Alla sätt att hjärntvätta som användes under Kulturrevolutionen har tillämpats

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Alla de sätt att hjärntvätta och ”kritisera och förneka” som användes under Kulturrevolutionen har tillämpats för att tvinga utövare att ge upp Falun Dafa-kultivering

Staden Xiangfans arbetsläger ordnar ibland så att fångarna och utövarna får se de illasinnade videoinspelningarna som förtalar Falun Dafa. Alla måste skriva oanständigt och kritiserande material för att klara testet. Annars skulle de bli kollektivt attackerade, förbannade, förolämpade, utsatta för fysisk bestraffning och berövade sin sömn. Beslutsamma utövare är förhindrade att träffa sina familjer.

Det finns fler än 20 utövare som fortfarande hålls instängda i arbetslägret i staden Xiangfan. Det har sagts att 610-byrån i staden Xiangfan förbereder sig för att olagligt skicka ytterligare en grupp utövare till arbetslägret.

Lista på ondskefulla människor:
Yao Renan: sekreteraren i politik- och lagkommittén, staden Xiangfans telefon: 01186-710-3511668(H).
Wang: Instruktören i ”Lagundervisningskursen”. Telefon: 01186-710-3564164(O).
Shi: direktör för staden Xiangfans arbetsläger. Telefon: 01186-710-3563840.
Zhu: vise direktör för staden Xiangfans arbetsläger.
Li Zhenguo: direktör för Longzhong polisstation.
Sun Yanjun: instruktör vid Longzhong polisstation
Telefon till politiska säkerhetsavdelningen, underavdelningen Xiangcheng vid staden Xiangfans polisstation: 01186-710-3513195.

Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/10/3/14346.html

Kinesisk version finns på http://minghui.cc/mh/articles/2001/9/16/16618.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.