Med några få ord: Effekten av utövares uttalandet

Jag hör ofta tyska utövare säga att tyska politiker inte tycker om att deklarera sin ståndpunkt till allmänheten. Till och med när de stödjer Falun Gong så tittar de vanligtvis på vad andra människor gör och säger. Tyskland är verkligen känt för sitt konservativa tillvägagångssätt. Som Dafa-lärjungar förstår vi emellertid att vårt energifält kan ha inflytande på vår omgivning. När jag ser på min omvärld ser jag många Dafa-lärjungar som i det tysta gör många bra bedrifter och deras förståelse av Fa upplyser även mig. Icke desto mindre så säger många att de inte har tid eller att de inte kan skriva när jag föreslår att de ska skriva ner sina förståelser. Vissa säger t o m att de inte vill utveckla fasthållanden som t ex skrytsamhet och upprymdhet eller så är de rädda för att andra ska tycka att deras förståelse är på en låg nivå.

Jag tror att om vi själva har så mycket tvivel och inte öppet och ärligt vill säga vår mening rent ut och formar ett negativt fält, hur kan vi då göra så att vanliga människor öppet och ärligt säger sin mening rent ut?

Jag har inte skrivit mycket förrän nu då jag nyligen upplyste mig till det att skriva ner mina tankar var en del av att bekräfta Fa och att räta upp Fa. Varje artikel av lärjungarna, även om det bara är några få ord, kan bidra till att Dafa-lärjungar världen över formar en kropp. Dess upprätta kraft är ett slag mot ondskan. Allt borde ses utifrån Fa-upprätandets perspektiv. När jag förstår den här principen, så ser jag inte längre det att skriva artiklar som en extra börda som inte ingår i Dafa-arbetet, utan tror fullt och fast att det att skriva artiklar är ett både nödvändigt och ädelt Dafa-arbete. Jag ger all min uppmärksamhet till att seriöst göra mitt allra bästa med varje artikel precis som om det vore att handskas med något annat Dafa-arbete.

Jag ser att det nationella karaktärsdraget också djupt influerar den här regionens Dafa-lärjungar. Tyskar är pålitliga, stadiga och går inte till det extrema; det här är den goda sidan. I den här slut-Dharma tiden är emellertid den negativa faktorn av deras karaktär också stark. Det här påverkar också hur de stödjer Dafa offentligt på ett klart och hedervärt sätt. Vi Dafa-lärjungar beslutar för oss själva i den här mänskliga världen. Det viktiga är att vi tittar inåt och tar bort de negativa influenserna som håller oss tillbaka. Genom att göra så kan vi uppmuntra vanliga människor att bli mer klarsynta och använda sina ord och handlingar för att skapa en god grund för sin framtid.


Översatt från: http://clearharmony.net/articles/200304/11402.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.