Andra Nyheter

 • Guanshan tvångsarbetsläger i Tieling

  Lägret ligger i ett stenbrott. Förhållandena är urusla och farliga, arbetet är tufft. Arbetsskador och dödsolyckor förekommer frekvent. Så snart som någon sänts dit möter vakten honom med ett spadskaft i grinden och slår honom hela vägen in till byggnadsområdet. När någon dör rapporteras detta som en arbetsolycka och ingen undersöker det vidare.
 • Koncentrationsläger i Guangdongprovinsen där man håller Falun Gong-utövare fängslade

 • Hu Zhiming har hungerstrejkat i 40 dagar

  Efter ett intensivt sökande kom man slutligen fram till var Hu Zhiming befinner sig idag. Hu Zhimings yngre bror, Hu Zhihua, har kommit fram till att Zhiming hålls fången på Pekings andra interneringscenter. Enligt informationskällor har han hungerstrejkat sedan den 25 april i protest mot den olagliga interneringen och han är mycket svag.
 • Utövaren Wu Shizhong har dömts till två års fängelse

  Wu Shizhong är född 1948 och har arbetat som åklagare inom Qianxi'nans åklagarämbete i Guizhouprovinsen. Den 15 november 2005 var Wu Shizhong på en resa och anhölls av poliserna Yao Jun och Li Liejun från Xilu polisstation i Guiyang och av Li Ming på den lokala 610-byrån. Han sändes till ett hjärntvättscenter och sedan vidare till Yunyans interneringscenter den 30 november 2005.
 • Allt fler människor i Kina attraheras av Falun Gong

  En polis i Changchun kommenterade nyligen: ”Falun Gong är verkligen bra. I början, när vi fick order om att arrestera Falun Gong-utövare, sade våra överordnade till oss att inte tala med dem. Ju mer vi talade med dem, ju mer övertygade blev vi att Falun Gong är bra. Nu vågar vi inte arrestera dem längre. Vi har ingen bra anledning. Närhelst vi ser att något har med Falun Gong att göra så undviker vi saken.”
 • Efterlysning av utövaren Song Ping från staden Shenzhen

  Song Ping var i trettioårsåldern när hon blev "olagligt anhållen", idag är hon 40 år gammal. Innan förföljelsen inleddes mot Falun Gong den 20 juli 1999 hade hon ansvaret för Futiandistriktets Falun Dafa-assistentcenter i Shenzhen. Song Ping åkte till Himmelska Fridens torg många gånger för att vädja för Falun Dafa. I juni 2001 anhölls Song Ping när hon delade ut Falun Dafa-material i Nanjing och dömdes till fem års fängelse.
 • Två Dafa-utövare från staden Chongqing och staden Chaozhou är saknade sedan sex år tillbaka

  Dafa-utövare Xu Lishan i staden Chaozhou, provinsen Guangdong, var 40 år och anställd vid staden Chaozhous vattenfabrik. Hon försvann då hon åter åkte till Peking för att vädja för Falun Gong år 2000. Ingen har hört något från henne sedan dess. Hon har två barn därhemma.
 • KKP vill att man förstör hemlighetsstämplade dokument

  KKP-tjänstemän har blivit ganska rädda sedan organstölderna uppdagades. De försöker numera att förstöra alla bevis. Den 25 mars 2006 meddelade till exempel Heilongjiangprovinsens KKP-kontor alla inblandade avdelningar att förstöra precis alla hemlighetsstämplade dokument och absolut inte behålla dem längre.
 • Familj värdesätter orden "Falun Dafa är bra"

  Fler och fler vaknar upp och Falun Dafa-utövare klargör sanningen bättre och bättre. Nyligen skyddade en familj orden "Falun Dafa är bra" när de reparerade deras hus. När familjen nyligen reparerade huset och tog ner hela väggen utom sektionen med "Falun Dafa är bra". När folk undrar varför, svarar de, "Innebörden i orden väldigt är bra, varför förstöra den?"
 • Tre Falun Dafa-utövare saknas från städerna Chengdu, Shijiazhuang och Jinzhou

  Falun Dafa-utövaren Wei Tongtong arresterades och internerades i Chengdus andra häkte i mars eller april 2001 på grund av att hon hade delat ut sanningsklargörande material. Hon flyttades iväg i början av maj 2001 och har varit saknad sedan dess. Weis föräldrar utövar Falun Gong, var snälla och hjälp oss att få fram information om var hon är.
 • Utövaren Shao Qian fick ett mentalt sammanbrott efter att ha misshandlats

  I december 2000 åkte Falun Dafa-utövaren Shao Qiang från staden Qingdao i Shandongprovinsen till Peking för att bekräfta Dafas storslagenhet. Han vecklade ut en 99 m lång banderoll på Himmelska Fridens torg och dömdes som följd till 10 års fängelse. Han hålls för närvarande inspärrad på Shandongprovinsens fängelse i Jinan och är fortfarande beslutsam i sin utövning av Falun Dafa.
 • Docent Xu Yin vid Tsinghua universitet har blivit olagligt dömd till tvångsarbetsläger

  Xu Yin, docent vid civilingenjörsvetenskapsavdelningen på Tsinghua universitet, arresterades olagligt i sin bostad av den allmänna säkerhetsbyrån Hai Dings underavdelning den 14 mars 2006. Polisen beslagtog Xu Yins Falun Gong-material och den 13 april dömdes Xu till två års tvångsarbetsläger av Pekings allmänna "omskolnings"-kommitté. Föräldrarna nekades hjälp från universitetet och när de bad det rättsliga stödcentret och den allmänna säkerhetsunderbyrån om hjälp kom de heller ingen vart.
 • Jiangs besök i Rongcheng får polisen att intensifiera förföljelsen av lokala Falun Gong-utövare

  Den 8 maj besökte Jiang Zemin Xixiakou Corporation i Chengshan Town, Rongcheng City, Shandngprovinsen. Företagets CEO, Tian Wenke, beordrade polisen att arrestera lokala Falun Gong-utövare. På kvällen den 7 maj skickades två säkerhetsvakter för att bevaka varje utövares hem i syfte att inte låta någon lämna sina hem. Nästa morgon stormade polisen många utövares hem och tvinga dem att följa med.
 • Polisen förföljer Du Guihua och hennes familj

  De senaste åren har Dafa-lärljungen Du Huihua och hennes familj utsatts för konstant förföljelse. Du Guilans andra syster torterades till döds och hennes lillasyster är inspärrad på Harbins kvinnofängelse. Polisen har dessutom beslagtagit 5 000 yuan som Du Guihua hade sparat för att hennes barn skulle kunna gå i skolan.
 • Wu Chunxia och Li Zhengs familj har splittrats

  Wu Chunxia och hennes make Li Zheng från Huangshi i Hubeiprovinsen utövar båda Falun Gong och har utsatts för förföljelse sedan 1999. Efter deras giftermål år 2000 har de endast varit tillsammans i knappt en månad! Någon av dem har alltid hållits fången och torterats. Deras dotter som bor med farfar är tre år idag men har aldrig sett sin mamma.