Kraften i positiva tankar

När jag gjorde övningarna häromdagen kände jag en skarp smärta i bröstet. Detta hade aldrig hänt tidigare. Min första tanke var: “Min kropp i en annan dimension håller på att renas.” Med denna tanke försvann smärtan efter bara några sekunder.

Den här händelsen påminde mig om vad Mästaren har sagt:

“… det goda eller det dåliga kommer från ens tanke…” (“Att höja Xinxing”, föreläsning fyra, Zhuan Falun)

När vi stöter på problem eller svårigheter i kultiveringen spelar vår första tanke en mycket viktig roll för vad som händer därnäst. Om vi ser dem som möjligheter som Mästaren ger oss för att förbättra oss själva, kommer resultatet att bli mycket mer positivt, än om vi behandlar det som de gamla krafternas störning.

Två olika scenarier

Låt oss säga att vi var ute och berättade om förföljelsen och såg mörka moln som hopade sig och att det var på väg att börja regna. Man kanske tänker: “Jag räddar kännande varelser och alla rättfärdiga varelser kommer att samarbeta. Även om det ska regna, kommer det att regna först efter att jag har pratat färdigt och återvänt hem.”

En annan person kanske tänker: “Det här är störningar från de gamla krafterna. Jag ska sända upprätta tankar och eliminera allt som stör mig när jag räddar kännande varelser.”

Det kanske blir bra för båda i slutändan, men de två olika tankesätten leder till helt olika känslor. Den första känner sig privilegierad, medan den senare känner sig pressad.

Låt oss titta på ett annat exempel. En utövare kultiverar flitigt och har ett rent hjärta för att rädda kännande varelser, men plötsligt får han mycket smärta i benen och kan inte gå. Hans första tanke kan vara: “Detta är uppmuntran från Mästaren. Han renar min kropp så att jag kan förbättra mig”. Han känner sig mycket lyckligt lottad.

Han tänker på det här sättet eftersom Mästaren har sagt:

”Bara när ni, Dafa-lärjungarna, inte uppför er väl vågar de göra saker. Det är då de har en ursäkt för att sikta in sig på er. Under normala omständigheter vågar de inte göra sådana saker.” (“Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens”)

Han vet att de gamla krafterna inte har någon ursäkt för att lägga sig i, eftersom allt han gör är baserat på Fa. Så även om det är mycket smärtsamt måste det vara en bra sak.

Eller så tror han att det är de gamla krafternas inblandning: “Det här är bara en illusion. Jag erkänner den inte och kommer att undanröja den förföljelse jag utsätts för genom att sända upprätta tankar.” Oavsett vilket kan hans smärta försvinna snabbt.

De två tankarna kan tyckas likartade, men sinnestillstånden och känslorna är definitivt olika. I den förstnämnda tanken var utövarens första tanke uppskattning av Mästaren. I den senare känner han sig pressad av att de gamla krafterna skulle kunna utnyttja hans kryphål – hans fokus ligger på svårigheterna i kultiveringen och på att rädda kännande varelser. Den förstnämnda är lycklig, medan den sistnämnda sliter ned.

Vårt kryphål

I våra artiklar om erfarenhetsutbyten brukar berättelsen gå så här – utövarnas vanliga reaktion när de står inför en prövning är att:

“…förneka de gamla krafternas arrangemang.” (“Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens”)

Sedan tittar de inåt och hittar fasthållanden. Med Mästarens hjälp och förstärkning tar de bort fasthållandena och övervinner prövningarna.

Men här ligger vårt kryphål – även när vi “förnekar” faller vi fortfarande i de gamla krafternas fällor och följer deras arrangemang. För så snart vi “förnekar” har vi erkänt de gamla krafterna och deras arrangemang. Det är därför som en del utövare undrar: “Jag sänder alltid upprätta tankar, men varför slutar problemen och svårigheterna aldrig?”

Genom att helt enkelt försöka trycka tillbaka, blockera och eliminera “störningarna” kan vi kanske hantera en eller två prövningar i taget, men om åtta eller tio dyker upp på en gång kan vi inte göra det.

Nyckeln är att sluta vara passiv och börja tänka positivt. Naturligtvis måste vi också aktivt se inåt och göra oss av med fasthållanden, i stället för att vänta tills problemen uppstår.

Att aktivt göra sig av med fasthållanden

Som kultiverare har vi alla fasthållanden – om vi inte hade det skulle vi inte behöva kultivera. När fasthållanden dyker upp är det vår möjlighet att känna igen dem och göra oss av med dem. Att ha fasthållanden och till och med visa våra fasthållanden är ingen anledning för de gamla krafterna att förfölja oss.

När fasthållanden kommer upp till ytan, om vi aktivt kan se inåt och verkligen kultivera oss själva, då vandrar vi på vägen enligt Mästarens arrangemang, och de gamla krafterna kommer inte att kunna störa oss.

Men om vi inte försöker göra oss av med fasthållandena så är det:

“…vad ni än håller fast vid så är det detta som de onda varelserna kommer att förstärka…” (“Fa-undervisning vid konferensen i Chicago 2004”)

Ger vi då inte en grund för de gamla krafternas störningar?

Kraften i positivt tänkande

Positivt tänkande gör hela skillnaden. Med den upprätta tanken “Jag är en Dafa-utövare och Mästaren tar hand om mig. Detta är det bästa arrangemanget, och allt kommer att ordna sig”, kan man övervinna vad som helst. Med ett negativt tänkande positionerar man sig själv som offer och kommer förmodligen alltid stå inför risken att bli förföljd.

För att alltid ha upprätta tankar och positivt tänkande måste vi fokusera på Fa i stället för att alltid oroa oss för de gamla krafterna. När man tänker på dem ger man dem en anledning att existera i ens fält.

Det viktigaste är att studera Fa väl. En del utövare tror att “studera Fa” är en uppgift som vi måste utföra, och så länge vi tillbringar tid med att läsa boken är det bra. Det är ett stort misstag. Om vi inte är uppmärksamma när vi studerar Fa och inte håller oss till Fa:s standard, då har vi inte erhållit Fa.

Om vi alltid ser inåt, kultiverar oss själva och gör de tre sakerna som Mästaren ber oss om, kommer vi garanterat att förbättra vår kultivering. Samtidigt behöver vi inte fokusera på att förneka och eliminera de gamla krafternas störningar, eftersom de inte ens kommer att kunna röra eller störa oss.

Vi bör fokusera vår energi på det positiva – studera Fa, kultivera oss själva och göra de tre sakerna – så enkelt är det. Precis som Mästaren har sagt:

“Bara genom att vara opåverkad kan du hantera alla situationer.” (Undervisning i Fa vid konferensen i Mellanvästern-USA)

Detta är mina personliga förståelser och tankar. Jag ber medutövare att vänligen påpeka allt som är extremt eller olämpligt.

Jag hoppas bara att vi alla kan gå på våra kultiveringsvägar stadigt och rättfärdigt, och göra bättre ifrån oss när det gäller att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet, rädda kännande varelser och uppfylla våra löften som Dafa-utövare.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.