Vad ligger bakom artificiell intelligens?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Efter att ha läst artikeln på Minghui "Min syn på artificiell intelligens" vill jag lägga till mina tankar.

Under tusentals år av mänsklighetens historia har ekonomisk trygghet varit en drivkraft i samhället. Människor kämpar för berömmelse och vinst för att tillgodose sina behov. För att lyckas i denna kamp har människor utvecklat och använt alla slags strategier och verktyg. Utvecklingen av dessa idéer och redskap, från de mest primitiva till de moderna versionerna, är också en återspegling av själva människans historia.

Så kallad "artificiell intelligens" är i slutändan faktiskt bara ett verktyg, bara mer avancerat. OpenAI GPT3 (Generative Pre-trained Transformer) lanserades i slutet av förra året. Jag anser att det är den nuvarande spjutspetsen inom den tekniska utvecklingen.

Som andliga kultiverare har vi lärt oss från Fa-lärorna att den nuvarande vetenskapen kommer från utomjordingar vars yttersta mål med att förse mänskligheten med den här typen av materiell vetenskap är att leda människor till att inte tro på det gudomliga och förkasta alla moralkoder som det gudomliga har satt upp för dem, och att i slutändan förgöra den mänskliga rasen. De spelar ett schackspel. Processen är mycket komplex och tätt sammansatt och har genomförts under en lång och utdragen tidsperiod.

Och eftersom teknikens syfte är att förinta den mänskliga rasen kommer alla som använder den att drivas och påverkas av de underliggande faktorerna utan att känna till det. Den artificiella intelligens som representeras av OpenAI GPT3 är mycket stark med denna faktor bakom sig. För mig är andra verktyg som svagt öl, medan den intelligenta intelligens som representeras av OpenAI GPT3 är 100-procentig alkohol.

Från Fa-lärorna vet vi att Fa-upprätandet utanför den Trefaldiga världen har upphört. Det vill säga, utomjordingar kommer snart att utrotas på grund av deras manipulation av människovarelser som ledde till många avvikande beteenden.

De är förmodligen också medvetna om detta. Så innan de utrotas accelererade de sin kontroll över det mänskliga samhället. Detta visar också hur brådskande tiden är för dem, vilket de flesta människor inte kan se.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/9/208440.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.