Wang Jingguo torterades till döds (Foton)

Wang Jiangguo och hans hustru Zhao Qiumei arresterades den 2 mars 2005. Zhang Qiumei dömdes till ett års tvångsarbete. Wang Jiangguo torterades till döds den 10 april på Jilins interneringscenter efter att ha utsatts för brutal tvångsmatning. Han var 30 år gammal.


Torterades till döds i Jilins interneringscenter på 40 dagar

Efter att likvagnen förts fram anlände Wangs familj, vänner, anhöriga, grannar och bybor för att visa sitt deltagande. Många av byborna grät och sade, "Det är en enorm orättvisa att denne unge man skulle dö."

Den 28 april kallades familjen till ett möte med polisen, åklagare, interneringscentret och 610-byrån. De berättade för familjen att de måsta kremera Wang Jiangguos kropp inom 24 timmar, att de måste ta bort minnespaviljongen samma dag och att Wang Jiangguos död inte hade något att göra med säkerhetsbyrån eftersom han hade begått självmord.

Familjen gick inte med på påståendena och sade att de skulle överklaga besluten. Myndigheterna kände sig skyldiga och avslutade snabbt mötet.


Kontaktinformation:

Cong Maohua, the Deputy Director of the Jilin City Detention Center and the jail doctor: 86-432-4819029

Nanjing Police Substation: 86-432-2409634, the persons directly involved in the case included Tan Xinqiang and Wang Kai

Li Guochen from the Jilin National Security Team and the Head of the 610 Office

Director Zhang of Jilin City National Security Bureau: 86-13179240987 (Cell)

Jilin City Public Security Bureau:

No.51 Beijing Road, Jilin City, Postcode 132084

The switchboard: 86-432-2409221

Phone for the public to the Chief of the Public Security Bureau: 86-432-2409110, 86-432-2488110, 86-432-2455848

Jilin City Public Security Bureau: 86-432-2455848

Chuanyin Public Security Bureau: 86-432-6962999

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/30/126464.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33063-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.