Läkare i kinesisk medicin från Taiwan: "Den här boken är från himlen!"

(Minghui.org) Dr Wang Yuanfu, en taiwanesisk läkare, var en gång förbryllad av olika utmaningar inom det medicinska fältet efter att han tagit en kandidatexamen från Chung Shan Medical University och börjat arbeta inom sjukvården. "En patient med högt blodtryck måste ta mediciner resten av livet medan en person med sömnlöshet alltid behöver piller för att somna", minns han. "För mig måste dessa obotliga problem ha djupare orsaker bakom sig, som vår medicinska vetenskap ännu inte har upptäckt."

Dr Wangs sökande efter att hitta ett svar ledde till att han flyttade till Kanada 1997 för att ta en doktorsexamen i västerländsk medicin. Men efter att ha upptäckt Falun Dafa 2001 blev han så intresserad av den traditionella kinesiska kulturens visdom att han i stället åkte till det kinesiska fastlandet för att ta en doktorsexamen i traditionell kinesisk medicin vid Nanjings Universitet för kinesisk medicin 2006.

Nedan följer dr Wangs resa.

 
Dr Wang Yuanfu

En bok av visdom

Dr Wang var tidigare överläkare för internmedicin och kinesisk medicin vid Tainan-sjukhuset i Taiwan. Han blev senare chef för Wang Yuanfus klinik och Changxins klinik. Han är för närvarande läkare i internmedicin vid Zhenxings klinik.

Wang var dessutom ordförande för Pa-Te Yang Te Rotary Club (2011-2012), grundare och ordförande för Zhongli Star Rotary Club och regionchef för Rotary Internationals distrikt 3501. Dessutom fick han "Taoyuans pris för social insats" (2011), blev rådgivare i Taoyuan City (2011-2012) och tilldelades utbildningsministeriets silvermedalj (2012). Han har också skrivit en bok med titeln ”Fysisk och psykisk hälsa - en hälsosam metod utan att ta medicin och spendera pengar”.

Efter att ha tagit en kandidatexamen från Chung Shan Medical University 1986 blev dr Wang läkare. Utifrån sin erfarenhet fann han att många medicinska tillstånd, såsom högt blodtryck eller sömnlöshet, endast kunde hanteras men inte botas, vilket krävde livslång medicinering och/eller andra behandlingar.

Han flyttade till Kanada 1997 och stannade där i tre år och planerade att ta en doktorsexamen i västerländsk medicin. Under den tiden blev han dock intresserad av qigong, eftersom han noterade att många fenomen var bortom den moderna vetenskapens förklaring men ändå var verkliga.

År 2001 stötte dr Wang på Falun Dafa, ett meditationssystem som bygger på principerna Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod. Han upplevde många fenomen som beskrivs i Zhuan Falun, Falun Dafas främsta bok, bland annat det himmelska ögat, energi i handflatan och rotationen av Falun i buken. Imponerad av vad han hade upplevt åkte han till det kinesiska fastlandet och tog en läkarexamen i traditionell kinesisk medicin från Nanjings Universitet för kinesisk medicin 2006. Han återvände sedan till Taiwan för att praktisera medicin.

Dr Wang fann att boken Zhuan Falun var mycket djupgående. Han sade: "Den här boken är från himlen!".

Han noterade också att han snabbt kunde förstå kärnan i kinesisk medicin tack vare det han lärde sig i Zhuan Falun. I boken stod det till exempel att många gamla kinesiska medicinläkare hade supernormala förmågor på grund av sin andliga utövning. Denna förståelse upplyste dr Wang och gav honom visdom.

I slutändan kunde han avsluta sin doktorsavhandling, som var över 300 000 ord lång, på sex månader. "Om jag inte hade läst Zhuan Falun skulle jag inte ha kunnat slutföra den i tid och förklara saker och ting så tydligt", sade han.

Sinne och kropp

Förhållandet mellan sinne och kropp var väl förstått i forntiden. Huangdi Neijing (Den Gule kejsarens inre klassiker) talade till exempel om att "lugna ner sig med ingenting, följa det sanna qi och behålla anden inom sig". Det vill säga att man bör ta lätt på berömmelse och rikedom, minska begär och uppmärksamma moralen.

Detta visar också att kinesisk medicin skiljer sig från västerländsk medicin, förklarade dr Wang. Närmare bestämt fokuserar kinesisk medicin på balanserad näring, qi (energiflöde) i kroppen och moraliska värderingar. De två sistnämnda kostar inga pengar, men är avgörande för hälsan.

Baserat på sin erfarenhet anser dr Wang att Falun Dafa är överlägsen andra qigongsystem och att det gynnar både kropp och själ. "Principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod är avgörande för vår moral, själ och hälsa", tillade han.

Att bli en bättre människa

Genom att följa principerna om Sanningsenlighet, Medkänsla och Tålamod strävar dr Wang efter att vara en god människa var han än befinner sig. Även när han blir utnyttjad av andra, argumenterar han inte eftersom han alltid kommer ihåg att han är en utövare.

"Falun Dafa hjälper mig att se på saker och ting från en annan vinkel", förklarade han. "När det uppstår konflikter eller när andra har andra åsikter än din egen, ska du inte insistera på din egen åsikt."

 
En lycklig familj: Dr Wang, hans fru och deras son.

Dr Wangs hela familj utövar Falun Dafa. Förr hade han och hans fru ibland gräl, men det har blivit historia. Dr Wangs son följde i sin fars fotspår och blev också läkare. "Eftersom han också är Dafa-utövare oroar jag mig inte för att han eventuellt skulle kunna hamna illa i detta kaotiska samhälle", sade han.

Utövandet har också lättat på trycket och hjälpt honom att få visdom. "När man agerar enligt principerna Sanningsenlighet-Medkänsla-Tålamod kommer man att märka att många saker blir lättare med färre problem", kommenterade han.

Dr Wangs vänner och släktingar såg också de positiva förändringarna hos honom. "De sa ofta till mig att Falun Dafa är bra", sade han.

Att hjälpa samhället

Förutom att praktisera medicin sökte dr Wang också efter möjligheter att dela med sig av fördelarna med Falun Dafa till grupper lokalt i samhället. Han håller också föreläsningar på skolor, myndigheter, organisationer och utländska platser för att berätta om sina erfarenheter.

"Falun Dafa gör inte bara utövarna till bättre medborgare, utan bidrar också till att bygga ett fredligare och säkrare samhälle", sade han.

 
Under ett tal i Pingtung County den 29 augusti 2010 gjorde åhörare tillsammans med dr Wang övningarna.

 
Dr Wang demonstrerar övningarna medan många människor följer med under ett tal i Tokyo den 14 januari 2012


 
Dr Wang höll ett tal vid Sydneys Kinesiska kultur- och utbildningscenter den 3 april 2012 och visade övningarna för åhörarna

"Livet kan vara ett mysterium, eftersom vi inte vet varifrån vi kom och vart vi kommer att ta vägen när vi dör", sade dr Wang. "Men Falun Dafa svarar på den frågan och leder oss till en bättre framtid."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202988.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.