Respektera vår Mästare

Mästaren ger sina utövare så många saker: Gong-mekanismen för att transformera kroppen, vägledning steg för steg till mycket höga nivåer och beskydd och renande så att man verkligen kan kultivera. Han ser även efter oss med vänlighet och hjälper oss upp när vi snavar eller faller.

Hur visar vi respekt för vår Mästare?

Reflekterar sakerna vi gör i det vanliga samhället vår respekt? När människor ser och talar till oss, är vi verkligen en reflektion av vår Mästare och inte bara av våra egna nivåer? När vi slarvar i handlingar och gärningar, är det inte ringaktning? Sättet vi klär oss på, pratar och kommunicerar... Att sakta ner och lugna våra sinnen, visa medkänsla i de värsta situationerna och kontrollera vårt xinxing (hjärtats natur) – skulle inte endast vara respektfullt gentemot andra, utan även visa respekt för vår Mästare.

Detta gäller även för andra dimensioner. Ingen annan har gjort vad vår Mästare har gjort för oss. Ingen annan kommer i närheten. Om vi skulle se en sådan varelse eller falsk reflektion måste vi berätta för dem att vi blir väl omhändertagna av vår store Mästare och inte alls behöver dem! Det är respekt.

När vi efter bästa förmåga hedrar vår Mästares önskningar och instruktioner, är det inte också att vara respektfull? Att vi studerar Fa är en av hans största önskningar. Att visa respekt skulle vara att göra det så gott vi kan med ett lugnt och klart sinne, framför allt annat..

Vår Mästare tog upp oss från helvetet. Att lita på honom, tror du kanske är den lättaste sak att göra. Hur många av oss litar emellertid helt och hållet på honom? När vi har fruktansvärda problem eller om saker verkligen blir för mycket för oss att hantera, ber vi verkligen Mästaren eller som han nämnde; ropar vi efter mamma (när man möter en problematisk situation, ordet kinesiska människor då ropar, liknar ljudmässigt det kinesiska ordet för mamma)... eller ännu värre så säger vi ingenting och tynar bort. Om vi verkligen litar på honom är det lätt att be honom om hjälp och vägledning. Personligen kan jag uppriktigt säga att Mästaren aldrig har svikit mig. Han har alltid funnits där. I hemska situationer, det spelar ingen roll vad, i andra dimensioner; han har alltid kommit när jag ropat.

Även med frågor vi har, frågar vi honom eller försöker vi lösa dem själva med vår begränsade ytliga kunskap? Försök att fråga Mästaren. För mig – åter igen, de mest djupsinniga frågorna, personliga eller andra, har nästan omedelbart besvarats av vår Mästare.

Vår Mästare behöver inte vår respekt...

Det är hans djupa medkänsla och bekymret för vår skull och säkerhet som han har nämnt det här för att beskydda oss genom att vi är medvetna.

Ser vi inåt, behöver vi respektera oss själva innan vi kan respektera någon annan.

På höga nivåer finns det inget behov av tack. Tack kommer aldrig att vara tillräckligt...

Vår Mästare ger oss allt detta och kanske vid fullbordan kommer han att försvinna från våra hjärtan och sinnen med ett enkelt leende – Det är svårt att inte vara fast i att säga hej då eller tack, men kanske är ändå respekt en mycket högre form av tack.

Vänligen rätta till något missförstånd.


Översatt från: http://www.clearharmony.net/articles/200304/11395.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.