Reflektioner av påskträffen i Göteborg

Jag var en av de utövare som var med under påskträffen på Nordengården i Göteborg. Det var länge sedan jag var med på en sådan stor träff som denna där man utbyter erfarenheter kring kultiveringen och hur man klargör sanningen om förföljelsen och Falun Gong till människor.

Vi var många västerlänningar som var där och nästan hälften var kineser. Många som kom till påskträffen kom från Norge, Danmark, Sverige och Finland. Det var en otrolig fin och harmonisk atmosfär under hela träffen. Vi tränade övningsrörelserna vid kullen i Nordengården och det kändes fridfullt och harmoniskt att öva tillsammans, och man blev fylld av energi.

Vi såg Mästare Lis niodagarskurs från Guangzhou, gick en högtidlig parad som varade i cirka en och en halv timme genom centrala Göteborg och vi utbytte erfarenheter som gagnade oss mycket och diskuterade hur vi lättare kunde klargöra sanningen om Falun Gong och förföljelsen till politiker och media och allmänheten.

Det behövdes ett trettiotal personer som skulle spela midjetrummor längst fram i paraden. Jag anmälde mig att delta trots att jag aldrig spelat tidigare. Det var många av oss som aldrig tidigare spelat på midjetrummorna. Vi hade några timmar på oss dagen före paraden att öva samt en och halv timme innan paraden. Det kändes lite pirrigt, men när paraden började fick jag in rytmen alltmer efter ett tag. Till slut kom vi alla in i ett harmoniskt trumspel och det klingade harmoniskt vackert. Trots att det var en lång väg att gå och det värkte i fötterna och man fick blåser i fingrarna kände man sig upplyft av energierna och den högtidliga atmosfären, och när jag kände vikten av denna parad kändes det också lättare att gå. När vi gick paraden kände jag en sådan stor samhörighet med alla utövare; det kändes som vi alla var en hel kropp som utförde ett historiskt uppdrag att klargöra sanningen till allmänheten i Göteborg.

När vi utbytte erfarenheter på kvällarna var det bland annat ett gift par, från Shenzhen i Guangdongprovinsen i Kina, som berättade hur de förföljts i Kina på grund av sin utövning av Falun Gong. De pratade på kinesiska medan en ung kvinna översatte till svenska åt oss. De bodde numera i Norge sedan två månader tillbaka.

Både mannen och kvinnan berättade grundligt hur de förföljts och torterats genom olika metoder, men att de ändå stått upp för sin tro på Sanning, Godhet och Tålamod, Falun Gongs huvudprinciper. De hade suttit fängslade i fem respektive fyra år. Mannen berättade att han dömdes till fängelse trots att det inte fanns några bevis att han gjort något brottsligt. Båda berättade hur vakterna försökt tortera och misshandla dem för att de skulle ge upp sin tro, men eftersom de var så rotade i Fa, lyckades inte vakterna att omvända dem. Trots att de båda varit med om förföljelsens hemskheter var de samlade och otroligt lugna när de berättade.

De berättade också hur de klargjorde sanningen i den lilla staden i Norge där de bodde. De tryckte ut material på norska, visade övningarna, samlade namnunderskrifter för en petition om att fördöma förföljelsen och de nyligen uppdagade koncentrationslägren i Kina. De stod där nästan varje dag och till slut kände en stor del av lokalbefolkningen om de hemskheter som sker i Kina och visade sin sympati. De kunde klargöra sanningen till den norska lokalbefolkningen trots att de inte ens kunde språket. Jag kände att de hade ett stort och rent hjärta; deras målande berättelser stärkte min tro och det fick mig att inse vikten att klargöra sanningen och kultivera väl.

Vi fick alla i mångt i mycket en djupare förståelse om vikten att klargöra sanningen om Falun Gong och förföljelsen till världens människor. Vi förstod också hur viktigt det är att kultivera och sända upprätta tankar och vara rättfärdiga och rotade i Fa samtidigt som vi klargör sanningen. Det var en lyckad påskträff som jag sent kommer att glömma, en träff som drog oss närmare och stärkte varandra och som gjorde att vi kände oss som hel kropp, en harmonisk enhet förbundna i Fa.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.