Att vara mer verksam och effektiv

Jag vet inte hur andra utövare känner, men så här upplever jag det: När jag tar mig tid att studera Fa och göra övningarna kan jag utföra mitt arbete mer effektivt. Jag behöver inte heller sova så mycket eftersom mina tankar är orubbliga och kraftfulla. När jag skjuter på att studera Fa och göra övningarna och tar mitt arbete som viktigare brukar det alltid sluta med att jag inte får någonting gjort, tiden rinner iväg och jag känner mig kraftlös och deprimerad. Det här är inget skämt, jag har upplevt det många gånger.

En annan viktig fråga är sändandet av upprätta tankar och att rensa ut sitt eget dimensionella fält. En utövare som arbetar som konstruktionsarbetare berättade för mig att han upplever det som enormt fördelaktigt att sända upprätta tankar varje timma, fastän han bara reciterar verserna en gång.


Översatt från: http://www.clearharmony.net/articles/200304/11396.html
Kinesisk version: http://www.yuanming.net/articles/200303/18820.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.