Det viktiga med Wuwei i kultiveringen

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2014
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ärade Mästare
Ärade Medutövare

Jag skulle vilja dela med mig av de kultiveringserfarenheter jag har fått medan jag har hjälpt mästaren i Fa upprättandet och att rädda kännande varelser.

Vid början

Efter att jag började att utöva Falun Dafa läste jag alla Mästarens publicerade föreläsningar på den polska språkversionen av falundafa.org, och jag studerade huvudsakligen Zhuan Falun. Efter ett tag så kontaktade jag de andra polska utövarna och fick reda på att hälften av föreläsningarna som mästaren har gett ut har inte blivit översatta ännu. Det gällde även Zhuan Falun volym 2. När jag hörde titeln Zhuan Falun volym 2, så bestämde jag mig för att läsa den så snabbt som möjligt. Efter att jag hade läst några sidor så förstod jag att jag inte förstod några ord. Om jag vill studera Zhuan Falun volym 2, så måste jag översätta den helt till polska. När jag berättade för en medutövare att jag ville översätta den här boken, så skickade han mig en fil med några sidor som redan var översatta. Innehållet i denna bok är helt fantastiskt och jag ville helhjärtat översätta den så snabbt som möjligt. Detta är hur jag började att arbeta med att översätta mästarens publicerade föreläsningar.

I början gick mitt arbete med översättning mycket långsamt. Andra utövare såg detta och uppmuntrade mig att delta i lokala aktiviteter och projekt. Fast efter ett par månader så kände jag ännu mer att jag skulle fokusera min tid och energi på arbetet med översättning. Efter att jag hade slutfört översättningen av Zhuan Falun volym 2 så fortsatte jag att översätta mästarens nästkommande föreläsningar. Mästaren arrangerade min kultiveringsväg på det sättet, att över tiden så blev översättningarna ett instrument för kultivering och min form att hjälpa Mästaren med att rädda kännande varelser.

När jag började med översättningen av Zhuan Falun volym 2, så trodde jag att det skulle vara samma som att översätta vanliga texter. Det blev snabbt klart för mig att översätta Fa är inte så lätt som jag trodde. Från första början så stötte jag på olika problem. Det första var att jag inte kunde förstå en del meningar. Jag förstod varje ord i meningen, men jag förstod inte meningen i sin helhet. Först så kunde jag inte förstå vad som stod på. Varför kunde jag inte förstå innehållet i meningen? Jag bad Mästaren om hjälp med att förstå vad som pågick. Jag hittade ett svar när jag studerade Zhuan Falun.

Mästaren sa: ” Olika nivåer har olika Fa. Fa på olika nivåer har olika vägledande effekt och därför, om du använder principerna på låg nivå, kan de inte vägleda dig att kultivera mot höga nivåer. Vad vi senare kommer att tala om är allt om principerna som krävs för att kultivera på höga nivåer. Jag kombinerar i mitt tal saker från olika nivåer, så i din kultivering kommer det, från och med nu, hela tiden att ha vägledande effekt. (Föreläsning ett, Zhuan Falun)

Därför när jag inte förstod texten, så var det inte på grund av brister i det engelska språket, men bristen var förståelsen av Fa och en låg nivå på xinxing. Jag förstod sen att jag måste studera mer och kultivera flitigt.

Det andra typet av problem var att mitt huvud var fullt med olika tankar och jag kunde inte koncentrera mig på översättningen eller kände mig plötsligt trött. Om sådan störning så lär Mästaren följande: “ Som du vet under din kultivering så kommer inte bara element som består av din mänskliga sida att försöka stoppa dig från att bryta ifrån från att vara människa. Allting som består av den mänskliga miljön kommer inte låta dig lämna. Du måste bryta igenom allting och komma över alla sorters svårigheter” (Fa undervisning för assistenter på Fa konferensen i Changchung”, 98-0726)

När jag läste detta så förstod jag att jag hade många fasthållande som jag fortfarande inte hade släppt och massor med karma att betala., så jag arbetade flitigt med mitt xinxing och spenderade många dagar med att sitta i lotusställning. – Jag brände min karma.

