Uppmaning till utövare utanför Kina: Koordinera väl och stoppa förföljelsen

När vi nu protesterar över hela välden mot den vanvettiga slakten på oskyldiga människor i Kina, kan vi inte bara se på när slaktarkniven skär utan att tänka efter om det finns något mer vi kan göra. Vi borde använda effektivare metoder för att stoppa de ondskefulla faktorerna bakom dödandet.

För det första behöver vi avslöja myndighetspersonerna – vakterna, fängelsecheferna, poliserna - som verkställer förföljelsen i tvångsarbetsläger, interneringscenter och fängelser. Vi borde rapportera dem så snart som möjligt. Det bästa är att noggrant utreda poliserna som har begått brott och avslöja dem. Syftet är att stoppa förföljelsen i tvångsarbetslägren. Vi kan också klargöra sanningen för de läkare och sköterskor som deltar i brotten, samt deras anhöriga. Telefonsamtal är ett utmärkt verktyg. Detta kan effektivt stoppa de som har medverkat till dödandet.

Den 15 november 2003 publicerade webbsidan Clearwisdom artikeln “Exposing the Wicked Policemen and Bad Persons and Publicizing their Evil Deeds” med Mästarens kommentarer. Under utövandet har vi sett att vi effektivt kan hålla tillbaka ondskan om vi upprepade gånger klargör sanningen för gärningsmännens anhöriga. De vet att sådana saker som att ta organ från levande människor måste hållas dolda. Om vi envist klargör sanningen för deras anhöriga och deras kollegor och därigenom skapar en ”lokal opinion” som verkar för att hålla tillbaka gärningsmännen, kan det effektivt hjälpa till att stoppa slakten.

Tre förslag:

1. Webbsidan Clearwisdom publicerar – på väl synlig plats – uppdaterade listor med tvångsarbetsläger, interneringscenter, fängelser och sjukhus som deltar i organstölderna.

2. Utövare i Kina har flera bra metoder för att samla in telefonnummer till dessa läkare, sköterskor och andra medhjälpare som de skickar vidare.

3. Utövare utanför Kina tar sig tid att klargöra sanningen för dessa människor.

Tänk dessutom på följande när ni klargöra sanningen:

1. Tala vänligt, med förnuft och omtanke. Det är för deras eget bästa, för deras framtid, eftersom det gäller en särskild grupp som vanligtvis är väl ansedda i samhället. Om man använder en hård ton är det möjligt att de inte godtar det. Tala vänligt med mild röst och deras anhöriga kan bli rörda och kanske till och med självmant lämna information.

2. Efter alla dessa år med hjärntvätt är det många kineser som tänker: ”Om jag bara lyder order så är det de högre tjänstemännen som begår brotten och inte jag.” Eftersom det är kkp:s order som gör kineser delaktiga i brott, tror inte mördarna på karmisk återgäldning. Låt oss hjälpa dem att förstå konsekvenserna av sitt handlande och att de som vanligt i vårt mänskliga samhälle antingen kommer att elimineras av kkp för att säkerställa deras tystnad, eller att de en dag ställs inför rätta, liksom nazisternas militärläkare under andra världskriget.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.