“Misslyckas inte”

Den första sången i årets (2021) Shen Yun-föreställning [som sändes till det kinesiska fastlandet men ännu inte har gått på turné] är “Misslyckas inte”. De två sista raderna i texten är följande:

Misslyckas inte med att rädda varelser i din himmelska värld.

Misslyckas inte för varelserna i din himmelska världs skull.

När jag tittade på showen föll tårarna. Jag kan inte misslyckas – inte bara för min egen förbättrings skull eller min egen fullbordans skull eller för min egen bekräftelses skull, utan snarare för att inte svika de kännande varelser som räknar med att vi ska rädda dem.

Här sker ett paradigmskifte. Det framtida universumet kommer att vara evigt, eftersom varelserna är osjälviska. Så snart någon har en tanke tar den hänsyn till andra. Därför kommer det nya universumet aldrig att förstöras. Faktum är att Falun Dafa-utövare har formats för att bli varelser som är osjälviska och hänsynsfulla mot andra.

Eftersom vi inte kan förlora, vem ska vi då besegra?

Som lärjungar vet vi att vårt sanna jag kommer från mikrokosmiska världar, som har renats fullständigt av Mästaren. Mästaren har också drivit oss till den högsta plats vi kom ifrån. Vi har blivit rena varelser som anpassar oss till Fa, vilket ger oss förmågan att hjälpa till med Fa-upprätandet.

Men alla typer av mänskliga föreställningar och fasthållanden till berömmelse, intressen, lust och känslor är saker som hör till den trefaldiga världen. I själva verket är de manifestationer av de orena varelserna i vårt universum eller det område som vi är ansvariga för. När dessa element dyker upp bör vårt rena och sanna jag hjälpa till med Fa-upprätandet och eliminera dem. De här orena elementen är de sanna målen som vi bör besegra. De finns i vårt sinne, hjärta och fält. Därför bör vi under xinxing-konflikter eller andra svårigheter fokusera vår energi på att besegra dessa fasthållanden eller demoniska störningar. Vi bör inte fokusera på den andra sidan av konflikten, vare sig det är vanliga människor eller medutövare.

Hur uppnår vi det då? Mästaren skrev:

“Faktum är att alla föreställningar utom vår inneboende renhet och oskuldsfullhet är förvärvade efter födelsen och är inte ens verkliga jag.” (“För vem existera?”, Det essentiella för flitiga framsteg)

Det här är kritiskt, eftersom de här elementen stör vår assistans i Fa-upprätandet. Att eliminera de här mänskliga föreställningarna och fasthållandena kommer att hjälpa kännande varelser att bli räddade.

Mästaren sade :

“Din kultivering avgör huruvida de där gigantiska grupperna med varelser är goda eller dåliga, huruvida de kan behållas eller inte!”

“Kanske många varelser då inte kommer att räddas för att du inte kultiverade väl – det är för att du inte har kultiverat väl som de inte kan bli goda. Det att du inte gör dig av med en massa fasthållanden stör dem, och de stör i sin tur också dig.” (Nordamerikanska föreläsningsturnén)

När vi misslyckas med att ha Fa i sinnet och när vi ignorerar vårt uppdrag kan vi bli besegrade av dessa orena element. När detta händer kan de kännande varelser som väntar på att räddas, komma att möta förintelse.

Kära medutövare, när vi är fångade i berömmelse, intressen och känslor, misslyckas inte, för dessa kännande varelsers skull. När vi är omgivna av förbittring, misslyckas inte, för dessa kännande varelsers skull. När vi kämpar för att bekämpa sjukdomskarma, misslyckas inte, för dessa kännande varelsers skull. När vi blir fängslade och det är svårt att hålla fast vid tron, misslyckas inte, för dessa kännande varelsers skull.

De här kännande varelserna litar på oss. Låt vårt sanna jag rensa upp alla de här orena elementen genom att använda Fas enorma kraft. Snälla, “misslyckas inte” med att rädda varelser i din himmelska värld.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.