Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Nytt liv

  Innan jag började utöva Falun Dafa brukade jag varje år resa till de Taoist tempel som var belägna vid de berömda bergen nära min hemstad. Ofta stötte jag på de människor som bodde där, de som lämnat sina familjer för att bli munkar, så att de kunde viga sitt liv åt att kultivera i bergen.
 • Det genuina och vackra i Falun Gong

  Utövare från två städer träffades för att studera och träna tillsammans. Under eftermiddagen var vi utomhus i en park och gjorde de fem långsamma rörelseserierna. I ljuset av marschaller och vinterns tidiga eftermiddagsmörker njöt jag av att få möjlighet att träna med andra utövare på ett sådant lugnt och fridfullt ställe.
 • Klargör sanningen utan vare sig rädsla eller själviskhet

  Efter att Jiangs regim inlett förföljelsen av Falun Gong i juli 1999 for hon ofta till Beijing för att berätta sin historia för regeringen och de människor hon stötte på. Hennes man är ingen utövare och förstår henne inte. Fastän hon tålmodigt förklarat allt för honom, lyssnade han inte. Istället hotade han med skilsmässa.
 • Kan tankar vara begränsande för oss?

  På min kultiveringsväg har jag upplevt att man ofta ställs inför saker som man tidigare aldrig trodde att man skulle kunna genomföra, sådant som av olika anledningar uppfattades som svårt eller jobbigt. Det är en underbar frihetskänsla och en enorm glädje när man verkligen tagit sig igenom och gjort något som var svårt.
 • En förståelse av att “Placera Fa främst i allting”

  Jag inser nu att min tidigare förståelse av att ”placera Fa främst” har varit ganska ytlig. Enligt mig så var allt som jag sade och gjorde det bästa för Dafa, så jag brukade insistera på att det gjordes på mitt sätt. Annars kändes det som om jag svek mina principer och resultatet skulle därför inte bli bra.
 • Varför detta sabotage mot mänskliga rättigheter i centrala Uppsala?

  En fotoutställning som var utställd på Katedralskolan i Uppsala, blev i sin helhet nedmonterad och stulen utan att någon sett något misstänkt. Detta var enligt studierektorn något som aldrig hänt förut. Kan det vara utställningens känsliga innehåll som gav motivet till detta sabotage?
 • Mästaren har gett mig ett andra liv

  Läraren gav mig ett andra liv. Hur skulle jag kunna sluta säga att Falun Dafa är bra. Falun Dafa är verkligen bra. Jag kommer att göra mitt bästa för att följa Fa-upprätandeprocessen. Jag hoppas att alla människor med ödesförbindelse får Fa.
 • Klimatet förändras

  Det tycks som om världen och dess människor nu är mer beredda att få kännedom om fakta om Falun Dafa, förföljelsen och det förunderliga i Sanning, Godhet, Tålamod.
 • Till dig

  Något som är utöver det vi kallar verklighet.Något som visat sig på ett annorlunda sätt.Har du vågat bejaka det, får det vara del av ditt varande?
 • En gammal kvinnas upprätthet övervinner förföljarna

  Det här är en berättelse om en utövare som demonstrerar upprätta tankar och upprätta gärningar. Jag skulle vilja dela den med er under förhoppningen att den kan tjäna som en uppmuntran.
 • Vi bör skriva mer om våra erfarenheter för att bekräfta Dafa och avslöja förföljelsen

  Under de gångna tio åren har miljontals utövare både fysiskt och mentalt dragit nytta av att utöva Dafa. Genom att låta människor få se eller höra dina erfarenheter kan de se Jiang-regimens brutalitet, bedrägeri och hyckleri. Din erfarenhet av att få Fa och inspirationen från din kultivering kan låta dem som vill lära känna Falun Gong få se storheten och undren i Dafa.
 • Livsenergin strömmar återigen igenom min kropp

  Jag gick igenom många prövningar som för många skulle ha varit outhärdliga. Oförmögen att stå ut med traumat visade min kropp upp så många tecken på sjukdom att den nästan föll samman. Den 26 april 1998 hade jag turen att få syn på boken Zhuan Falun hos en vän. Jag lånade den och läste hela natten. Den var detsamma som ett kraftigt regn skulle vara för en uttorkad gröda.
 • Vem hjärntvättar egentligen vem?

  För att kunna kontrollera det kinesiska folkets sinne, bryter Jiang mot kinesisk lag och de mänskliga rättigheterna för att kunna driva igenom sin omänskliga förföljelse av Falun Gong-utövare. Han har blockerat allting som möjligen kan tänkas säga någonting positivt om Falun Dafa, inklusive TV-stationer och webbsidor. Jiang trycker ner Falun Dafa med sin polisstyrka och utsätter utövarna för svår hjärntvätt. Efter att ännu inte ha uppnått sitt mål, har han gett order om att "förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och utrota dem fysiskt (Falun Gong-utövare)".
 • Nationell återblick: Sanningen om Falun Gong

  Om jag levde i Kina vore risken överhängande att jag vid det här laget skulle blivit torterad, fängslad eller avrättad för endast en orsak; jag utövar Falun Gong.
 • Hur studera Fa väl?

  Jag är en utövare som erhöll Fa 1997, dvs för fem år sedan. Läraren sade till oss att studera Fa mer, så jag gjorde det. Vid den tiden kunde jag läsa ett kapitel i boken varje dag, och jag kände hur jag gjorde ständiga framsteg.