Utövares Forum, Vetenskapliga rön, Öppet Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Kommentar | Opinion | Klargörande | Övrigt | Vittne | Jingwen

 • Lita på mig själv

  Min kultivering har varit mycket långsam – och när jag nu ser tillbaks så framstår vissa händelser starkare än andra, saker jag kunde gjort bättre men också det blev till en läxa längre fram. Jag har ramlat många gånger och rest mig igen, tack vare en envishet och en tillit till Mästaren.
 • Att kultivera med samma hjärta som jag hade från början

  Jag bestämde mig att verkligen kultivera när jag träffade Falun Gong utövare i Köpenhamn våren 2001. Jag hade haft mycket tankekarma som gjorde att det tog tid för mig att läsa igenom Zhuan Falun och att vilja träffa utövare i andra städer. Jag var ung, självisk och trodde jag visste så mycket.
 • Från ansvarslös till ansvarsfull

  När jag nu skriver detta känner jag mig lite missmodig, jag ser ingen ände på alla fasthållanden jag har, att vilja vara omtyckt, rädsla för att förlora osv osv. Men jag förstår nu att kultivering sker i nuet, det handlar inte om att jag ska klura ut något utan att jag behöver kultivera mig ständigt..
 • Ändra mänskliga föreställningar och uppnå ett övernaturligt tillstånd

  Jag är en ung utövare och mycket lat, med ett starkt fasthållande till ett bekvämt liv. Nyligen ökade min arbetsbörda betydligt. Två arbetare skulle sköta fyra personers jobb. Jag blev tvungen att arbeta från morgon till kväll sju dagar i sträck.
 • Faran med att ljuga

  Jag är en liten Falun Dafa-utövare som kultiverar med det himmelska ögat öppet. Jag såg en massa stora ormar dyka upp i fältet till en liten utövare som ljög. När hon ljög så bet de henne. Jag försökte få henne att sluta ljuga många gånger men hon lyssnade inte på mig.
 • Själviskhet orsakar “ilska”

  Falun Dafa-utövning har hjälp mig förstå att avundsjuka och tävlingsmentalitet är kopplade till människans dåliga sida vilket kan manifesteras som känslor. Om vi kommer över känslorna kommer problemen som vi står inför att bli enkla och vi kommer att se konsekvenserna av dessa fasthållanden.
 • Tankar kring Falun Dafa-övningarna

  Kultivering och övningar kan inte separeras. Kultivering är första prioritet och övningarna är dess komplement. Om du bara kultiverar utan att göra övningarna kommer din energinivå inte att öka. Faktiskt kan det ses som att bara göra forskning.
 • Förstärka upprätta tankar för att eliminera de gamla krafternas onda faktorer

  Vi måste upplösa den onda miljön som skapades av de gamla krafterna. Vi måste assistera Mästaren och rätta upp Fa och rädda kännande varelser. Vi måste gå den rätta vägen på Fa-upprättandets stig, som Mästaren har arrangerat för oss, på ett bra och upprätt sätt. Vi måste utforska Dafa-lärjungars styrka och skapa mäktig dygd.
 • Släppa fasthållandet till känslor (sentimentalitet)

  När jag ser tillbaka på ett decennium av kultivering, kunde jag vid varje test som involverade känslor fortfarande inte uppnå tillståndet där mitt hjärta är oberört. Även om jag inte helt kunde släppa känslorna, valde jag ändå att följa Mästaren. Jag har också hopp. Jag tror att jag under Mästarens beskydd och omsorg definitivt kommer att övervinna det.
 • Nivåer av tro

  Många människor är fascinerade av något, har intressen och hobbys. Vissa intressen kan bli ett sätt att leva, då har det blivit ett slags trossystem. Det är dock bara genom påfrestande omständigheter som man vet hur fast ens tro är.
 • Konstutställningen ”The Art of Zhen Shan Ren ” i Kalmar

  Vi har haft den stora förmånen att få visa konstutställningen ”The Art of Zhen Shan Ren ” i Kalmar. Ända sedan jag först såg konstutställningen i New York 2004 har jag haft en önskan att fler människor ska få se den.
 • Förstå Fa-upprättandeperiodens kultivering

  Eftersom Fa är grunden för allting i kosmos kan vi bara assimilera oss till den ovillkorligt, och kan inte använda den för att få personliga vinningar. Allt annat vore respektlöst mot Fa. Fa kan till exempel lösa många av våra problem, men vi kan inte studera Fa med avsikten att lösa problem. När allt kommer omkring ska alla varelser assimileras till Fa.
 • Bryta vanan att läsa Falun Dafa-böcker på nätet och studera Fa med mitt hjärta

  Jag hade inte kunnat studera Fa målmedvetet under en tid. Jag kunde se orden och läsa dem men mitt sinne var ofta någon annanstans. Även om jag försökte vara uppmärksam kände jag efteråt att jag inte hade läst något.
 • Bättre att läsa tryckta Dafa-böcker än elektroniska

  Flera utövare har frågat efter ett format som inte består av hela sidor och som därför är lättare att hantera i elektroniska hjälpmedel. Clearwisdom har aldrig erbjudit det. Finns det något skäl till det? Kanske är syftet att visa att det är bättre att läsa ur böcker än elektroniska hjälpmedel?
 • Kultiverare bör tänka mer på kärnan i kultiveringen

  Kultiverare bör tänka mer på kärnan i kultiveringen. Gudar har inga fasthållanden, inte heller har de mänskliga känslor eller begär. Att förädla hjärtat är en grundläggande sak och storhet är bara en "biprodukt" av kultivering. Att sträva efter storhet är som att sträva efter övernaturliga förmågor.