Min väg

Av en tillfällighet fick jag en bok. Vid den tiden föll det mig aldrig in att denna bok skulle förändra mig så fullständigt. Det var som om någon ropade till mig ”ta en titt på dig själv”. Som om jag vore alldeles omtumlad slutade jag upp med att söka i det yttre efter något bättre och började för första gången i mitt liv noggrant undersöka vad som fanns i mitt hjärta. Detta var under sommaren 1998, när jag fick boken som kommer från himlen – Zhuan Falun.

1. Giftermål

När jag först tittade inom mig själv så kände jag mig plötsligt skamsen. Jag hade en gång hoppats finna min riddare i skinande rustning, någon som skulle se efter mig och bry sig om mig med hela hans själ och hjärta, någon med god ekonomi och en lovande karriär. Under det första året som gift bodde jag i Beijing. Under detta året upplevde jag en slags motgång som jag aldrig tidigare upplevt och jag var överväldigad av en känsla av att vara en främling boende på en okänd plats. Allt var så annorlunda från mina hopp och drömmar. Jag kände det som om livet hade svikit mig och jag kunde inte låta bli att svara på denna känsla av besvikelse genom att lägga en massa press på min man. Just som jag var som bäst i färd med att stöpa om honom till min föreställning om den perfekte äkte mannen, bad denna bok mig att prompt fråga mig själv ”är du en god hustru?”

Detta var en fråga som jag aldrig förut hade tvivlat på svaret om. I andras ögon hade jag många karaktärsdrag som gjorde mig kvalificerad till att vara en god hustru. Jag hade alltid själv känt likadant. Eftersom jag var en ”god hustru” förväntade jag mig alltid av min man att han skulle bli en god make som skulle matcha mig och förtjäna mig. I mitt hjärta satte jag omedvetet upp en måttstock som jag brukade jämföra min man mot.

När jag helhjärtat ställde mig den frågan insåg jag att alla dessa karaktärsdrag bara fanns på ytan. Vad är verkligen en god hustru? Svaret är i själva verket mycket enkelt. Allt jag behövde göra var att jämföra mitt hjärta med hans hjärta. Jag var inte en god hustru när vi båda var mycket trötta och det fortfarande fanns mycket husliga rutinsysslor kvar att göra; jag var mycket olycklig för jag kände att han inte hade gjort tillräckligt mycket hushållsarbete. Jag var inte en god hustru när jag retade mig på hans kvarlämnade smutsiga koppar och kläder överallt i lägenheten. Jag var inte en god hustru när jag var sur på honom för att han var för trött för att hålla mig sällskap när han uttröttad kom hem från arbetet. Jag var inte en god hustru när jag tjatade och klagade på grund av att han inte tjänade tillräckligt mycket pengar för att kunna hålla mig med ett bekvämt liv. Sammanfattningsvis var jag inte en god hustru när jag var olycklig på grund av att han inte kunde leva upp till mina förväntningar om hur en make borde vara.

Jag insåg att jag faktiskt inte var någon god hustru eftersom jag aldrig kunde tänka på honom och bry mig om honom från djupet av mitt hjärta. Jag ville hela tiden ha saker från honom men det slog mig aldrig in att även jag skulle ge. När jag började lära mig ge förändrades allt. Jag började gradvis förstå pressen från arbetet och livet som han var tvungen att leva med och som ett resultat gjorde jag allt som kunde minska hans börda. Sanningen är, att när jag hela tiden kunde ge upp min känsla av mig själv och bara tänka på honom, upphöra med att kräva saker från honom och istället börja kräva saker från mig själv, kunde jag verkligen erfara glädjen att leva. Förut när jag hoppades på att han skulle vara det här eller det där kände jag ofta hans känsla av hjälplöshet, men när jag vände på allt och lärde mig att ge kom verkligen våra hjärtan närmare och närmare varandra. Det visade sig att källan till lycka är att ge och inte att kräva.

