sänt upprätta tankar för mig eftersom jag drömde att du knuffade upp mig”. Mästaren använde hennes dröm för att upplysa medutövare och även för att uppmuntra mig att sända upprätta tankar.

En utövare från en annan stad och många andra utövare arresterades. Vi sände ut upprätta tankar från kl. 8.00 till kl. 12.00. Jag kände många hinder i början, men i slutet såg jag en vacker scen. Utövarna släpptes.

Under en period gick den lokala polisen hem till utövare för att leta efter och konfiskera Dafa-böcker. Vi bildade en liten grupp för att skicka upprätta tankar i tur och ordning varje dag under mer än en vecka. Den dag vi började slutade polisen att leta efter Dafa-böcker under en lång tid framöver.

Inte långt efter hemkomsten blev jag förföljd av en civilklädd polis och blev rädd. Jag tittade inåt och fann många fasthållanden. Jag studerade Fa mycket varje dag och sände upprätta tankar ofta och länge. Tre eller fyra dagar senare kände jag att många dåliga substanser hade rensats bort av Mästaren. Jag fortsatte att förklara fakta om Dafa för människor.

När jag uppnådde pensionsåldern behandlades inte pensionshandlingarna. Jag bad Mästaren om hjälp: “Mästare, jag vill gå i pension eftersom jag behöver mer tid för att göra de tre sakerna.” Den här processen var också en kultiveringsprocess. Under mer än sex månader såg jag inåt och fortsatte att sända upprätta tankar. En dag bad jag Mästaren att stärka mig, och jag sände upprätta tankar i mer än en halvtimme. Sedan ringde telefonen. Jag fick pensionsbeskedet. Jag kände återigen Dafas kraft.

Mästaren sade:

“Som jag har berättat för dig så beror kultiveringen på dig själv, Gong beror på mästaren..” (Föreläsning ett, Falun Dafas särdrag, Zhuan Falun)

En gång åkte jag till en fest i en annan stad. Jag sände upprätta tankar i förväg innan jag åkte iväg från stan. På vägen tillbaka fick vi reda på att vi var tvungna att byta tåg, så vi var tvungna att gå igenom säkerhetskontrollen igen. Jag hade fortfarande några sanningsklargörande material med mig. Andra i vår grupp hade sanningsklargörande material som jag hade gett dem. Jag bad Mästaren att skydda oss alla. Jag sände intensiva upprätta tankar. Vi passerade säkerhetskontrollen utan problem och återvände hem välbehållna.

När mitt tillstånd för att sända upprätta tankar var bra kände jag att hela kroppen var omgiven av energi. Jag kände att kraften i mina upprätta tankar kunde klyva ett berg.

Att släppa fasthållandet till bekvämlighet

Efter att jag började utöva Falun Dafa insåg jag att det lidande jag fick utstå när jag var ung var en värdefull erfarenhet. Det eliminerade inte bara min karma utan hjälpte mig också att utveckla en stark vilja.

När jag precis hade släppts från fängelset hade jag ekonomiska svårigheter. Jag åt kalla ångade bullar med de billigaste grönsakerna och såserna för att spara pengar och tid. Jag arbetade med Dafa-projekt medan jag åt. När min situation förbättrades åt jag ångade bullar och frukt och ibland även kex. När min man inte åt hemma åt jag helt enkelt vad jag kunde hitta.

Under de senaste åren har jag inte haft tid att memorera Zhuan Falun, så jag reciterade Fa mening för mening när jag lagade mat. För att eliminera fasthållandet till bekvämlighet flyttade jag sängen cirka 15 centimeter från väggen. Jag tog bort det vikta täcket från sängen, så att det inte skulle finnas någon chans för mig att luta mig mot väggen eller täcket. Jag insåg att jag lutade mig tillbaka i soffan och ibland tog jag långa pauser, så jag satte mig på golvet när jag studerade Fa.

Meningen med livet

Oavsett hur många svårigheter jag mötte, uppmuntrade Mästaren mig alltid. Ibland blev jag för upptagen och kände att jag skulle kollapsa. Vid sådana tillfällen sade jag i mitt hjärta: “Mästare, snälla, stärk mig. Jag kommer definitivt att klara det.”

Mästaren sade:

”Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont, Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande.” (“Att eliminera störningar, Det essentiella för flitiga framsteg II).

Jag tackade nej till möjligheten att tjäna pengar utanför stan. Jag valde att arbeta deltid så att jag kunde få mer tid att göra de tre sakerna bra. Jag kom till den här världen för att få Fa, så jag sätter alltid Dafa före allt annat.

När jag precis hade släppts från fängelset ville jag delta i en återföreningsfest för att berätta om Dafa för mina klasskamrater. Men jag hade inte tillräckligt med pengar för resan. Jag bad Mästaren att hjälpa mig eftersom jag verkligen ville klargöra sanningen för klasskamraterna. Överraskande nog kunde jag till slut åka, och jag berättade faktiskt för dem om Dafa. Några av dem gick med på att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess ungdomsorganisationer.

Det var ett svårt beslut för mig att ta ett deltidsjobb i stället för att tjäna pengar på ett jobb utanför stan. Min son gick på universitetet, så jag hade stora utgifter. I slutändan valde jag att stanna kvar. Jag trodde att Mästaren skulle ordna det bästa för mig om jag var på rätt väg eftersom allt som Mästaren ordnar för oss är det bästa. Det visade sig att min son fick en bra inkomst efter att han tagit examen och köpte ett eget hus och en egen bil.

Ibland när jag bekräftade Fa i spända situationer satte de gamla krafterna upp illusioner och fick mig att tro att jag skulle bli förföljd om jag fortsatte. Jag ställdes inför valet att gå vidare eller ge upp. Men när jag prioriterade att rädda människor hade jag alltid Mästarens beskydd. Jag reciterade alltid Fa och förnekade de gamla krafternas arrangemang. Mästaren hjälpte mig att eliminera min rädsla och själviskhet i dessa fall.

Mästaren sade:

”…när de förmörkande tårpilarna passerats lyser blommorna upp – en ny by”!

(Föreläsning nio, Den nya Zhuan Falun)

Tack Mästaren! Tack för att Mästaren hjälper mig att vandra stadigt på kultiveringsvägen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.