86-årig kvinna dömd till tre år för att hon utövar Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) En 86-årig Liang Shuzhi i staden Shenyang i Liaoningprovinsen dömdes nyligen till tre år och 20 000 yuan i böter för sin tro på Falun Gong, en andlig disciplin som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999. Hon har överklagat domen.

Liang Shuzhi greps hemma den 8 juni 2021. Efter hårda krav från hennes familj släpptes hon senare samma dag.

Polisen hävdade att en övervakningskamera hade registrerat Liang när hon placerade Falun Gong-material på bilar nära en polisstation i mars 2021. Genom att övervaka hennes dagliga aktiviteter upptäckte de också att andra Falun Gong-utövare tryckte material i hennes hem. De hävdade att detta var ett allvarligt brott och att de hade för avsikt att sätta henne i fängelse.

Heping distriktkontor för inrikes säkerhet överlämnade Liangs fall till Liaozhong-distriktets åklagarmyndighet. En polisman ringde till hennes familj den 9 maj 2022 och hotade dem med att hon snart skulle ställas inför rätta i Liaozhongs distriktsdomstol.

Liangs familj fick senare veta att åklagaren återlämnade fallet till polisen den 6 juni 2022 på grund av otillräckliga bevis. Polisen lämnade in hennes fall igen den 17 juni.

En grupp poliser och en åklagare kom till Liangs hem den 2 augusti 2022 och försökte tvinga henne att skriva under åtalet. Hon vägrade att göra det.

Domare Lin Xiaojiao från distriktsdomstolen i Liaozhong ringde till Liangs familj den 31 januari 2023 och hotade att ta Liang i förvar efter lyktfestivalen den 5 februari om hon inte avsade sig Falun Gong.

Eftersom Liang vägrade att ge upp Falun Gong ställdes hon inför rätta den 8 februari 2023. Hennes advokat lade in en icke-skyldig åsikt för henne. Domaren meddelade hennes dom den 27 mars 2023. Hon har överklagat till staden Shenyangs mellanliggande domstol.

Även om staden Shenyangs no.1 interneringcenter nekade Liang tillträde på grund av hennes hälsotillstånd försöker domare Lin fortfarande skicka henne till fängelse.

Innan Liang dömdes senast fick hon tidigare ytterligare tre år 2002 för att ha satt upp Falun Gongs flygblad.

Kontaktuppgifter till förövarna:

Lin Xiaojiao (林晓姣), domare vid Liaozhong distriktsdomstol
Zhao Pin (赵品), åklagare vid Liaozhongs distriktåklagarmyndighet
Weiyuan (周维远), ordförande vid staden Shenyang mellanliggande domstol: +86-24-22763001

(Fler förövarnas kontaktuppgifter finns i den kinesiska originalartikeln).

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/9/208005.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.