2. Glädje

Från den stunden och framåt visste jag att jag hade slagit in på en ny väg. När jag tittar tillbaka inser jag att jag handlat fel många gånger i det förflutna. Det slutade med att jag vagt insåg att jag gjorde misstag, men jag vågade aldrig möta mitt eget hjärta. Jag försökte alltid att försvara mig själv genom att komma med alla slags ursäkter eller jag vågade inte se mig själv som jag var. När jag verkligen konfronterade mig med mig själv, visste jag att orsaken till allting var att jag inte ville förändra mig själv och att jag inte ville ge upp mitt eget egenintresse eller förlora ansiktet. När jag verkligen beslöt mig för att förändra mig själv fullständigt upptäckte jag att det inte längre var svårt att möta mina egna misstag. Bara när jag erkände att jag hade fel fanns det möjlighet att göra förbättringar. Det var inte längre viktigt hur andra behandlade mig, det viktiga var för mig att ha ett stort hjärta. I själva verket är det så att när någon försöker dölja sina misstag, kan många människor ofta se igenom detta klart och tydligt. När någon tänker utifrån sig själv för mycket kan han inte se detta.

Denna bok lärde mig att se in i mig själv för första gången i mitt liv. Det spelar ingen roll vilken typ av konflikt som uppkommer, även om det på ytan ser ut som om jag hade sanningen på min sida lärde jag mig att inte titta på andra och leta efter deras misstag. Istället lärde jag mig att titta efter inom mig själv. Varje liten konflikt kring mig ägde rum på grund av att jag hade problem med mig själv och på grund av att jag var i disharmoni med den omkringliggande omvärlden.

Endast då kom jag att förstå att jag alltid sökte efter fel i andra människor och försökte ursäkta mina egna handlingar varje gång något obehagligt inträffade. Det föll mig aldrig in att fundera över om jag själv hade någon skuld i det hela överhuvudtaget. Att söka i sitt inre närhelst något händer är inte någon lätt sak. Jag kände fortfarande att jag inte blev rättvist behandlad i många situationer. Jag visste att jag fortfarande tänkte på mig själv och försökte skydda mina egna intressen och mig själv. Det fanns också ett antal gånger när nästan alla runt omkring sa till mig att jag handlade rätt, men jag visste i mitt eget hjärta att jag hade fel. Nyckeln är ens eget hjärta. När något verkar vara bra eller dåligt på ytan är det inte alltid på det sättet i verkligheten. Om man försöker göra samma sak i ett rent och upprätt tillstånd, då är det en bra sak, men om man bara tänker på sig själv är det alltid fel hur det än ter sig på ytan.

På detta sätt gick dag efter dag. Jag kände förändringarna i mitt hjärta. Allteftersom tiden gick tänkte jag på den enkla slags mjuka lycka som jag hade upplevt i mina ungdomsår, hur den hade blivit en dröm som aldrig skulle infinna sig igen. Men nu upplevde jag verkligen den slags lycka igen. Jag insåg också plötsligt att det inte var den glädje som jag hade erfarit för länge sedan som hade blivit ouppnåelig, utan den lyckan hade blivit övertäckt av ett tjockare och tjockare lager själviskhet.

Det var inte någon lätt sak att verkligen förändra mitt sätt att tänka och de föreställningar som jag hade utvecklat under de sista trettio åren av mitt liv. Det fanns fortfarande konflikter i mitt liv och jag gjorde fortfarande också misstag ibland, men skillnaden var att jag nu hade lärt mig att alltid granska mig själv och jag skyllde inte längre allt på andra. Att erkänna sin egen ofullkomlighet är inte någon skrämmande sak. Det mest skrämmande är att inte vara i stånd till att känna igen sina egna misstag eller att inte vilja förändra dem efter att ha insett dem. Så länge som man verkligen vill förändras så är det som man lämnat bakom sig bara själva förändringsprocessen.

