Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Vink i en dröm

  Två vägar framträdde framför mig, en var formlös men fortsatte oändligt, lugnt och utan några missöden längs med vägen. Den andra är vad mina ögon kan se, full av spännade scener. Jag insåg att de farhågor som jag tidigare hade haft då jag färdades längs den senare vägen skapats av mina ögon och mitt hjärta.
 • Falun Dafa gav mig en frisk kropp och själ

  I april 1997 gav mina släktingar mig en kopia av Zhuan Falun. Jag lärde mig de fem övningarna under tre dagar och jag kände mig lätt och energisk i hela kroppen.
 • Kultivering i Dafa – flicka med rakitis blir graciös och får återställd kropp

  År 2000 arresterade folk från den lokala polisstationen mig och torterade mig två gånger för att försöka tvinga mig att sluta att kultivera Dafa. Jag sa till dem, ”Jag skulle vid två tillfällen ha dött. Det är Dafa som har räddat mitt liv".
 • Vad Falun Dafa har gett mig

  Falun Dafa har gett mig den största gåva en människa kan få i sitt jordiska liv, och det är att få en möjlighet, en chans att med en ren kropp och ett klart och medvetet sinne kunna skilja mellan rätt och fel, bra och dåligt, kultivera och att assimilera mig till Universums egenskap Zhen - Shan- Ren, Sanning-Godhet-Tålamod, att bli upplyst och återvända till det ursprungliga och det sanna. Enkelt sagt att återvända till mitt sanna hem.
 • Min erfarenhet av Falun Gong

  Det som var omöjligt, som jag gick och väntade på, kom ändå. Ju mer jag studerar, ju mer förstår jag vad som är sant, vad som är meningen. Det är en lugn och kärleksfull plats att vara på.
 • Att utöva Dafa är min stora lycka

  Erfarna utövare har redan erfarit det jag nu ska tala om. Avsikten med att skriva den här artikeln är att uppmuntra dem som just har börjat med sin kultivering och även dem som ännu inte börjat... Jag har inte för avsikt att göra kritiska kommentarer om andra men den verkliga orsaken till min familjs svårigheter var att vi alla var emot Zhen Shan Ren (Sanning, Godhet, Tålamod).
 • Eliminera de gamla krafternas inflytande över våra tankar

  Vår Lärare har vid ett flertal tillfällen nämnt de gamla krafterna under sina Fa-föreläsningar. Vi vet att de gamla krafterna är element som hindrar Fa-upprätandet och är något som är ämnat att elimineras. Så, vad är de gamla krafterna?
 • Övning i grupp ger tillfälle att klargöra sanningen

  Det verkar som om människor rent generellt anser det vara möjligt att några få människor kan bli bedragna, men att chansen för att den stora massan skall bli bedragen är liten. När deras misstänksamma sinnen har klarnat, så kommer det att vara möjligt för dem att tänka igenom saker.
 • Utrota ondskan, eliminera störningar och förbli orubblig i upprätta tankar

 • Mitt liv är helt förändrat nu!

 • Erfarenheter från kultivering

  Jag heter Jie Liu och är från Sydafrika. Jag började praktisera Falun Gong 1995 när jag var på besök i Guangzhou i Kina. Sedan jag läst Zhuan Falun förstod jag att syftet och meningen med mitt liv var att kultivera i Falun Dafa.
 • Så klargör jag sanningen till världens människor

  Att inte avslöja ondskan i Kina och vara passiv är att tillåta ondskan existera. Låt oss alla avslöja ondskan och låt Sanning, Godhet och Tålamod fylla upp våra hjärtan och sinnen.
 • Några tankar om att vara En Kropp

  Närhelst vi ser problem hos medutövare ska vi ta dem som våra egna problem.
 • Låt oss klargöra sanningen steg för steg

  Jag känner till en Dafa-utövare som var mycket ivrig och t.o.m. otålig med att klargöra sanningen för sin familj. Hon kunde inte nå önskad effekt och gjorde dessutom ett negativt intryck på andra.
 • Några kommentarer om Clearharmonys hemsida

  Jag brukade tro att handlingarna var tillräckliga i sig och att det inte fanns något behov av att publicera dem på hemsidan. Emellertid har jag nyligen fått några nya förståelser vad gäller frågan om att skicka in artiklar.