Utplåna erotiska störningar och kultivera stabilt i Dafa

Minghui.org) Incidenter av erotisk störning förekom i vår stad tidigare, men problemet har nyligen förvärrats. Även om de berörda utövarna erkände sina misstag har en del av incidenterna haft en vidsträckt inverkan i området, vilket påverkat utövarna i många Fa-studiegrupper och avslöjat deras olika mänskliga fasthållanden. En utövare som drabbades allvarligt av erotisk störning avled plötsligt.

Jag hoppas att vi alla genom att utbyta förståelser av problemet kan kultivera flitigare och verkligen förbättra oss i Dafa-kultiveringen för att vända denna våg av erotisk störning till möjligheter för vår allmänna förbättring.

Upplyst från Mästarens undervisning

Mästare Li, Falun Dafas grundare, har talat om frågor om lust i flera föreläsningar.

Mästaren sade till oss:

"Jag talar om mänsklighetens verkliga situation här. Ni vet alla att västerlänningar inte förstår varför kineser fortfarande är så reserverade när det gäller relationer mellan män och kvinnor. Låt mig berätta för er att det är så här människor borde vara. Sexuell frihet, som har blandat de mänskliga raserna och förvirrat den mänskliga etiken, är absolut förbjuden av gudarna. Så som kultiverare ska ni absolut inte göra sådana saker. Ni kan ha en fru eller en make. Detta är det normala sättet att leva för människor. Men du begår en synd om du har sexuell aktivitet med någon som inte är din man eller hustru. Gudarna i varje upprätt religion i öst och väst har betonat denna punkt starkt." ( Falun-Buddha Fa Fa-undervisning vid Europakonferensen, 1998)

Mästaren sade också:

”För en kultiverare, en Dafa-lärjunge, är det något verkligt skamligt. Inom buddismen fordras det att människor ska hålla sig till buden, och när någon bryter mot kyskhetsbudet så är det verkligen en allvarlig sak! Visste du att Dafa-lärjungar har transformerats från det gamla kosmos och har gått bortom de gamla Fa-principerna, men det gamla kosmos, de gamla Fa-principerna, de gamla varelserna... allt det där försöker hålla dig tillbaka!” (Fa undervisning i Los Angeles, 2006)

”Men du får inte göra några misstag! Du får inte låta de gamla krafternas faktorer och de illvilliga varelserna utnyttja dina luckor och förfölja dig till den punkt då du till slut inte längre kan kultivera. Då har du förlorat din chans!” (Fa undervisning i Los Angeles, 2006)

Från dessa undervisningar har jag blivit upplyst till att det är ett lämpligt beteende att hålla ett korrekt avstånd mellan män och kvinnor utanför äktenskapet enligt universums höga standarder. Både österländska och västerländska ortodoxa religioner tar detta krav på stort allvar. De gamla krafterna och det gamla kosmos utnyttjar våra luckor och lägger också stor vikt vid sexuella otillbörliga handlingar, men deras mål är att rensa ut Dafa-lärjungar.

Mästaren sade till oss:

”De spådde att alla Dafa-lärjungar som skulle finnas kvar på slutet skulle vara de som hade upprätthållit sin renhet i enlighet med det här. ” (Fa undervisning i Los Angeles, 2006)

När det gäller skilsmässa påpekade Mästaren:

”När det gäller skilsmässa så har jag sagt till er att anpassa er till det vanliga samhället så mycket som möjligt. Idag kommer jag inte att säga någonting, vare sig det gäller att skilja sig eller gifta sig. Jag diskuterar saker utifrån Fa-principer. Men jag säger till er, dessa saker kommer inte att vara tillåtna i framtiden. De är resultatet av det nuvarande tillståndet i det moderna samhället. Jag kan inte tvinga er att göra saker på ett visst sätt, men de framtida liven kommer inte att tillåtas göra detta, inte heller skulle de det [om de kunde].” (Fa-undervisning vid mötet med Stillahavs asiatiska elever, 2004)

Min förståelse är att skilsmässa endast förekommer i det moderna mänskliga samhället, och det återspeglar den moraliska degenerationen hos människorna i vår tid. Då får vi som Dafa-utövare inte begå misstag till följd av erotisk inblandning. Vi bör följa Mästarens krav på skilsmässa och disciplinera oss själva i enlighet med Mästarens undervisning och förväntningar på Dafa-utövare.

Nyckeln är att aktivt avvisa tankarna på lust

Utövare som har en stark tro på Dafa, flitig kultivering och tillräckligt många upprätta tankar kan framgångsrikt klara av tester och prövningar. De kan tydligt inse att de dåliga tankar som reflekteras i deras sinnen inte är deras sanna jag, utan olika korrupta substanser av lust, och sedan aktivt förkasta dessa tankar och substanser.

Tvärtom är utövare, som inte lyckas bra med att avvisa störningar från erotiska demoner, ofta oförmögna att avgöra om dessa dåliga tankar är externa faktorer eller de själva. Eftersom de inte kan avvisa de degenererade substanserna är de förtrollade av fasthållanden, särskilt av demoniska störningar som lust.

Eftersom dessa utövare är de mest sårbara faller de lätt för de onda arrangemangen och inbillar att mänskliga föreställningar om sexuella begär inte står i konflikt med principerna för Dafa-utövare, och begår därför lätt felaktiga handlingar.

Det är heligt och ytterst lyckligt för oss att bli utvalda att stiga ner till den Trefaldiga världen för att kultivera i Dafa och hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet. Efter oräkneliga reinkarnationer och tusentals års väntan kan vi äntligen återförenas med Dafa i det här livet. Genom reinkarnationerna har vi emellertid spelat olika roller i det mänskliga samhället, inklusive rollen att vara flirtiga med människor av motsatt kön. De som spelat sådana negativa roller har på grund av detta ackumulerat denna typ av karma. Sådan karma kan orsaka olika svårigheter i vår kultivering och sedan användas av de gamla krafterna för att avskräcka Dafa-utövare.

Förstå orsakssamband när man hjälper dem som begår misstag

När erotisk störning påverkar vissa utövare, vad bör andra utövare göra? I videon "Fa-undervisning för australiensiska utövare" (01:53:46) svarade Mästaren på en utövares fråga om misstag som utövare gjorde som ett resultat av erotisk störning.

Från denna undervisning förstår jag att för att hjälpa dessa utövare bör vi vara medkännande när vi kommunicerar med dem, hjälpa dem att först skilja mellan rätt och fel på en vanlig mänsklig nivå, och sedan gradvis leda dem till att inse de allvarliga konsekvenserna av ett olämpligt beteende när det gäller att fläcka bilderna av Dafa och Dafa-utövare.

Från det perspektiv som överskrider den vanliga nivån har Mästaren upprepade gånger lärt oss att många vedermödor vi möter har historiska orsaker. Då kan de olämpliga erotiska aktiviteter som vissa utövare företar sig möjligen spåras tillbaka till deras karmiska relationer i deras tidigare liv.

När det gäller frågan om erotisk störning kan vi, om vi kan se bortom saker och ting från en vanlig mänsklig nivå och betrakta saker och ting utifrån historiska karmiska relationer och de gamla krafternas inblandning, bättre hjälpa våra medutövare att förbättra sig och fullfölja sitt uppdrag att rädda kännande varelser.

Redaktörens anmärkning: Den här artikeln representerar endast författarens förståelse i nuvarande kultiveringstillstånd, avsedd att delas mellan utövare så att vi kan "jämför studerandet, jämför kultiverandet". ("Verklig kultivering", Hong Yin)

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a202658-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.