Support, Stöd från Europa

EU | FN | NGO | Regering | Parlamentariker | Europarådet | VIPs