Jag snubblade fortfarande och föll, men jag försökte göra mitt allra bästa för att vara en uppriktig, vänlig och förstående person. Bit för bit försökte jag göra mig av med varje tanke som var självberäknande. Jag försökte använda mig av ett lugnt hjärta för att handskas med orättvis behandling från andra och jag ville inte lämna ens ett spår av otillfredsställelse eller fördömelse i mitt hjärta. Gradvis började jag uppleva en positiv förändring i min omgivning. Alla mina relationer i min familj och med mina vänner omkring mig började genomgå subtila förändringar. Jag erfor den slags lycka som ärlighet och osjälviskhet kan föra in i en persons liv.

Utan att jag lade märke till det så hade mardrömmarna som hade besvärat mig i ett år försvunnit. Min kroniska sömnlöshet försvann också. Känslan av otillfredsställelse som jag aldrig kunde skaka av mig, avundsjukan och känslan av orättvisa när jag såg andra människor göra bättre än mig själv och bekymren, oron och nervositeten som var förbundna med allt detta lämnade mig för alltid.

Efter alla dessa år har jag insett att det enda sättet att verkligen erhålla många saker i detta liv, är genom att lära sig att ge upp dem först.

Till och med när jag tittar tillbaka idag, är mitt hjärta fortfarande fyllt av tacksamhet. Jag är fortfarande en lyckosam person därför jag har erhållit så många saker som andra människor inte så lätt kan få, men jag vet att den mest lyckosamma saken i hela mitt liv var att få denna bok. Allt sedan dess har jag rest på en väg som har varit fylld av den största lyckan. Det är en känsla av frid med ens egen samvete. Det spelar ingen roll om jag är rik eller fattig, det spelar ingen roll var jag är och det spelar ingen roll om andra människor behandlar mig väl eller inte, denna slags lycka kommer aldrig att förändras.

3. Tystnad

Det tycktes som om det aldrig skulle kunna finnas några moln på min himmel igen. Alla de obetydliga strömningarna var ämnade för mig att inse ännu fler av mina tillkortakommanden. Slutresultatet blev att efter jag korrigerat dessa blev livet ännu bättre. Ett år flöt lugnt förbi.

Jag trodde aldrig att jag skulle uppleva en så dramatisk förändring i mitt liv. Det verkade som om allt förändrades över en natt. I juli detta året var plötsligt allt det som jag satt mest värde på och som var viktigast för mig, beskrivet som den mest onda saken. Plötsligt hade så många rykten och lögner släppts loss och spreds genom himlar och över jorden! Till och med i länder utanför Kina förstod många människor oss inte, då vi alla tyst och stilla hade kultiverat våra egna hjärtan. Så lögnerna spreds snabbt från Kina till andra länder. Det kändes som om det inte längre fanns någon plats för oss i denna världen. Den plötsliga förändringen fick mig att känna mig vilsen och förvirrad. Jag kunde aldrig förstå hur något som var så bra igår, plötsligt kunde bli så dåligt idag. Det verkade som om jag blev ett monster i andra människors ögon på ett ögonblick.

Ställd inför den brutala makten och pressen valde jag tystnad. Detta var det år då jag kände mig mest förlorad. Jag visste att allt utanför mig var en lögn, men jag kände mig maktlös inför att förändra saker. Det verkade inte finnas några större förändringar i mitt liv. Den enda känslan jag hade i mitt hjärta var tyngd och ensamhet. Fler och fler nyheter kom från Kina varje dag. När jag läste om det slags lidande som de som vågade säga ifrån och stödja sanningen fick utstå, ville jag inte möta mig själv.

Jag började läsa boken alltmer sällan. Även om jag ibland tog ut den och läste i den ibland och principerna som boken lärde ut förblev så rena som de alltid varit, förde skulden i mitt hjärta mig längre och längre bort från den. Gradvis upptäckte jag att en massa av mina brister som jag hade rättat till förut, återigen hade kommit tillbaka. Jag kunde hjälplöst se mig själv bry mig om de obetydliga småsakerna igen. Jag visste att jag handlade fel men det kändes som om det var en kraft som kontrollerade mig. Detta var ett år då jag inte vågade se tillbaka.