Ibland inträffade det även händelser runt mig som inte tillät mig att forsätta mitt översättningsarbete – Allt detta såg ut att vara arrangemang av de gamla krafterna.

För övrigt så gjorde jag mig av med många fasthållanden under det att jag arbetade med översättning. Inkluderar fasthållandet till bekvämlighet. På grund av att jag satt många timmar framför datorn, så värkte det i mina muskler. Vid olika tillfällen beroende på plats och situation så arbetade jag med översättning i ett café eller medan jag reste med bilen eller när jag satt utomhus. Vanligtvis när jag var i en plats och arbetade med översättningar så var det inte tyst. Jag omgavs av mer eller mindre höga ljud. Det var även väldigt svårt att släppa fasthållandet att sträva efter att uppnå någonting. Jag kommer ihåg att jag översatt en mycket lång föreläsning som jag ville bli klar med mycket snabbt. Ju snabbare jag ville bli klar med föreläsningen, desto längre tid så verkade det ta. Det verkade som det aldrig skulle sluta. Det var först när jag upptäckte att jag hade ett fasthållande till att slutföra arbetet och efter att jag började ta bort det här fasthållandet kunde jag slutföra den här översättningen. Ju högre min nivå är, desto bättre så utför jag Dafa arbete.

Ju mer jag studerar Fa, ju djupare är min förståelse av Fa och ju högre är min nivå.

Mästaren sade: [citat]:” Hur svår miljön än är, hur upptagna ni än är, så kan ni inte glöm­ma att studera Fa. Ni måste studera Fa, för det är den absoluta, mest grundläggande garantin, för Er förbättring. […]Och för att alla ska kunna kultivera och förbättra sig så har jag i denna Fa genomsyrat varje element som kan göra människan förmögen att förbättra sig och stiga uppåt i kultivering. Så länge du studerar kan vilket problem som helst lösas. Så länge du kultiverar och så länge du kan förstå Fa i Fa så finns det ingenting som du inte kan uppnå.” (Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA 2001-12-29).

Mycket snabbt så förstod jag att om jag vill göra Dafa arbete bra, så måste jag studera Fa mycket. Jag strävade efter att studera Fa varje kväll. På samma gång på grund av ett projekt så fanns det också en anledning att studera Fa över internet. Några dagar senare så formade vi en liten grupp där vi studerade Fa varje kväll under mer än ett år. På det sättet även fast det var många störningar så studerade jag de polska översättningarna av alla Mästarens publicerade böcker och föreläsningar. Tack vare Mästarens arrangemang så kan jag idag studera Fa varje dag ansikte mot ansikte med andra utövare.

Jag studerade Zhuan Falun tidigt på morgonen, och under dagen så studerade jag F< medan jag översatte, eller lyssnade på föreläsningar. Så fort det fanns en möjlighet på kvällen så studerade jag andra av Mästarens föreläsningar. Initialt så hade jag till och med ett fasthållande till vad jag hade studerat som exempelvis så verkade vissa föreläsningar i Zhuan Falun vara mer intressanta eller viktiga än andra. Det var samma med föreläsningar under Fa konferenser – det verkade för mig som att vissa av frågorna och svaren inte gällde mig, eftersom jag inte arbetar i de här projekten etc. När det gällde dikter från Hong Yin så fanns det vissa som jag gillade mer.

