Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Att kultivera bort de gamla krafterna

  Jag tror att Dafa-lärjungars förståelse av Fa kräver en viss utveckling under kultiveringsprocessen. (Naturligvis är min nuvarande förståelse inte helt riktig och perfekt.) Under utvecklingen kommer vi på ett naturligt sätt tala om och tänka på de gamla krafterna för att förstå dem bättre. När vi verkligen förstår dem ur Fas perspektiv, kommer orden "gamla krafter" att försvinna från våra sinnen sakta men säkert, eftersom vi inte ens erkänner dem.
 • Min nya förståelse efter resan till Los Angeles

  Denna artikel skrevs efter författarens erfarenheter på Los Angeles Fa-konferens, då Mästare Li gav en föreläsning. Jag visste att jag skulle träffa vår Mästare. Jag hade förutspått det. Jag väntade väldigt entusiastiskt, men jag hade ingen speciell känsla när jag såg honom stå där på plattformen.
 • Inför Konventionen för Mänskliga Rättigheter i Genève: Vårt upprätta sinne

  Om man ser till situationen varit varje gång, så har den kinesiska regimen gång på gång använt ohederliga metoder för att kringgå världsomfattande fördömelse. Varför händer detta? Vi borde söka inåt och räta upp våra hjärtan.
 • Vad bör vi göra innan vi åker till Genève?

  Snart börjar årets FN-konferens om Mänskliga Rättigheter. Många av oss gör oss klara för ännu en resa till Genève. Vi har närvarat vid konferensen under de senaste åren. Finns det några nya krav på oss denna gång?
 • En utövares varje tanke är mycket viktig

  Förut tänkte jag att vi borde inte ha någon strävan när vi kontaktar media eller regeringen. Nu tror jag att om Dafa-utövare automatiskt har tanken att det vanliga samhället borde stödja Dafa, så skulle våra upprätta tankars fält absolut beröra människors hjärtan.
 • Dafa-utövares stora lycka

  "Lycka" [eller gott öde, engelska: fortune] är någonting som människor eftersträvar men som inte kan erhållas genom strävan. Lycka för Dafa-utövare är emellertid någonting annorlunda.
 • Några ord om anledningen till varför man misslyckas med att söka inom sig

  Att söka inom sig innebär inte att man kommer att förlora någonting värdefullt, snarare innebär det att man förlorar vad som är värdelöst, smutsiga mänskliga föreställningar på ytan och de fasthållanden som de ger upphov till. Detta är dåliga saker som kan en inskränka en person och föra honom mot ödeläggelse.
 • Förstår äntligen att det är varje Dafa-utövares stora uppdrag att rädda kännande varelser

  I drömmen vandrade han omkring när en stor folksamling plötsligt närmade sig honom. Han blev rädd och började springa. Men hur fort han än sprang så försvann de inte. Till sist tänkte han, "Varför springer jag? Vad har jag att vara rädd för?" Han stannade och vände sig mot människorna som sprungit efter honom. De föll på knä och tittade på honom med längtande ögon.
 • När jag är god mot andra

  I detta ursprungliga harmoniska tillstånd har jag inga tvivel. Mina celler har smält samman i Fa. Det sanna har uppenbarats, ingjutits och väckt mitt sinne, Fa har etsats in på djupet av mitt hjärta, jag kan förstå det djupsinniga och underbara.
 • Några berättelser om Lili Lin

  När hon först dök upp bland utövarna i Storbritannien var hon själv ingen utövare. Hon blev emellertid så rörd efter att ha läst Zhuan Falun [Falun Gongs huvudtext] att hon genast ville lära sig. Hon ringde till kontaktpersonen i hennes närområde och började utöva Falun Gong i oktober 2001. Sex månader senare var de gifta.
 • Några få ord om den grundläggande orsaken till att inte kunna söka inuti sig själv

  Att inte kunna söka inom sig manifesterar sig i olika grad på olika nivåer. På låga nivåer kan man inte släppa sitt försvar av sin egen själviskhet. Man är rädd för att bli sårad, förlora något och få mindre än andra.
 • Några tankar om moral inom äktenskap

  I den moderna världen är själviskhet väldigt vanligt. Många människor är kontrollerade av olika begär inklusive deras strävan efter känslor och sexuella begär. De är oansvariga och tänker bara på vad de vill, deras intressen och deras begär, och sällan eller aldrig tänker på andras behov.
 • Dagboksanteckning: Sandra och hennes katt

  I måndags stötte jag ihop med vår försäljningschef Sandra i köket på jobbet. Hon undrade om jag hade haft en bra helg och jag svarade att det hade jag och undrade hur hon hade haft det. Hon berättade att hennes katt hade gått bort. Den var bara åtta år och hon hade begravt den i söndags. Hon var väldigt ledsen.
 • Uppvaknande

  Någonting händer mig när jag vaknar på morgonen. Det händer ganska ofta, nästan varje natt, att jag vaknar tidigt på morgonen och inte kan somna om. Jag tänker på de stunder dagen innan som jag inte betett mig som en utövare bör.
 • Min förståelse av hur man kan göra ett bra jobb i arbete med media

  Nutida media är som ett tveeggat svärd. Om det hamnar i fel händer blir det ett hinder i vårt arbete med att klargöra fakta om Dafa. Men om det används för Fa blir det ett mycket bra sätt för oss att klargöra sanningen.