Det blev återigen maj. Konstant huvudvärk drev mig till att återigen ta fram den där boken. Minnet av sorglösheten jag hade upplevt med kropp och sinne när jag hade läst boken och kultiverat mitt hjärta ett år tidigare, hade inte på något sätt förbleknat under det gångna året. Jag sa till mig själv ”Du har aldrig haft att göra med någonting allvarligt i hela ditt liv. Om du beslutar dig för att börja igen den här gången, då håller du fast vid det”. Det var också vid den tidpunkten som jag visste att jag inte längre kunde fortsätta vara tyst.

4. Ännu en återblick

Från den stunden denna tanke dök upp i mig, kom skeppet som var mitt liv in i en turbulent storm. Det första jag hade att möta var mig själv. Alla slags bekymmer dök upp, det ena efter det andra, och rusade konstant runt i mitt huvud. De var de mest smärtsamma fyra till fem månaderna av mitt liv. Det var smärtsamt för både sinne och kropp. Jag vaknade ofta plötsligt upp från mina drömmar för att se att jag bara hade sovit i två timmar. Konflikterna inom mig gjorde att jag hade svårt för att somna. Det verkade som om jag inte längre hade begreppet hunger och åt bara när det var dags att äta. Samtidigt var jag också tvungen att konfronteras med min man. Han fick ett raseriutbrott när han upptäckte mitt beslut. För att göra saker och ting ännu värre gjorde konflikterna i mitt hjärta det omöjligt för mig att förklara mig själv för honom på ett sakligt sätt. Det behagliga och bekväma livet som jag en gång hade njutit av, försvann utan att lämna ett spår efter sig. Missförstånden och konstiga blickar från mina vänner omkring mig fick mig att känna det som om en vägg hade fallit över mig. I oräkneliga smärtsamma kamper frågade jag mig själv om jag hade fel. Jag öppnade boken och läste den om och om igen. Varje ord och varje mening sa till mig att jag borde vara en god människa utan själviskhet, att sätta andra före mig själv, att en människa borde ha ett upprätt hjärta, borde inte skada andra människor i egennyttans syfte och att även om andra människor kan behandla en illa så ska jag inte behandla andra illa. Dessa ord var som svalkande källvatten som mjukt trängde in i mitt förvirrade hjärta och de tog bort min sorg, känslan av att vara orättvist behandlad och mina fördömanden. När jag tog ytterligare en titt på dessa månader hade jag ingen aning om hur jag kunde uthärdat dem. Det enda jag minns är den känsla av fridfullhet som jag kände efter att mitt hjärta renats när jag hade läst boken och släppt taget om alla mina bekymmer. Jag visste att vad jag hade erhållit var det bästa och jag kände det som om jag vore förpliktigad till att träda fram och berätta sanningen om vad Falun Gong är. Jag granskade återigen mitt hjärta under stor vånda. Återigen mötte jag mig själv med en massa skamsenhet i mitt hjärta.

5. Klar visdom

Jag trodde en gång att jag redan hade släppt mitt själviska hjärta och hade uppnått evig lycka, men mina återspeglingar visade mig att jag hade haft fel. Jag hade fortfarande för min egen lyckas skull gjort en ansträngning i kultiveringen. Jag hade fortfarande tänkt på mig själv och jag hade inte helt och fullt kunnat vara osjälvisk. Om jag skulle förlora all min lycka i mitt liv, skulle jag fortfarande välja min eget samvete? Människor har inte makten att kontrollera hur saker och ting sker. Det spelar ingen roll vilka planer man än lägger upp, just som man tror att saker och ting är under kontroll ändrar kraftfulla yttre krafter allt, men jag tror att människor har en möjlighet att i den situationen jämna ut detta. De enda val de behöver göra är att möta dessa krafter med en god sinnesstämning.

