Wang Baojin har avlidit under interneringen i Liaoningprovinsen

Namn: Wang Baojin
Kön: Man
Ålder: 45
Adress: Yingkou stad, Liaoningprovinsen
Yrke: Elektrisk ingenjör vid Yingkous Elektronikföretag
Avliden: 9 december 2009
Senast arresterad: September 2001
Senaste platsen för internering: Nanguanling fängelse
Stad: Dalian
Provins: Liaoning

Wang Baojin började att utöva Falun Dafa 1996 och hans allvarliga lungsjukdom försvann på tre månader. Hans dåliga vanor försvann även de. När förföljelsen började i juli 1999 utsattes han emellertid för påtryckningar från sin arbetsgivare. Han avskedades den 19 juli 1999 eftersom han vägrade att ge upp sin utövning av Falun Dafa. Wang förföljdes kontinuerligt av den lokala polisen och kommunalarbetare.

Wang var tvungen att lämna bostaden i mars 2001 för att undvika att bli arresterad. I september 2001 arresterades han av polis då han var ute och handlade en skrivare till sin dator. När Wang betalt för skrivaren lämnade polisen tillbaka den och stal samtidigt 18 000 yuan från Wang. Familjen har försökt kräva dessa pengar tillbaka många gånger, utan framgång. De sökte hjälp hos en advokat. Till en början sade advokaten att polisen inte hade någon rätt att ta deras pengar och han lovade att han skulle vinna fallet. Men när familjen kontaktade advokaten på nytt hade han redan blivit hotad av polisen och vågade därför inte åta sig fallet. Pengarna har fortfarande inte blivit återbetalda.

Polisen spärrade in Wang på Yingkous interneringscenter. Wang inledde en hungerstrejk i protest mot förföljelsen. Vakterna tvångsmatade honom och han misshandlades otaliga gånger samt bands fast. Som följd av misshandeln fick han inflammation i lungsäcken och kördes snabbt till sjukhus fyra gånger på två veckor.

Inhemska säkerhetsmän fabricerade lögner för att sätta dit Wang Baojin och han anklagades för att bedriva en kopieringsfirma. Man ställde honom inför rätta, nekade honom rätten att ha en advokat och dömde honom till tio års fängelse. Wang spärrades in på Wafangdians fängelse och därefter flyttade de honom till Huazi fängelse i Liaoyang. Han vägrade att tvångsarbeta och krävde att få bli släppt eftersom han var oskyldig. Vakterna tvångsmatade honom fem gånger om dagen, ibland tvångsmatade de honom med högkoncentrerat saltvatten eller väldigt stark mat. Detta medförde att hans hälsa snabbt försämrades.

I juli 2004 torterade fängelset Wang och tretton andra utövare. Wang flyttades därefter till Nanguanlings fängelse i Dalian.

Vid 21-tiden den 7 december 2009 hade Wang torterats så svårt att han var döende. Han var medvetslös och läkarna kunde inte känna hans puls eller få något blodtryck. Wang kunde inte kontrollera blåsan och var tunn som ett skelett. Han fördes snabbt till det lokala sjukhuset där läkarna rekommenderade att han skulle föras till Dalans tredje sjukhus istället.

I ambulansen bad två doktorer vakterna att ta av Wangs handfängsel och fotbojor då hans liv var i fara och om de behövde utföra hjärtlungräddning. Vakterna kontaktade sina överordnade, men Wang bar fortfarande bojor när han kom till sjukhuset. Han hade ingen puls och behövde syrgas då han tog sina sista andetag.

Den 8 december meddelade fängelset Wangs familj att han var mycket dålig. Familjen skyndade sig till sjukhuset men de fick inte ha kontakt med någon och var övervakade hela tiden.

Wang avled den 9 december 2009. Fängelset tillät bara familjen att ta en snabb titt på kroppen och därefter hotade de med att kremera Wangs kropp i Dalian. Familjen försökte att polisanmäla händelserna flera gånger men domstolen tog inte emot deras dokument. Wangs familj är väldigt oroliga över att fängelset nu kanske kremerar kroppen utan deras godkännande.

Ansvariga:

Gao Ying, Nanguanling Prison Director and CCP Secretary: 86-411-86908181
Wei Xingguo, CCP Deputy Secretary: 86-411-86908877
Yu Xibin, CCP Discipline Secretary: 86-411-86908866
Sun Zhuoyu, legal consultant: 86-411-86908885

Skrivet det 12 december 2009

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/15/113147.html

Kinesisk version: http://minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214328.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.