120 frihetsberövade Falun Dafa-utövare hungerstrejkar på Lanzhous fängelse

Enligt rapporter har det framkommit att 120 olagligt internerade utövare i Lanzhous fängelse i Gansuprovinsen inledde en hungerstrejk den 26 september i protest mot den grymma förföljelsen av de frihetsberövade utövarna i fängelset. I dagsläget har vi bara begränsad information om situationen. En av de onda kommunistpartiledarna, Luo Gan, besökte plötsligt fängelset den 8 oktober klockan 04.00. De ondskefullaste vakterna är Qi Jun, Liu Jianghui och Xiang Binxiong.

Vakterna på fängelset har trappat upp förföljelsen av utövare. De tvingar utövarna att skriva s k ”kritiska rapporter” varje månad. Om utövaren vägrar skriver de rapporten och tvingar dit utövarens fingeravtryck på den. Utövarna har av den anledningen inlett en storskalig hungerstrejk den 26 september. De är nu mycket svaga men vakterna tillåter inte att de anhöriga besöker dem.

Yang Xueguis mamma fick till sist se sin som hade hungerstrejkat i tre och en halv månad. Yang såg utmärglad och trött ut. Vakterna tillät inte familjen att se honom gå. Han bars in av polisen och placerades på stolen och därefter kallade de på hans familj. De anhöriga misstänker att Yang inte orkar att gå själv som följd av förföljelsen.

Jiang Chunbins föräldrar fick även de tillfälle att se sin son. Jiang var för svag för att tala och var tvungen att lämna besöksrummet innan samtalet var slut.

Det hölls ett möte i Lanzhous fängelse med ledare från alla avdelningar. Det sägs att man skall inleda en ny runda av förföljelse mot utövare. Vi hoppas att alla utövare i Lanzhou kommer att intensifiera sändandet av starka upprätta tankar och upplösa de onda konspirationerna.


Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/24/140910.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/28/79406.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.