Olika förståelse av vinst och förlust

Kong Mie var Konfucius brorson och Mi Zijian var Konfucius elev. Båda två blev fredsdomare i olika regioner.

En dag begav sig Konfucius till regionen där Kong Mie var domare. Det var vår och en jäktig tid för alla jordbrukare. Där fanns dock några öde fält med nedslagna bönder längs vägen. Konfucius frågade dem: “Varför brukar ni inte jorden?” Bönderna svarade: “Vi blev förbjudna att odla som straff för att vi inte lyckades betala tillräckligt med skatt de senaste sex månaderna.” När Konfucius fick veta detta blev han ledsen.

Under ett möte med Kong Mie frågade Konfucius: “Vad har du upplevt för vinster och förluster sedan du blev fredsdomare här?” Kong Mie svarade: “Jag har tre förluster men inga vinster. Det kommer så många uppdrag från högre myndigheter att jag är fullt upptagen hela tiden. När ska jag hinna med att studera? Även om jag hinner läsa lite emellanåt så kan jag inte upplysas till innehållet. Det är min första förlust. Min lön är väldigt dålig och jag kan inte spara något åt mina släktingar. Våra relationer har därför blivit allt sämre. Det är min andra förlust. På grund av allt arbete så har jag inte uppfört mig väl och skött mina dygder. Jag har till exempel inte besökt mina föräldrar. På grund av allt det här har människor svårt att förstå mig. Det är min tredje förlust.”

Konfucius sade: “Jag har hört att en bra ämbetsman av godhet fokuserar på dygd och att han inte gärna delar ut bestraffningar. Om man använder en policy som vägledning och sedan förstärker den med att dela ut bestraffningar så kanske man får människor att försöka undvika bestraffningar, men de inser inte nödvändigtvis vad som är skamligt uppförande. Om man däremot använder dygd som vägledning och förstärker det dygdiga genom sitt eget uppförande och genom att vara ett föredöme, så kommer människor att veta vad som är bra och vad som är dåligt, vilket gör bestraffningar onödiga. Med rätt vägledning kan en ämbetsman erhålla människornas förståelse och stöd.”

Konfucius begav sig också till Mi Zijians region. Människorna där hade det gott ställt och var ärliga. Deras uppförande var gott och det var baserat på dygd. Konfucius frågade honom: “Vad har du upplevt för vinster och förluster sedan du blev fredsdomare här?” Mi Zijian svarade: “Jag har tre vinster men inga förluster. Oavsett vad jag gör, till och med om jag är överhopad med arbete, kan jag följa vad visa män och dygdiga personer säger. Genom att använda sådana principer i det vardagliga livet, förstår jag dem mer och mer. Det är den första vinsten. Trots att lönen inte är så hög delar jag med mig så mycket jag kan till mina släktingar så våra relationer blir mer harmoniska. Det är den andra vinsten. Trots att jag har fullt upp uppför jag mig ändå dygdigt och besöker sjuka. Jag har därför folkets stöd. Detta är den tredje vinsten."

Samtidigt som de talade med varandra så hörde de musik och sång från en plats i närheten. Konfucius log: “Använder du även musik för att kultivera människor? Det verkar som om alla är lyckliga och lever fridfulla liv. Hur åstadkom du det här?” Mi Zijian svarade: “Du berättade att en vis man skulle bry sig om andra. Efter att ha hört dig föreläsa om musik bestämde jag mig för att använda kunskaperna i praktiken. Jag behandlar de gamla som om de vore mina föräldrar och de unga som om de vore mina barn. Jag försöker hålla skatterna nere och hjälpa de fattiga. Jag respekterar också och söker efter personer med dygd och visdom. Om andra är bättre än jag så ber jag dem ödmjukt om råd?” Konfucius blev mycket imponerad: “Zijian är verkligen en ädel man som leder människor med dygd och upprätthåller social stabilitet med etikett och musik. När du rättar dig efter himmelsk lag kommer människor att följa dig och gudar hjälpa dig. Även om regionen du leder är relativt liten, följer du en storslagen väg! Genom att agera på ett så rättfärdigt sätt kan du till och med främja en hel nation och inte bara en mindre region.”

Somliga håller fast vid personliga intressen när de befinner sig i en besvärlig situation, medan andra håller sig till sanningen och tänker på andra först. Det beror på helt olika förståelse om livets mening. Den skillnaden leder till olika resultat. Om man har medkänsla kan man följa himmelsk lag och erhålla människors förtroende. Vägen blir bredare och bredare och mer lovande.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.