Mästaren sade: “De saker som du tycker är bra och som du alltid håller fast vid och inte släpper är fasthållanden. För att göra det mera explicit så är allt som du inte kan släppa ett fasthållande. Det är mycket enkelt. Många av er har inte studerat Fa tillräckligt bra. Anledningen till att ni inte har studerat Fa tillräckligt är inte att ni inte har studerat eller att ni inte har spenderat tillräckligt med tid att studera. – Det är att du studerar den med ett mänskligt sinne. Du tar ut de delar som tillfredställer dina psykologiska begär. Du tycker att dom är bra och laser dom selektivt. Om du inte läser de delar som du tycker inte möter dina begär, som inte har något med dig att göra, eller som inte är i linje med dina föreställningar, och du läser selektivt då kommer du aldrig att kunna höja dig i kultivering. Fastän en del saker som jag diskuterar i Zhuan Falun inte verkar ha något att göra med din kultivering eller ditt xinxing, så täcker boken saker på olika nivåer och med olika former. Även när det verar som att jag pratar om gong, * för att berätta sanningen, vad jag diskuterar inkluderar saker som är relaterade till xinxing. Boken är systematisk. Det fungerar inte om du till och med skippar ett kapitel. Om du inte kan ändra ditt tankesätt så kommer det verkligen påverka din förbättring och påverka din fulländning.” (Fa undervisning på Fa konferensen för assitenter i Changchung”, 1998-07-26)

Idag vet jag att varje ord av Mästarens undervisning också gäller mig och ju mer jag studerar desto djupare blir min förståelse av Fa.

Ju djupare min förståelse av Fa är desto snabbare kan jag kultivera

Hela tiden så tittade jag på mig själv noga och eliminerade fasthållanden som upptäcktes. Arbetet med översättning drev mig till att konstant arbeta med mig själv och självförbättring. Tack vare att jag studerade Fa, så kunde jag identifiera källorna till känslor som kom upp i mig. De stora och små fasthållandena som var gömda. Tack vare att jag studerade Mästarens Fa undervisning och Mästarens hjälp så kunde jag släppa dom. Som exempelvis redan innan jag började utöva Falun Dafa så åt jag inte kött, men jag hade ett fasthållande till olika andra saker och med tiden så släppte jag alla förutom en- Fasthållandet till sötsaker. Jag försökte att släppa det, men det var mycket starkt.

Mästaren sade: [citat]: ”Vad ska göras för att han ska släppa det här fasthållandet? Han får magsmärtor när han äter kött, men han får inte ont när han inte äter kött. Det här tillståndet kommer att visa sig och det betyder att han inte längre ska äta kött. Är det så att köttet från och med nu ska hållas borta från vår metod, nej, det är inte så. Hur ska vi då betrakta den här frågan? Att inte kunna äta kött kommer verkligen inifrån ditt hjärta.” (Föreläsning sju, Zhuan Falun).

I mitt fall så var det just den dagen. När jag ville äta godis så gjorde det så fruktansvärt ont i mina tänder så fort jag stoppade det i munnen så att jag inte kunde äta någonting. Jag sköljde min mun med vatten och smärtan försvann. Detta hände mig några gånger medan jag åt kakor, sötsaker och drack söta drycker. Det hjälpte mig mycket snabbt att ge upp fasthållanden till den söta smaken. Sedan så gör det inte ont i tänderna längre när jag äter någonting sött, men jag känner inte heller för att äta någonting sött överhuvudtaget.

Andra fasthållanden var mera gömda. Jag har märkt att min hud över hela kroppen är mycket torr och inte trevlig att röra. Tack vare detta så kom först av allt mitt fasthållande till kroppen och utseende upp till ytan. Jag visste att torr hud bara är en manifestation av karma och fasthållandet och att ta kräm skulle vara samma som att ta medicinering. När jag tittade inåt så upptäckte jag att jag har lagrt en viss åsikt i mitt sinne: Att forskare hade kommit fram till att i fisk så finns det kollagen som hjälper människor att hålla sin hud elastisk. På grund av att denna tanke fortfarande fanns djupt inom mig så höll jag fortfarande fast vid att äta kött.