I början trädde jag fram utifrån mitt eget samvete, men när jag en gång väl trätt fram började jag gradvist se mig själv klarare. Det har funnits många gånger när jag stått inför en skiljeväg och inte vetat vilken riktning jag ska gå. Många gånger kunde jag nästan inte bära de lidanden som fanns bakom konflikterna. Att läsa boken lugnade alltid ner mig och hjälpte mig att se problemets sanna natur. Utifrån det letade jag alltid upp den gömda själviskheten som låg hos mig. Jag kom till den insikten att boken mycket klart förklarar roten till det själviska hjärta man har, men att jag själv inte hade föstått detta. Slutligen en dag insåg jag något; anledningen till att en människa inte kan se vad en situation i verkligheten handlar om, orsakerna till alla lidanden som man upplever och att man inte kan skilja rätt från fel, är själviskheten och de olika föreställningarna en person har. Allteftersom mina egna föreställningar blev färre och färre stod denna punkt klarare för mig. Mästare Li Hongzhis böcker hade för länge sedan sagt mig att:

”När man har att göra med relevanta, viktiga frågor, om ett liv verkligen kan göra bedömningar i olika frågor utan några förutfattade föreställningar då kan den här människan verkligen ta kommandot över sig själv. Sådan klartänkthet är visdom och det är olikt vad vanliga människor kallar ”intelligens”. (ur För vem existera)

Det var bara så att förut, även efter jag hade läst detta avsnitt, förstod jag ändå inte vad Läraren talade om. Så jag lärde mig att inte tänka på lidande när jag mötte konflikter utan istället såg jag konflikter som en möjlighet för mig att upptäcka och ta bort mina brister.

Från den stunden växte det fram en djup och fullständig respekt för Läraren, därför att jag förstod att den person som skrev en sådan bok definitivt står utanför mänsklig berömmelse, egenintresse och känslosamhet (qing). Bara en sådan person kan se allt så klart och förklara det med det enklaste och mest lättförstådda språket i världen. Bara en sådan person kunde också skriva på ett sådant sätt att det lät mig erfara kraften från ren välvilja under de mest förvirrade ögonblicken i mitt liv när jag var vilsen.

När jag alltmer började se klart på saker och ting försvann gradvist det kvävande trycket jag tidigare hade känt. Allteftersom jag levde mitt liv med ett allt lättare hjärta, upptäckte jag att min man också hade förändrats. Han svängde om från att ha stått framför dörren och hindrat mig från att gå ut, till att köra mig dit jag behövde åka; han svängde från att försöka med allting som kunde hindra mig, till att inte säga något alls. Samtidigt återvände lyckan till vårt hem bit för bit. Jag vet att varje människa har en sida som är vänlig och som stödjer rättvisa. Det är bara det att alla också har sina egna föreställningar och vill försvara sina självintressen. Jag vet att det säkert kommer att komma en dag när han stödjer mig helt och fullt.

Just när jag trodde att jag skulle förlora allting insåg jag att jag faktiskt inte skulle förlora något överhuvudtaget. Den lycka som jag kände var helt annorlunda från glädjen som jag hade haft förut. Det är den slags lycksalighet som naturligt existerar överallt, precis som luften. Det är den känsla av förverkligande som ett liv upplever när hon inte längre känner sig förvirrad och förlorad. Det är en känsla av tillfredsställelse och förnöjsamhet som kommer med livet självt. Bara då förstod jag verkligen varför alla dessa löjliga saker måste hända i mitt liv och varför jag måste träda fram.

6. När ens liv är dyrbart måste man skilja gott från ont

Många människor har frågat mig ”Varför måste ni Falun Gongare träda fram? Varför kan ni inte utöva hemma?” Sanningen är, att jag själv känt likadant en gång men jag vet nu att jag hade fel. Efter det att den kinesiska regeringen skickat ut förordningen om att det var förbjudet att praktisera Falun Gong utomhus, så fortsatte en utövare att göra detta ändå. Andra frågade honom ”Det är förbjudet att göra så. Varför fortsätter du utöva det här?” Han svarade ”Jag gör ingenting som är fel, varför skulle jag inte kunna göra det?”

