Klargörande av missförstånd

Av olika anledningar, har Falun Gong beskrivits eller misstolkats på sätt som inte alls visar sanningen. Nedanstående förklaringar kan hjälpa att klargöra misstolkningar och ord som felaktigt används i samband med Falun Gong.

Organisation

Falun Gong är ingen formell organisation. Det finns inga invigningsriter eller medlems-procedurer för den som vill utöva. Människor kommer och går helt som de själva vill och alla kontaktpersoner arbetar helt ideellt. Det finns ingen hierarki eller struktur, inga tvång eller formaliteter. Det är fullt möjligt att utöva Falun Gong utan att någonsin möta andra utövare. Men det bildas självklart ett helt naturligt nätverk mellan många utövare i och med deras gemensamma intresse av Falun Gong. Basen i Falun Gong är att förbättra sig själv genom att följa principerna Sanning-Godhet-Tålamod. Det är uppenbart att detta endast kan åstadkommas av individen och att det inte har något som helst att göra med en organisation.

Religion

Falun Gong är inte en religion. Det finns ingen avgudadyrkan, inga ritualer eller andaktsstunder. Det finns ingen gud och inte heller någon personlighet som ska följas. Men Falun Gong har vissa liknande mål och teman som traditionella religioner, som t ex att lägga tonvikt på en hög moralstandard, erbjuda en inblick in i mysteriet och sanningen om universum, att förstå anledningen till det mänskliga livet och ledning till andlig fullbordan. Men Falun Gong har inga tempel, riter, ceremonier eller något prästerskap.

Buddhaskolans lära och Buddhism

Falun Gong refereras emellanåt till som en ”qigong* metod av Buddhaläran”, och utövare använder emellanåt ordet ”Buddha”. Ordet ”Buddhaläran” är inte synonym med ”Buddhism”. Buddhism är den religiösa formen, som fokuserar på tron på Buddhor eller önskan att uppnå Buddhastatus, emedan Buddhaskolan innefattar alla kultiveringsskolor vars mål är att uppnå Buddhastatus. Därför innefattar Buddhaskolan både religiösa och icke-religiösa former av utövande. I väst, har vi en tendens att emellanåt sätta likhetstecken mellan tro och religion. Det gör man dock inte i öst, där det finns mängder av andliga vägar och metoder som inte har några som helst religiösa former, men är trots det individuella och kompletta metoder var och en på sitt sätt, utan att ha någon direkt släktskap med religion. Falun Gong tar sig inte religiösa former, men söker ändå i slutänden att nå Buddhastatus/ upplysning. Alltså är det en qigong-metod av Buddhaläran, men har ingenting med religionen Buddhism att göra.

Politisk agenda

Falun Gong har ingen politisk agenda eller några politiska syften över huvud taget. P g a den fruktansvärda förföljelsen i Kina har utövare vädjat till alla regeringar och organisationer världen över om deras hjälp och stöd. Men motivet och medlen har inget som helst politiskt innehåll. Det är en regering som förföljer utövare, men utövare ser inte politik som varken anledningen eller lösningen på problemen. Utövare är inte emot den kinesiska regeringen, men de är emot regeringens förföljelse av Falun Gong. Det kan inte räknas som politik att vädja om de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi hoppas att alla godhjärtade människor, (inkluderat de som har politisk makt), kan använda de rättrådiga medel som står till deras förfogande för att sätta press på den kinesiska regeringen att stoppa förföljelsen. Detta skulle helt enkelt visa på deras deltagande omsorg om medmänniskor och inte på någon politisk agenda.

Under hela denna fruktansvärt brutala och allvarliga attack har Falun Gong utövare aldrig gått in i politiken och de har aldrig använt politiska slogans utan de har hela tiden bett om ett slut på förföljelsen.

Sekt

Sekt indikerar att Falun Gong skulle vara en underavdelning eller en förgrening av någon annan religion. Ämnet religion har vi behandlat tidigare. Falun Gong är inte ett sidoskott av någon religion eller någon annan andlig rörelse. Falun Gong står för sig själv. I en del europeiska länder har ordet ”sekt” en negativ klang som indikerar att medlemmarna tar avstånd från samhället och samlar in en mängd pengar. Falun Gong är öppet för alla, inga avgifter är involverade och människor kan komma och gå som de vill.

Kampsport

Falun Gong är ingen kampsport. Även om vissa former av qigong innefattar kampsport och några kampsporter använder qigong-övningar, så är Falun Gong inte en av dem.

Andningsövningar

Falun Gong beskrivs emellanåt som en traditionell andningsövning. Detta beror troligen på att om man slår upp ”qigong” i ett klassiskt kinesisk-svenskt lexikon, så får man fram något i stil med ”traditionell form av andningsövningar”. Emedan många qigong-metoder lägger stor vikt vid andningen och använder olika metoder för att kontrollera den så gör vissa det inte. Falun Gong har inga speciella andningstekniker. Genom alla Falun Gong-övningarna andas man naturligt utan att ägna någon speciell uppmärksamhet till andningen.


* qigong är det moderna namnet på traditionell kinesisk självförädling, som fokuserar på kultivering av sinnet, kroppen och själen. I Indien finns yogan. I Kina finns qigong.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.