Kulivering av munnen

Med tiden så började jag att ägna uppmärksamhet på kultivering av munnen och hittade ett annat fasthållande att ta bort. Först så verkade för mig att om jag slutade att prata, så skulle människor börja tro att någonting hade hänt med mig eller att jag var osocial. Fastän att jag försökte att avstå från att prata så var de omöjligt och under exempelvis ett samtal så ville jag inte säga någonting, men under en viss tidpunkt så kunde jag inte sluta och till slut så öppnade jag min mun och sa något, och jag ångrade att jag hade pratat. Jag frågade mig själv: Varför sa jag detta? Var kommer det ifrån? Om detta ämne:

lär oss mästaren [cistat]: “Att kultivera munnen, som vi talar om, handlar om anseende och egen vinning som inte kan ges upp bland vanliga människor och som inte har någonting att göra med kultiverarnas egentliga arbete i samhället; eller om det meningslösa skvallret bland lärjungarna av samma kultiveringsmetod; eller om den skrytsamma mentaliteten på grund av fasthållanden; eller om spridandet av skvallret som hörts någonstans; eller om att bli mycket upphetsad när du talar om en del andra saker i samhället och att du tycker om att tala om dem. Jag anser att allt detta är vanliga människors fasthållanden. (Föreläsning Åtta, Zhuan Falun)

Jag förstod att även om jag säger någonting roligt eller intressant så skulle en person kanske gilla det, medan en annan kanske skulle ta illa upp. Jag har märkt att allt jag säger som är baserat på mina gamla koncept och fasthållande är en reflektion av min xinxing standard. Därför blev jag ännu flitigare i kultiveringen. När jag inte var flitig och öppnade min mun i onödan så ignorerade människor vad jag sade. Jag kände det då som att jag var luft. Jag visste att det berodde på att jag inte skulle prata.


Kuliverig av tanke

Det nästa steget för mig var att kultivera tankarna. Mästaren sade [citat]:” När ditt hjärta oftast är harmoniskt och barmhärtigt så får du tid och utrymme att sakta ner och tänka när du plötsligt möter ett problem.” (Föreläsning Fyra, Zhuan Falun).

Så jag tittade djupt in i mitt hjärta och i olika situationer så var det olika känslor som kom upp. Jag visste att detta var gömda fasthållanden. Därför så vaktade jag mitt xinxing och tittade flitigt på mina känslor och tankar som kom upp i mitt huvud – inte bara under övning utan även under dagen.

Att intensivt titta på mina tankar gjorde att jag kunde dela in dom i två grupper. Den första handlade om “Vad någon sade eller gjord och varför jag kunde hålla med eller inte hålla med.” Det fanns ingen vänlighet i detta, och det visade på att jag hade fasthållanden till anseende och styra andra människors liv. Att ta bort dessa fasthållanden var inte lätt, eftersom det var kopplat till att ta bort fasthållanden till anseende och till familjen. Den andra gruppen av tankar handlade om framtiden: Vad ska jag göra imorgon, hur ska jag ta hand om något för att få bästa resultat i det långa loppen. Hur jag ska hitta tid och resurser för att implementera något i det vanliga livet eller för Dafa arbete. Medan dessa tankar såg bra ut och nödvändig, så upptäckte jag att inuti fanns ett gömt fasthållande till rädsla, till anseende och att sträva efter att uppnå målen. Jag förstod det som att på ett sätt så är dessa tankar ett tecken på brist på respekt för Mästaren – Eftersom det är Mästaren som efter allt är den som arrangerar min framtid.

Icke-handling

Jag förstod att jag måste ta nästa steg i min kultivering: Ge upp fasthållandet till att klara mitt eget liv och verkligen lita på Mästaren. Fast med detta i sinnet så kände jag mig obekväm. Hur kan jag plötsligt sluta att planera och agera? Jag måste sluta att ta beslut om mitt hela liv? Jag tänkte att det skulle vara som arbetsoduglighet, att begrava mig själv levande. Fast allt denna rädsla kom från mina fasthållanden och begär att uppnå någonting för att implementera små eller stora planer och att oroa sig över om saker skulle fungera. Genom att agera på det sättet får jag karma och jag lade bara mer lidande till mig själv.

