Att bryta igenom illusionen av “Ingen tid”

Jag är kontorsarbetare och har mycket att göra. Jag går hemifrån tidigt varje morgon och kommer hem sent. Jag använde i princip kvällstiden till att studera Fa och göra övningarna. Efter att jag födde mitt barn för fyra år sedan blev tiden ännu snävare. All min tid verkade upptas av vanliga saker som att arbeta på dagen och ta hand om barnet på kvällen. Detta gjorde mig mycket bekymrad. Jag ville verkligen studera Fa och göra övningarna på kvällen, men jag blev ofta avbruten av olika saker. Jag var hjälplös och mycket trött. Efter att ha avslutat hushållsarbetet på kvällen somnade jag snabbt när jag låg i sängen, och jag missade ofta tiden för att sända upprätta tankar, liksom den globala övningstiden tidigt på morgonen. Vad skulle jag göra om detta fortsatte? Var inte detta långt ifrån Dafas krav? Som svar på den här typen av störningar sände jag ofta upprätta tankar, men mitt xinxing hade inte förbättrats, så det räckte inte att bara sända upprätta tankar.

Jag tittade inåt och upptäckte att jag till stor del stördes av mina egna fasthållanden, såsom komfort och lättja, lathet, slapphet och rädsla för lidande. Jag tog omedelbart bort dessa fasthållanden, tyglade deras manipulation över mitt tänkande och blev fast besluten att ta vara på tiden för att kultivera. När jag nu ser tillbaka på det, var anledningen till att jag kände att jag inte hade tillräckligt med tid att jag inte hade kultiverat väl och att jag hade blivit “övertäckt” av mina fasthållanden. Är det inte kultivering att höja sig över och bortom den komplexa miljön av det vanliga mänskliga samhället? Hur hade jag kunnat bli så uppslukad och orsakat förseningar i min kultivering? Det mänskliga samhället är som smältugnen för Dan. Man kan kultivera i vilken miljö som helst. Om man känner att man “inte har tid” eller att man “inte har tillräckligt med tid” avslöjar man sina egna fasthållanden. Så länge man har ett bestämt hjärta kan ingenting vara en ursäkt.

Mästaren sade i Fa-undervisningen vid Fa-konferensen i New York 2007: ” De olika yrkena i människovärlden är samtliga kultiveringsplatser som ni försetts med. Detta leder tillbaka till det ämne jag tog upp tidigare – att allting hos mänskligheten inom den Trefaldiga världen har skapats för Dafa, byggts upp för Dafa, och har kommit för Dafa. Man kan kultivera vad man än gör eller inom vilket yrke man än arbetar. Med andra ord är det mänskliga samhället en stor övningsplats för mina Dafa-lärjungars kultivering, och ni kan kultivera oavsett var ni är. Det beror bara på huruvida ni är flitiga eller inte i er kultivering, och det gäller även för dem som gör saker som hemliga agenter. (Publiken skrattar) Ni kan alla kultivera och rädda varelser. Det är bara en fråga om hur ni rättar in ert tänkande och vilket slags attityd ni har gentemot Fa.”

Faktum är att Mästaren redan har ordnat den bästa kultiveringsvägen för mig, och han har också hjälpt mig att uppfylla min önskan. En dag, på väg hem från jobbet, dök plötsligt en tanke upp i huvudet: “Det skulle vara bra om jag kunde gå tillbaka till min medutövares företag för att arbeta, så att jag skulle ha mer tid att studera Fa och dela erfarenheter med utövare, det vill säga jämföra i studier såväl som i kultivering.” Inte långt därefter fick jag faktiskt ett samtal från den utövaren, som frågade mig om jag skulle vilja återvända till hennes företag för att arbeta. Vid den tidpunkten var jag oerhört tacksam och tackade Mästaren för hans noggranna arrangemang. Jag fortsatte att säga i mitt hjärta: “Tack, Mästare, tack…”.

När jag återvände till den här arbetsplatsen var miljön relativt avslappnad. Jag kunde använda mer fritid under dagen för att memorera Fa. Med denna gynnsamma miljö kände jag att jag kunde förbättra mig mycket. Nu känner jag inte att kvaliteten på min kultivering påverkas av tiden. Det var min nivå av flit och beslutsamhet som saknades. Vi får inte låta oss blockeras av våra egna fasthållanden och föreställningar. När vårt xinxing förbättras kommer miljön att förändras.

En verkligt flitig kultiverare vet hur man använder tiden rationellt och gör det mesta av sin tid. Vi kan också utnyttja vår rast på jobbet. Till exempel genom att ta sig tid att recitera “Om Dafa (Lunyu)”, “Hong Yin” eller “De essentiella för flitiga framsteg” etc. på vägen till och från arbetet, eller till och med memorera lite Fa varje dag. Detta kommer att ackumuleras med tiden, och fördelarna kommer att bli stora. I en lugn miljö kan vi sända ut upprätta tankar när som helst och var som helst. När vi är lediga kan vi titta inåt för att undersöka vårt kultiveringstillstånd. Har vi sagt eller gjort något som inte är baserat på Fa? Vilka fasthållanden har avslöjats på grund av detta? Är det inte att ta vara på tiden för att kultivera?

I slutändan måste vi ta vara på tiden, kultivera flitigt, noga följa Fa-upprätandeprocessen, sträva efter att slutföra vårt historiska uppdrag och leva upp till Mästarens medkännande räddning! Om det finns något här som inte är enligt Fa, var snälla och korrigera mig med medkänsla. Heshi!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.