Jia Sixie författade Kinas första uppslagsverk för jordbruk

Jia Sixie (cirka 533 e. Kr.) var en enastående agronom i norra Wei-dynastin. Han är känd som författaren till Kinas första uppslagsverk för jordbruk.

Under hela sitt liv såg Jia Sixie det ena kriget efter det andra utspelas inför sina ögon och han såg att krigen förstörde många människors liv. Det var mot den här bakgrunden som han skrev en välkänd bok om jordbruk: "De viktigaste teknikerna för folkets välbefinnande" (Qi Min Yao Shu).

I den redogjorde han för ett stort antal traditionella kunskaper om jordbruket och sina egna jordnära erfarenheter, observationer och experiment. Jia Sixie hoppades att han därigenom skulle kunna ge välstånd till nationen och fred till folket.

I boken "Qi Min Yao Shu" kan läsaren se att redan då var det dåtida jordbruket mycket väl utvecklat. Många tekniker och metoder som redovisats i boken används fortfarande idag.

"Qi Min Yao Shu" är den äldsta och mest omfattande boken om agronomi i Kinas historia. Den består av 92 volymer och cirka 1,1 miljoner ord och inkluderar agronomi, trädgårdsodling (grönsaker och fruktträd), skog, fjäderfä och boskap, fiske, bryggeri- och livsmedelsindustri och andra jordbruk och hantverk, med mera.

De viktigaste kapitlen i boken handlar om jordbruks- och trädgårdsprodukter. I kapitlen som behandlar odling av grödor betonade Jia Sixie att "genom att invänta rätt tidpunkt och ordna med rätt plats, kan stor framgång uppnås med mindre ansträngning”.

Förutom att betona vikten av rätt tid och plats, betonade boken också jordförbättring och odlingstekniker (som till exempel att plöja och skyffla). Boken omfattar även ämnen som att lämplig fuktighet bör finnas i marken och att markens bördighet bör förbättras, och att växelbruk bör tillämpas för att utnyttja skillnaden i näringsbehovet hos olika grödor.

När det gäller fruktodling täcker Jia Sixie ympningsprocessen i detalj. Vad gäller djurhållning framhöll han vikten av utfodring och att ge vatten till djuren. Vidare ger boken fler än två dussin metoder för att framställa vin. Sammanlagt citerades 156 relaterade uppslagsverk. Denna bok spelade en viktig roll i jordbrukets historia i både Kina och världen.

"Qi Min Yao Shu" ansågs vara ett uppslagsverk för jordbruket i det gamla Kina, och det sammanställde systematiskt jordbrukets teknikutveckling fram till Norra Wei-dynastin.

Boken främjade inte bara utvecklingen av jordbruket på den tiden, utan fick också långtgående konsekvenser för kommande generationers vetenskapsmän inom jordbruket. Den förebådade framtida jordbruksforskning och utveckling.

Bokens vetenskapliga bidrag är inte bara ett värdefullt kulturarv i Kina utan också en lysande pärla i de gamla naturvetenskaperna i världen.

Källa: http://www.epochtimes.se/Jia-Sixie-foerfattade-Kinas-foersta-uppslagsverk-foer-jordbruk-a23985.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.