Även om detta var ett enkelt svar så berörde det mitt hjärta djupt. Är det fel att vädja och begära rättvisa när man behandlas orättvist? Är det fel att klargöra sanningen när man förtalas? Är det fel att träda fram när andra människor skadas? Inget av detta är fel. Sanningen är att den norm som universum använder för att skilja gott från ont och rätt från fel, den har aldrig förändrats. Vad som förändrats är ens hjärta. Normen har förändrats i människans hjärta. Det är på grund av detta de gör en helomvändning och klandrar de som aldrig har gjort något fel, men de känner inte till att denna slags föreställning i tysthet hjälper de onda elementen inom detta samhälle och som i sin tur skadar även dem.

Vi fortsätter att läsa dessa slags nyheter, den ena efter den andra: den barmhärtige samariten skuldbeläggs för ett brott när han bara försökte förhindra det och blev arresterad eller åtalad; en person faller i vattnet och ingen försöker hjälpa honom upp även om mängder av åskådare finns på plats; en person sticks ner eller dödas och skriker på hjälp men ingen träder fram för att erbjuda hjälp. När alla försöker försvara sina egna intressen så skadar alla i själva verket sina egna intressen.

Så många människor försöker hitta en väg ut ur labyrinten. Var blev det fel? Regler, föreskrifter och lagar har införts, den ena efter den andra, i hopp om att lösa problemen men har de verkligen lösts? När alla larm och lås på våra dörrar har blivit bättre och bättre för att hålla tjuvar borta, säger inte detta oss att vi känner oss mer och mer otrygga i våra hjärtan?

Jag förlorade mig själv en gång, men min Lärare sade till mig att den verkliga orsaken till alla problem ligger i det mänskliga hjärtat. När jag tittar tillbaka vet jag helt säkert varför Läraren säger att nyckeln finns i hjärtat. En människa förmodas leva med ett vänligt hjärta och vara hänsynsfull och omtänksam mot andra människor. Jag tror att alla skulle erkänna att om allesammans lever för andra människor, så skulle relationerna sinsemellan vara harmoniska och tillitsfulla och det skulle vara den mest underbara världen, men när det mänskliga hjärtat har förändrats så blir allt annorlunda. Om någon gör dåliga saker utifrån egenintresse och alla runt omkring honom håller tyst på grund av att han är rädd för att själv skadas eller t.o.m. ger sitt moraliska stöd utifrån påtryckningar; då är detta samhälle en miljö som ger näring till ondskan och som attackerar det upprätta, det vänliga och goda. Till slut är det den som är mest ond som har den största makten. I ett sådant samhälle tänker alla på hur man själv ska lyckas få mer fördelar, oavsett om det skadar andra på vägen. Samtidigt gör han sitt bästa för att försvara sina egna intressen och känner sig skyddad i sällskap med andra. Ett barn som växer upp i sådan miljö, blir vid en tidig ålder lärd hur han ska skydda sina egna intressen och att inte låta andra utnyttja honom. En ond cirkel skapas i samhället. Människor blir mer och mer själviska och relationerna sinsemellan blir spända.

Varför händer allt detta? När människor förlorar de moraliska principer som styr deras handlingar kan de göra vad som helst för att själva få mer. Det är precis som i fallet med de ”anti-revolutionärer” där ”det fanns klara bevis för deras brott” under kulturrevolutionen. Gjorde de något som var fel? Nej. Det är bara några människor som använde sig av det som en möjlighet för att upprätthålla sina egna intressen. Det var därför som kulturrevolutionen ägde rum. En annan orsak till att det hände var att människornas moraliska principer inte längre fanns där de skulle vara; därför att även om det fanns människor som kunde se sanningen bakom lögnerna, fanns det ingen som var villig att träda fram. På grund av att alla nu blundar för detta på samma sätt, kan denna slags förföljelse nu också fortsätta.

