Andra Nyheter

 • Falun Dafa-utövaren Yang Jianpo dömdes olagligt till sex års fängelse

  Den 25 april 2006 dömdes Falun Dafa-utövaren Yang Jianpo från staden Langfang i Hebeiprovinsen olagligt till sex års fängelse i Guangyangdistriktsts folksjukhus. Det var ingen rättegång och familjen fick inget veta. De laglösa tjänstemännen kungjorde "domen" vid hans sjukhusbädd.
 • Falun Dafa-utövare med långa straff i Handan arbetsläger har flyttats

  Enligt en tillförlitlig källa har alla Falun Dafa-utövare med långvariga straff i Handans arbetsläger i Hebeiprovinsen flyttats till staden Baoding i Hebeiprovinsen, samtidigt som 260 fängslade Falun Dafa-utövare har flyttats från staden Tangshan till Handan. Medutövare i Handan uppmanas att samarbeta med de anhöriga för att kräva ett frisläppande av alla internerade utövare.
 • Två äldre utövare förföljdes av 610-byrån i staden Jiayuguan

  Dong Baofeng och Yu Shufen är ett par äldre Falun Dafa-utövare i Jiayuguan i Gansuprovinsen. De arresterades 2005 respektive 2006. Dong Baofeng dömdes i hemlighet till tre års fängelse och Yu Shufen har hållits fången i nästan en månads tid.
 • KKP påskyndar organhandeln för att förstöra bevisen

  io dagar efter att ha kontaktat en japansk märklare i Kina i februari, låg 62-åriga Hokamura på ett operationsbord på ett sjukhus i Shanghai och fick en ny njure. I sitt hemland Japan, hade han väntat hopplöst i mer än fyra år. ”Det gick så fort att jag var rädd,” sa han.
 • Fyra Falun Dafa-utövare saknas i Hubei och Heilongjiangprovinsen

  Falun Dafa-utövaren Yu Xinyu är omkring 35 år och bodde nära Xiertiao, eller Xisantiaogatan i staden Mudanjiang i Heilongjiangprovinsen. Hon hade tidigare arbetat vid intagningskontoret för Yangguanginstitutet för utländska språk i staden Mudanjiang. Hon har varit saknad sedan hösten 2004 och en av hennes vänner sade att hon arresterades när hon klargjorde sanningen.
 • Meddelande: ”Committee to Investigate the Facts” meddelar vilka inrättningar som kommer att undersökas närmare till att börja med för insamling av bevis

  Den 7 april 2006 publicerade Integrated Committee to Fully Investigate the Facts of the Persecution of Falun Gong in China (även kallad Committee to Investigate the Facts) ett meddelande om var insamlingen av bevis skulle inledas. Meddelandet sade att alla arbetsläger, fängelser, sjukhus och liknande inrättningar där Falun Gong-utövare hålls inspärrade är föremål för undersökning.
 • Det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté skickar i hemlighet tjänstemän till Sujiatun

  Efter att Sujiatuns koncentrationsläger avslöjades via internet, skickade det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté i hemlighet tjänstemän till Sujiatun på kvällen den 13 mars 2006. De höll ett möte med distriktschefen för de lokala myndigheterna, polisenheten, åklagarämbetet, rättsenheten, distriktsdomstolen och allmänna hälsobyrån för att planera och diskutera hur de ska hantera efterverkningarna.
 • Min erfarenhet av att bortoperera njurar från en fånge på en avrättningsplats

  För flera år sedan när jag var nyutexaminerad läkare, tilldelades jag en tjänst på ett stort sjukhus. Till en början skulle jag cirkulera runt på olika avdelningar. En dag när jag befann mig på enheten där de utförde urologiska operationer frågade arbetsledaren mig om jag vågade ta hand om en kropp på en avrättningsplats. Jag sade ja och han skickade iväg mig med några andra till platsen. Han bad mig att inte säga något till någon.
 • Vittne fortsätter att avslöja hur man avlägsnar organ från levande Falun Gong-utövare på Sujiatuns koncentrationsläger

  Ännu en intervju har gjorts med det vittne som framträdde för några dagar sedan och avslöjade detaljer om Sujiatuns koncentrationsläger i nordöstra Kina. I intervjun avslöjar vittnet att hennes ex-make var en av operationsläkarna på lägret. Han är hjärnkirurg och hade huvudansvaret för att avlägsna hornhinnor.
 • Fler detaljer om utsändningarna av de Nio Kommentarerna på Haichengs TV

  På kvällen den 5 februari 2006, sattes det upp en trådlös givare av TV-signaler på ett berg nära samhället Ganwang och signalen lyckades ta sig in på de reguljära sändningarna för att visa "Nio kommentarer om kommunistpartiet". Många invånare i staden Dashiqiao, tillhörande staden Yingkou och de södra delarna av Haicheng såg utsändningen.
 • Världsfokusering på koncentrationslägret Sujiatun - utövare utanför Kina exponerar kkp brutalitet

  Så snart nyheten om koncentrationslägret Sujiatun som kkp etablerat för att förfölja Falun Gong-utövare exponerats för omvärlden, ledde det till omedelbara reaktioner bland människor i olika cirklar. Falun Gong-utövare utomlands agerade genast genom att undersöka och exponera den avskyvärda situationen för allmänheten via telefonsamtal, fax och internet.
 • Det hemliga koncentrationslägret i Sujiatun

  Sujiatuns koncentrationslägrets grindar är alltid stängda. Det omges av en tre meter tjock mur med elektriskt stängsel upptill. Det är omöjligt att se in i det från utsidan och människorna som bor i grannskapet verkar inte veta vad som pågår därinne. Agenten sade att det är ett hemligt fängelse.
 • Gao Zhishengs samtal med Juridikbyrån i Peking

  Gao Zhisheng är en av de få advokater som vågat försvara tortyroffer, förföljda och många andra som fått sina mänskliga rättigheter kränkta av Kinas regim. Efter att Gao publicerade tre öppna brev till Kinas ledning med uppmaningar om att följa landets lagar, respektera trosfriheten och sluta förfölja oskyldiga människor, stängde myndigheterna i november 2005 Gao Zhishengs advokatbyrå.
 • Två kvinnor förföljdes till döds på Liaoningprovinsens kvinnofängelse

  Falun Dafa-utövaren Liu Lihua, 61, bodde i staden Zhuanghe i Liaoningprovinsen. Hon började utöva Falun Gong 1996. Hon har arresterats flera gånger sedan det kinesiska kommunistpartiets brutala förföljelse mot Falun Gong inleddes 1999. Den 4 september 1999 arresterades över 30 utövare när de deltog i en erfarenhetsutbyteskonferens i Zhuanghe, Liu var en av dem. Liu internerades i 48 dagar.
 • De Nio kommentarerna sändes framgångsrikt ut via Haichengs TV

  På kvällen den 5 februari 2006 sändes Nio kommentarer om kommunistpartiet via Haichengs TV i Liaoningprovinsen, då någon hade kopplat upp sig på kanalens vanliga sändningar. Det kinesiska kommunistpartiet är så förskräckta att partiets centralkommitté gav order om att man snabbt skulle lösa fallet och skickade polis från staden Anshan för att stötta polisen i Haicheng. Myndigheterna fick stänga av all ström för att sätta stopp för utsändningen.