Utövares Forum, Vetenskapliga rön, Öppet Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Kommentar | Opinion | Klargörande | Övrigt | Vittne | Jingwen

 • Min erfarenhet av att leva som ogift i parförhållande

  Jag heter Vidar och är en utövare från Norge. Jag fick Fa 2004 när jag var 16 år. Vid den tiden förnekade jag det Gudomliga. Jag var en arrogant, kritisk, kall, deprimerad och destruktiv ung man; mitt sinne var en mörk plats.
 • Att kultivera bort rädsla

  Mitt namn är Nicolas och jag är en Dafa-utövare från Sverige. Jag började min kultivering i Dafa år 2011.
 • Hur jag blev av med fasthållandet till datorspel

  Idag vill jag dela med mig av min kultiveringserfarenhet kring hur jag klev ut ur tillståndet av mycket tungt datorspelande, för alla medutövare som har liknande fasthållande, och hoppas att vi alla kan dra lärdom av detta.
 • Att kultivera väl och rädda människor på vägen

  Jag erhöll Fa 1997 och har sedan dess snubblat mig fram under alla dessa kultiveringsår. Nedan vill jag dela med mig lite av mina kultiveringserfarenheter under dessa år som jag har varit i Sverige.
 • Första mötet med Falun Dafa

  I augusti för två år sedan fyllde jag 80 år. Fram till dess hade min enda kännedom om Falun Dafa varit några broschyrer som jag sett utlagda i en butik i Botaniska Trädgården i Göteborg dit jag brukade gå på sommaren.
 • Avundsjukans manifestation

  Roten till mina tankar var avundsjuka. Den har även manifesterat sig när jag pratade med andra utövare.
 • Hur jag kunde se mina egna fasthållanden i andras tillkortakommanden

  Jag insåg att närhelst det uppstod konflikter kring dessa elever, istället för att se inåt, så gjorde mina förutfattade meningar om dom mig jättearg, och för att behålla min auktoritet så slog jag genast ner på deras beteende
 • Ett mirakel hände i slutet av mitt liv

  Innan jag började öva Falun Gong var jag mycket svag och sjuk och låg till sängs med alla typer av sjukdomar; såsom hjärtproblem, lågt blodtryck och svår ledgångsreumatism.
 • Redo att ta ett stort steg

  Jag skulle vilja dela med mig min senaste kultiveringserfarenhet sedan 2½ månader tillbaka. Den här perioden har verkligen varit mycket speciell och jag hoppas att den kommer att uppmuntra er andra.
 • ”Sanningen är rakt framför oss”

  Jag genomgick en operation för att ta bort en cancertumör i min tjocktarm den 31 maj 2012. Efter operationen kom en vän, som utövar Falun Gong, för att träffa mig. Hon berättade för mig och min familj om Falun Gong; att det är en traditionell meditationsutövning för sinnet och kroppen och som förföljs brutalt av den kinesiska staten.
 • Sett i andra dimensioner: Försaka inte det som Mästaren har gjort för oss

  Jag skulle vilja dela med mig det jag nyligen har sett med mitt himmelska öga och som visar den enorma uthålligheten, givandet, förväntningar och förhoppningar som vår Mästare har. Mitt syfte är att uppmuntra andra utövare att ta Fa som lärare och kultivera flitigt.
 • Om att eliminera agg

  Att låsa in andra är att låsa in sig själv. Att låsa in det förflutna är att låsa in sitt hjärta. Agg växer inne i ett mörkt hus. Öppna fönstret och låt solljuset komma in.
 • Tiden väntar inte på någon

  Möjligheterna är verkligen begränsade, så låt oss värdesätta varje dag Mästaren har förlängt för oss, så att vi kan höjas.
 • Om utövare och ta emot kritik

  När jag hjälpte andra utövare att komma över sin sjukdomskarma, upptäckte jag att det fanns ett gemensamt problem som gjorde att de inte kunde ta emot kritik. Det här problemet hindrade dem att höja sig i sin kultivering. Mästaren har också talat om den här frågan.
 • Erfarenhetsutbyte om min kultivering

  För att uppmuntra mig själv i min kultivering läser jag ofta artiklar från Minghuis webbsida. Jag gick också till konferensen i Madrid i oktober 2014 och New Yorks Fahui i maj 2015. På denna konferens i Wien ville jag dela med mig av mina anspråkslösa kultiveringserfarenheter emedan jag vet att alla våra kultiveringsvägar är olika och unika och att allt vi gör och allt vi möter är en del av vår kultivering. Jag bad sedan vår vördade Mästare om hjälp.