Den gamle mannen från Mount Tai

Omarrangerad av Ouyangziyun

När en av Han-dynastins kejsare, Liu Che, en dag jagade mötte han en gammal man i ett fält vid sidan av vägen. Det fanns ett flera meter högt vitt ljus omkring den gamle mannens huvud. Han såg ut att vara i femtioårsåldern med ett ansikte som lyste som på en ung man. Man kunde på en gång se att han var extraordinär.

Kejsaren närmade sig honom och frågade honom vilken Tao (grovt översatt som ”väg”) eller metod som han utövade. Den gamle mannen svarade, ”När jag var 85 år var jag gammal och svag och närmade mig snabbt döden. Mitt hår var vitt och mina tänder var borta. Det var vid den tidpunkten jag mötte en person som hade fått Tao. Han lärde mig en speciell diet och gjorde en gudomlig kudde åt mig, som innehöll 32 delar; 24 av de 32 skulle rymma soltiden, medan de 8 återstående skulle skydda mot skadliga vindar från alla håll. Jag utövade kultivering i enlighet med vad han lärt mig och sedan blev min kropp yngre, mitt hår blev svart, mina tänder växte ut och min kropp var så lätt som en svala så jag kunde gå 48 mil varje dag. Jag är nu 180 år gammal.”

Senare begav sig den gamle mannen till Mount Tai. Han återvände hem för ett besök vart femte eller tionde år. Han slutade emellertid att komma efter att han blev 300 år gammal.


(Källa: Biography of Immortals)


Översatt från http://clearharmony.net/articles/200301/9509.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.