Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Hur man betraktar problemet med att många utövare inte deltar i Dafa-arbete

  När jag seriöst började läsa utövares artiklar och deras förverkligande och när jag började tänka över hur jag skulle hjälpa andra utövare att höjas tillsammans, upptäckte jag en enorm sinnesförändring. Jag kände verkligen att dessa också var mina saker när till exempel amerikanarna klargjorde sanningen vid ett universitet. Fastän jag inte precis deltog i det här, hade mina upprätta tankar blivit starkare angående den här saken.
 • Min Fa-Upprätande väg

  Genom hela min Fa-upprätandeväg har jag haft många prövningar och tester. Mitt svåraste fasthållande att släppa var antagligen det att nå fulländning. Då jag fick Fa ganska sent, kände jag hela tiden att jag behövde komma ikapp mina medutövare, och för en tid blev min personliga kultivering viktigare för mig än Fa-upprätandet.
 • Kinas ekonomi skadas allvarligt av förföljelsen av Falun Gong

  Jag har bevittnat den sociala och ekonomiska situationen i Kina efter Jiang-regimens vansinniga förföljelse av Falun Gong. Vad mig beträffar, är det jag erfarit till hjälp både för det kinesiska folket och de som har affärsförbindelser med Kina, det gör det möjligt att se Kinas ekonomiska problem på ett mer rationellt sätt.
 • Irland: Dafa-utövare stödjer stämningen mot diktatorn Jiang och varnar hans medbrottslingar

  Jiangs avskyvärda brott kommer till sist att uppdagas. Genom historien har de som hjälpt tyranner att göra ont delat tyrannens öde. Vi uppmanar de som hjälper diktatorn att genomdriva denna omänskliga förföljelse av oskyldiga människor att följa principen "Sanning-Godhet-Tålamod". Det är en universell princip att gott belönas med gott och ont straffas med ont. Det är vår uppriktiga önskan att dessa människor inser sitt misstag och gör sitt bästa för att ställa det tillrätta.
 • Efter att ha fått veta att Jiang har stämts utomlands, har poliser börjat återlämna de pengar man avtvingat Dafa-utövare

  Utövare i vår stad har delgett en mängd bevis rörande förföljelsen av Dafa-utövare. Efter att ha fått veta att Jiang har stämts utomlands, har polisen sökt rätt på utövare för att lämna tillbaka de framtvingade pengarna.
 • Falun Dafa gav mig ett nytt liv

  Under de senaste 6 åren har jag utövat Falun Gong. Jag har inte tagit så mycket som en tablett medicin. För en äldre person med framskriden cancer såväl som många andra krämpor, är det inget annat än ett medicinskt mirakel. Det kanske inte går att tro för vissa, men det har verkligen hänt mig. Faktum kvarstår: denna Falun Dafa kan få den mänskliga moralen att höjas och människor att bli friska i kropp och själ...
 • Med några få ord: Det lönar sig att vässa eggen innan man använder kniven

  Om jag spenderar mycket tid till att studera Fa och göra övningarna, kan jag göra en mängd Fa-upprätande arbeten och göra det mycket effektivt. Mitt sinne blir klart, beslutsamt och kraftfullt. Jag behöver inte mycket sömn. Däremot när det är mycket arbete som ska göras skjuter jag undan Fa-studierna och övningarna – tar dem i andra hand. Då känner jag mig svag och deprimerad och mest sitter och låter tiden rinna iväg.
 • Med några få ord: En påminnelse

  Att studera tillsammans och utbyta förståelse är en fundamental väg och miljö, som getts av Mästaren för hjälp att förbättra vårt xinxing. Utöver att tala om ens egen xinxing-kultivering, ens egna problem som man ser i i Fa-studerandet och hur man förbättrat sig själv i förståelsen av Fa, behöver utövare även erinra andra utövare om deras problem på ett medkännande sätt.
 • Min förståelse av En Kropp

  Våra tankar och sinnestillstånd kan förändra allt. Jag kommer att förändra mig själv så att min miljö förändras. Vad är då min miljö? Min miljö är allt som är relaterat till mig, det är allt som händer runt omkring mig. Mitt hus är min miljö, min stad är min miljö, mitt land, ditt land, hans land är min miljö.
 • Vår medkänsla bör uppvisas på varje nivå

  Hon sade att dessa människor som jag arbetar med, är alla bra människor, men de är vanliga människor, så de kan inte alltid förstå eller inse vikten av det jag gör. Fastän jag är annorlunda än de så borde jag kunna förstå dem och förstå hur de tänker, vara tolerant och inte kräva för mycket av dem. Jag borde förstå att de alla har sina egna nivåer.
 • Några erfarenheter på min resa mot att bli en ”Fa-upprätandets lärjunge”

  Jag har ofta känt att jag ständigt och förgäves försöker ”komma ikapp”, och alltid på något sätt blir efter. Jag brukade utvärdera mig själv och undra om jag över huvud taget gjorde några framsteg. Mina tankar var riktade mot mig själv. Sedan hade jag en dröm som hjälpte mig att inse vad det innebär att ”vara i Fa” och hur vi alla är ”en kropp”.
 • Förståelsen av konceptet ”en kropp” efter att ha studerat Mästarens senaste undervisning

  Jag känner mig fridfull och obekymrad. Jag känner mig inte ensam även fastän jag är själv, och jag känner mig som en del av en helkropp när jag gör det som en Falun Dafa-utövare bör göra.
 • Att ringa till människor i Kina: Att hjälpa människor att välja sin egen framtid

  Under helgerna samlas ofta ett antal oss yngre utövare för att ringa till högskoleelever i Kina. Under otvungna telefonsamtal använder vi den visdom vi erhållit genom vår Falun Dafa-kultivering. Vi förklarar sanningen och låter dessa studenter lära känna den sanna naturen hos förföljelsen mot Falun Dafa. Vissa utövare uttrycker sina känslor från hjärtat: ”Falun Dafa är bra!
 • Mannen framför det tyska Förbundsparlamentet

  Vi vädjade från måndag till fredag utanför det tyska Förbundsparlamentet. En dag hände något oväntat; en man ville inte tillåta oss att hänga upp banderollerna i området där han ville genomföra en annan vädjan. Han hade genomfört en vädjan under hela vintern för de offer som förföljts till döds under diktaturtiden i Östtyskland.
 • Med några få ord: Min förståelse om Shan

  Om vi håller fast vid den ytliga godheten på den vanliga mänskliga nivån och inte agerar med omtänksamhet till försvar om universums sanning, avviker inte det från ”Sanning, Godhet, Tålamod”?!