Rapport från Kina, 3 620 dödsfall, Förföljelsen i Kina

Dödsfall | Tortyrmetoder | Uppvakande | Hjärntvätt