Wu Dianhui dog i tuberkulos som följd av missförhållanden under förföljelsen

Falun Dafa-utövaren Wu Diahui, 34, var föreläsare på Changzhou högskola i Jiangsuprovinsen med en magister examen från Shanghai Eastern China Normal University. Han arresterades olagligt den 30 oktober 1999 tillsammans med sin hustru under en vädjan på Himmelska Fridens torg. De blev slagna i polisfordonet och spärrades in på en hjärntvättsklass i tio dagar när de var tillbaka i Changzhou. Wu tvingades att stå i tre dagar och det unga paret tvingades att utföra tungt slavarbete istället för att undervisa.

I maj 2001 arresterades Wu i hemlighet av gatupolisen. Familjen fick ett meddelande från ett tvångsarbetsläger tio dagar senare med ett uttalande om ett fängelsestraff på två år. Wu torterades på Jiangsuprovinsens tvångsarbetsläger Dafengfangqiang, man gav honom stötar med elektriska batonger, berövade honom sömnen i en veckas tid, slog och tvångsmatade honom samt satte honom i en liten cell (1).

Wu Dianhui släpptes den 1 januari 2003. Han hade insjuknat i tuberkulos på tvångsarbetslägret och blev tunnare och tunnare. Wu lades in på sjukhus vid två tillfällen. Han avled den 11 februari 2006 och lämnade efter sig hustrun, deras femårige son och hans gamla föräldrar.

Note:

(1) En liten cell - Internern placeras i en fuktig och mycket liten cell utan solljus. Vakterna handfängslar utövarens händer på ryggen och detta gör det svårt att röra sig. Internerna får bara hälften av en ordinär måltid och de tvingas utföra sina behov cellen. Stanken i cellen gör det svårt att andas.


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/16/70863.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/4/122047.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.