Ou Yunjie är nära döden som följd av förföljelsen

Falun Gong-utövaren Ou Yunjie är fänglad på Dashan interneringscenter i Qingdao. Hennes liv är i fara pågrund av förföljelsen.

Ou Yunjie har blivit "olagligt fängslad" i Dashan sedan polisen anhöll henne i september 2005. Den 25:e januari 2006, inledde tjänstemän från den Södra Distriktsdomstolen i Qingdao en hemlig rättegångsförhandling i en liten domstol i Dashan där de försökte skada Ou och hennes mor Liu Zhirong. Ous far, Ou Zhaolin, vädjade för sina familjemedlemmar. Den Södra Distriktsdomstolen i Qingdao bröt uppenbarligen mot den rättsliga förhandlingen, som säger att domstolen endast har en och en halv månad på sig att uttala sig om en häktning. De återkom varken med ett beslut eller släppte de personer som var involverade. Ungefär åtta månader har gått sedan Ou Yunjie fänglades.

På senare tid har det kommit fram att Fru Ou har blivit fysiskt misshandlad och har hostat upp blod utan avbrott. Hon kan inte komma ur sängen och hennes liv är i fara. Interneringscentret försöker aktivt att dölja fakta.

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/27/73795.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/10/127353.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.