Denna karma gick ut på ytan av min kropp genom huden på mina ben. Även innan jag började utöva Falun Dafa så hade min hud på benen sprickor och jag hade stora röda märken och läkare kunde inte hitta anledningen. Bara i processen med kultiveringen såg jag att ju mer uppmärksamhet jag lade på att tänka på “imorgon” desto mer hade jag dessa röda utslag. Jag försökte att släppa detta fasthållande, men det var mycket starkt och det orsakade stora mängder karma som jag inte kunde hantera. En morgon när jag vaknade bad jag mästaren att hjälpa mig med dessa fasthållanden och all denna karma.

Mästaren sade [citat]:” Det man är skyldig måste betalas – det är en lag i detta kosmos. Mästaren kan betala tillbaka en del åt dig, och han kan rensa bort det som ska rensas bort från ditt sinne, men du själv måste kultivera den delen som du ska kultivera i kultiveringsprocessen, och uthärda det lilla som du ska uthärda. Det kommer inte att utgöra någon fara för dig, men du måste begri¬pa vad kultivering är och hur man går till väga. Endast när du får nya insikter och för¬bättrar dig räknas det som kultivering.” Fa-undervisning vid Fa-konferensen i New York 2010, 2010-09-05).

När jag kom upp från sängen så kände jag en smärta i nacken och glömde snabbt vad jag hade frågat Mästaren om. Jag gick till badrummet. Badrummet var mycket litet, och det fanns skåp, badkar, toalett och det var så lite plats att det var svårt att sträcka ut armarna. När jag gick in dit så kände jag det som att elektricitet gick igenom mig och jag förlorade medvetandet. När jag återfick medvetandet, så märkte jag att jag hade ramlat på ett sådant sätt att ingenting hade hänt mig. Mitt huvud hade lagt sig under skåpet och benen var böjda åt olika håll vilandes på badkaret och toaletten. Snabbt förstod jag vad som hade hänt. Mästaren hade hjälp mig att bära en stor del karma och hade tagit bort detta fasthållande från mitt huvud. Kort efter det så blev huden på mina ben normal igen.

Jag bestämde mig därför att leva dag efter dag enligt Fa och inte sträva efter någon och inte producera mera karma.

Sammanfattning

Mästaren leder mig i kultivering; hjälper mig att förbättra mig dag efter dag. Jag tar bort gamla koncept och tankesätt. Jag tar bort mina sätt att prata och uppföra mig på och att behandla andra människor och saker – dessa tro och fasthållanden är inte mitt verkliga jag. Jag gör varje ansträngning för att återvända till min ursprungliga natur – att bli upprätt, medkännande och tålmodig. Tack vare kontinuerlig kultivering kan jag assistera mästaren bättre i Fa-upprättande och räddandet av kännande varelser. Jag upplevde i första hand hur viktigt det är att studera Fa – utan att studera Fa skulle jag inte kunna höja min nivå. När jag höjer min nivå så är det ännu lättare för mig att upprätthålla upprätta tankar och följa vägen som är satt av mästaren och utföra sakerna bra.

När jag började med översättningar för två år sedan så trodde jag inte att det skulle vara en del av min kultiveringsväg. När jag avslutade att översätta en föreläsning så började jag med nästa. När jag översatte texten med paragraf efter paragraf så var innehållet i Fa jag översatte passande med mitt liv hemma och på arbetet.

Till idag så hjälper jag Mästaren att sprida Fa bland polska utövare och rädda kännande varelser. Vilket projekt kommer jag att arbete med när jag är färdig med översättningar? Jag vet inte, men jag vet att mästaren har planerat den bästa framtiden för mig.


Tack Mästaren
Tack Medutövare

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.