Vår Lärare har sagt oss att om människors handlingar inte längre är begränsade av moraliska principer så finns det inte en enda yttre metod som kan vara effektiv i att kontrollera människor och lagar kommer inte kunna förändra det som finns i ens hjärta. Det enda sättet för människor att förändra detta är att rätta till sitt hjärta. När var och en vill vara en god människa från djupet av sitt hjärta, när var och en vet att han borde stå fast vid godhet och vara upprätt, kommer moralen hos allt att höjas. Bara då kommer människorna att ha ett bra livsrum. Ett mänskligt liv är dyrbart och han eller hon borde inte överge normerna som vägleder hur en människa bör leva.

Oavsett om det är inom eller utom Kina, när du ser ett flygblad så hoppas jag att du förstår att det inte bara handlar om en beskrivning av förföljelsen och att detta flygblad inte endast hoppas på att du bistår med din hjälp. Jag hoppas verkligen att de människor som läser flygbladen kommer att förstå deras inre mening! Varje enskilt papper är till för att väcka upp människors godhet, är till för att tala om för människor att hålla fast vid det som är rätt och talar om för människor att de inte ska överge normen som särskiljer gott från ont, även när man t.o.m. står inför en brutal makt. Falun Gong-utövare vill väcka människors samvete genom sina egna handlingar. Att särskilja gott från ont är det allra viktigaste för en människa.

När en felaktig föreställning har uppstått i hela samhället kan de flesta människor inte föreställa sig det slags lidande som de som först vågar stå upp får möta. Brutal förföljelse, hem som letas igenom, fängelse, tortyr och död hotas de hela tiden av. Medias propaganda från alla dess kanaler, där bara en röst tillåts höras, vilseleder och åstadkommer en fientlig attityd mot Falun Gong-utövare hos många människor. När de förändrade mänskliga föreställningarna mixas ihop med detta behandlar även några av dem som känner till sanningen beträffande förföljelsen, Falun Gong-utövarna med hånfullhet, förlöjliganden, likgiltighet och missförstånd. Om ingen vågar stå upp och förändra allt detta var kommer då mänskligheten att sluta?

Spridandet av Falun Gong över hela världen bevisar att det fortfarande finns goda tankar i människors hjärtan. Det är precis detta som är hoppet för mänskligheten. Från begynnelsestadiumets kopiering av Falun Gong-litteraturen i Kina, till oräkneliga erkännanden av Falun Gong överallt i världen, har Falun Gong nu spridits till fler än fyrtio [för närvarande fler än femtio, öa.] länder i världen förutom Kina. Den enhälliga fördömelsen av Kina från länder över hela världen på grund av förföljelsen av Falun Gong, säger oss att Sanning-Medkänsla/Godhet-Uthållighet inte har några gränser. Jag hoppas verkligen att det kinesiska folket kan förstå att när Falun Gong-utövare sparar sina pengar, krona för krona, eller t.o.m. säljer allt de äger och har för att trycka dessa flygblad som klarlägger sanningen och som sedan riskerar sina liv för att dela ut dem till människor, eller när de åker till Himmelska Fridens Torg för att tala ut om sitt hjärtas sanning, eller när de använder alla olika slags metoder för att klargöra sanningen, så gör de inte detta för sin egen skull! De har heller inte någon politisk agenda. Snarare använder de allt de har för att berätta för människor genom sina handlingar, att människor har rätt att hålla fast vid sanningen och att återvända till godheten. De använder också sitt givande för att förändra människors föreställningar. De vill att människor ska veta att livet är dyrbart och att man måste kunna skilja mellan ont och gott under detta livet.


Översatt till engelska från
http://www. zhengjian.org/zj/articles/2001/12/30/13119.html

Översatt till svenska från ”Pure Insight” 1/7/2002

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.