Uttalande från Rabbin David Saperstein

Uttalande från Rabbin David Saperstein, Ordförande för USA:s kommission för internationell religionsfrihet

”… Falun Gong har i vidare mening nästan blivit symbolen för kampen för religionsfrihet. Och när tusentals och åter tusentals människor har blivit arresterade, människor har blivit fängslade för långa tidsperioder .. när andra har blivit torterade och misshandlade i fängelse, när människor har dött i fängelse, är det omöjligt för ett land att säga att det är djupt engagerat för mänskliga rättigheter och förbli tyst”.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.