Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Tankar om Imre Kertesz tal inför Svenska Akademin

  Imre Kertesz, 2002 års nobelpristagare i litteratur, skriver på ett väl avvägt och jordnära sätt, om hur det var att som ung judisk man, leva i nazismens och förföljelsens tidevarv. Jag vill här göra en jämförelse mellan Imre Kertesz krigsupplevelser, vilka han delvis låter skymta fram i sitt tal inför Svenska Akademin om Förintelsens skeenden och mina egna tankar om vad som nu sker i folkrepubliken Kina. Imre Kertesz skriver utifrån sina upplevelser som ung jude, jag skriver om min förståelse utifrån att vara en Falun Gong-utövare.
 • Återupprätta de rättsliga systemen (Foton)

  I denna tid är det av största vikt att Dafa-utövare stämmer ondskans ledare världen över. Det är inte bara ett uttryck för kampen om rättvisa och rättegångar mot omänskliga ledare i den mänskliga världen, det handlar inte om att Dafa-utövare vill ha något från samhället, tvärtom. Under denna process kan vi rädda människors hjärtan och göra gott för mänskligheten.
 • Charles Li vill bara avslöja en ännu värre plåga

  Under Jiangs tid som diktator så har den tyranniska plågan lett till en förföljelse som sträcker sig över hela Kina och ingen vet hur många oskyldigas liv som har förlorats eller hur många som har förlorat sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vad Charles Li ville var att avslöja Jiangs brott och föra ut dem i dagsljuset. Att avslöja brotten är det mest effektiva sättet att stoppa dess spridning.
 • Ställ Jiang inför rätta

  Genom kinesiska ambassader och konsulat och genom användandet av diplomatiska, politiska och ekonomiska relationer har Jiang utövat påtryckningar på utländska regeringar, media, organisationer och individer i försök att klippa av stödet till Falun Gong. Regimen har anställt speciella agenter för att störa Falun Gong-aktiviteter utanför Kina och för att verbalt och fysiskt angripa Falun Gong-utövare. Jiangs utvidgning av sin förföljelse till demokratiska länder har direkt underminerat det moderna demokratiska systemet och den demokratiska världens moraliska grund.
 • Jiang Zemin anklagad för åtta brott, för att ha vilselett världen och skadat mänskligheten

  Den här morgonen samlades Falun Gong-utövare i Hongkong i Victoria park för att presentera detaljer om rättegångar som påbörjats av Falun Gong-utövare utomlands, som i USA och Frankrike stämt Jiang för folkmord. Kan Hung-cheung, Falun Gongs talesman i Hongkong läste upp ett meddelande med titeln ”Rättfärdiga krafter runt om i världen förenar sig för att föra Jiang Zemin inför rätta genom en offentlig rättegång," i vilken han listade åtta brott begångna av Jiang.
 • Dra Jiang inför rätta i Moralens domstol, i Samvetets domstol och i Lagens domstol runtom i hela världen

  När ondskan är fullständigt bortrensad kommer det att vara den stund då uppriktighet, medkänsla och rättvisa återvänder helt och hållet. Alla välvilliga människor överallt i världen kommer att gagnas mycket av denna magnifika offentliga rättegång för att upprätthålla rättvisa och rättfärdighet.
 • Finns det en president i något land som är lika ondskefull och grym som Jiang Zemin?

  För tillfället pågår många diskussioner beträffande fallet med Jiang Zemin, som har stämts i Chicago. Av rädsla för rättsliga processer, för att stå ansikte mot ansikte med Falun Gong-utövare och genom att använda diplomatiska, politiska och ekonomiska påtryckningar som utmanar de grundläggande principerna i USA i ett försök att rädda sig själv, kommer Jiang bara att måla in sig i ett hörn och sluta i vanära.
 • I korta ordalag: Dafa-utövares godhjärtade tankar

  En dag kom en medutövare och bad mig om teknisk support. När jag dagen därpå såg jag samma utövare åka iväg med en buss, kände jag en uppriktig beundran för henne. Hon hade haft en del små samarbetsproblem med andra utövare på grund av några fasthållanden som hon ännu inte gjort sig av med och i brist på medkänsla hade även jag själv klandrat henne.
 • Några tankar om kultiveringens allvar

  Vi bör vara mycket strikta mot oss själva i kultiveringen och följa principerna i Dafa. Varje tanke, varje idé, varje ord och varje beteende hos oss bör nå upp till standarden för Dafa-utövare.
 • En fransk utövares erfarenhet på Himmelska Fridens Torg förra året

  Klockan var två på eftermiddagen den 13 maj 2002, när jag höll upp en banderoll på Himmelska Fridens Torg och högt och helhjärtat ropade, ”Falun Dafa är bra.” Jag fortsatte ropa denna mening tills två polismän slog ner mig och tog ifrån mig banderollen.
 • En begäran om Falun Dafa-konstverk

  Samtidigt som vi exponerar den ondskefulla förföljelsen, förklarar sanningen och bekräftar Dafa, i syfte att fullt utnyttja kraften från konsten under denna tidsperiod, finns planer på att hålla en internationell Falun Dafa-konstutställning under perioden runt den 20 juli i år.
 • Erfarenheter från att klargöra sanningen om Charles Lis fall

  Efter att Charles Li fängslats organiserade utövare på många ställen olika aktiviteter för att rädda honom. Genom dessa aktiviteter kom många människor att lära känna sanningen om Falun Gong och många gav oss sitt fulla stöd.
 • Några tankar att dela med det kinesiska folket: Att acceptera sanningen är inte att förråda sitt land

  Jag tror att lojalitet och respekt är berömvärda egenskaper, men jag tror inte att man behöver lida på detta sätt för dem och jag kan inte se hur lojalitet, respekt och kärleken till sitt eget land kan vara i konflikt med att acceptera sanningen. Jag tror att vi ofta glömmer den djupa skillnaden mellan regimen som styr landet och landet självt och att man inte inser att den instinkt att försvara regimen som människor ofta har, faktisk kommer från en mer fundamental lojalitet, respekt och kärlek till sitt land.
 • Efter ett högtidligt tillkännagivande

  Jag har kultiverat i fem år och jag har erfarit kraften och det storslagna i Dafa. Men den ögonblickliga, enorma fysiska förvandlig jag upplevde inom mig efter att ha publicerat mitt högtidliga tillkännagivande fick mig att upplysas till att jag borde dela med mig av denna erfarenhet, som en referens till mina medutövare.
 • Min kultivering

  Jag satt på biblioteket med en hög med böcker framför mig. Jag brukade läsa en hel del böcker om Buddhism och Taoism. Fastän jag inte riktigt förstod dem så var det någonting med Buddhistiska skrifter som fick mig att fortsätta läsa dem. Jag bestämde mig för att låna en bok som hette Zhuan Falun och handlade om Falun Gong. Till min förvåning var den helt olik alla andra böcker jag läst, då jag direkt förstod vad den handlade om.