Erfarenhetsberättelser

 • Några förståelser när det gäller ”arbeta tillsammans ovillkorligt”

  Min nuvarande förståelse av “arbeta tillsammans ovillkorligt” innebär att vi kan ha en barmhärtig attityd mot varandra vid alla tillfällen. Inte enbart på ytan, utan också i det vi säger och i de tankar vi har. Att göra så kan ibland innebära en utmaning för vår kultivering, men det är i sig en bra sak – det är ett tillfälle att ”höja sig över”, att ”förädla” vårt xinxing och att upplysas till vissa principer.
 • Fortsätt flitigt

  Jag har utövat Falun Dafa sedan april 2007. Trots att det inte har gått lång tid, så har de olika erfarenheterna och det jag lärt mig sedan dess gjort att jag känner det som om jag fått ett nytt liv. Faktum är att jag hörde om Falun Dafa för tre år sedan men visste inte om att boken Zhuan Falun existerade. Därför uppmärksammade inte min mänskliga sida Falun Dafa mycket vid den tiden.
 • Utöva öppet och ädelt, undvik att gå till extrem

  Jag började att utöva Falun Gong ganska nyligen. Jag förstod aldrig hur man skulle anpassa sig i allra möjligaste mån till ett vardagligt liv. Jag sade upp mig från jobbet och lämnade mina vänner. Jag försökte att göra de tre sakerna isolerat. Jag gjorde flitigt de tre sakerna och trodde att de var de allra viktigaste för en utövare.
 • Nordiska Fa-konferensen: Kultiveringserfarenhet 2008

  Jag har kultiverat Falun Dafa sedan hösten 1995. Kultivering är fortfarande fascinerande eftersom man hela tiden utvecklas, trots att man hållit på i så många år. Jag känner ibland att jag är som ett litet barn som varje dag lär mig nya saker. Ett barn lär sig krypa, prata, stå och gå och blir gradvis mer och mer självständigt. Jag som kultiverare lär mig ständigt nya saker om mig själv, mina tankar och koncept och när jag ser tillbaka förstår jag allt mer hur begränsad jag har varit.
 • Nordiska Fa-konferensen 2008: Den upprätta kraften i Konstutställningen Zhen Shan Ren

  Mitt namn är Kristina och mitt namn är Werner. Vi har tillsammans kultiverat Falun Dafa sedan 1998. Under dessa år har vi gått igenom väldigt mycket tillsammans och upplevt många förändringar i vårt sinne och i Dafa-kroppen. Vi har fått tagit del av framåtskridandet i Fa-upprätandet och upplevt det storartade i Dafa och våra medutövare.
 • Nordiska Fa-konferensen 2008: Min kultivering sedan jag började arbeta för NTDTV

  Det var drygt 2 år sedan som jag började lära mig mer om NTDTV och för 1 år sedan jag började arbeta för NTD på allvar, efter att jag hade sagt upp mig från mitt jobb. När vi tittar tillbaka på de nyheter vi gjorde då, så ser man tydliga förbättringar. Under denna tid har Mästaren tagit hand om mig, och medutövare, har uppmuntrat mig, och jag har också kultiverat mig i detta.
 • Nordiska Fa-konferensen 2008: Shen Yun - Upprätt och orubblig

  Jag känner att vi i Sverige trots alla svårigheter mognade tillsammans och kunde erbjuda räddningar till många människor i Sverige. Det bestående och djupaste minnet jag har kring Galan är inte alla svårigheterna som vi har upplevt utan alla uppoffringar som utövarna i hela landet gjorde. Det var en otrolig känsla att uppleva en stor tillit som växte fram allteftersom.
 • Nordiska Fa-konferensen 2008: Att kultivera i Fa-upprätandeperioden under Fa:s vägledning

  I slutet av augusti 1998 kom jag i bråk med polisen och hamnade i häktet. Jag var trött på sättet som jag levde mitt liv och hade redan varit missbrukare i 13 år. Jag renade mitt sinne så gott jag kunde och bad universum om ett liv i sanning. Jag visste då att jag var tvungen att offra saker och gå igenom svårigheter men jag var redo… Efter ca 2 veckor kom en god vän till mig på besök och visade övningarna och gav mig en kopia av Zhuan Falun.
 • Nordiska Fa-konferensen 2008: Arbetet med Epoch Times

  Bland svenska utövare hade det en tid diskuterats att starta en svenska utgåva av Epoch Times och vårvintern 2006 började det på allvar hända saker. Vi tog reda på vilken typ av företag som var lämplig för ändamålet, och beslöt att starta en ekonomisk förening, som registrerades hos Bolagsverket. Vi bildade en styrelse och skrev stadgar. Vi ansökte om utgivningsbevis för en nättidning hos Radio och TV-verket.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Att rädda människor genom olika Dafa projekt

  I september 2005 var jag en av dansarna i Hamburgs kulturparad. Jag fick övernatta hos en utövare som jobbar för Clearharmonys hemsida. Hon sa att hon fortfarande behövde en korrekturläsare och att hon hade velat fråga mig sedan förra året om jag var intresserad. Jag var förvånad och var tveksam till om jag var rätt person för ett sådant jobb.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Min kultiveringsresa

  Att komma så här långt har tagit mig lång tid. Jag vet att jag måste gå fortare framåt på min kultiveringsväg och rädda fler kännande varelser. Vid Fa konferensen i Washington DC, strömmade tårarna nerför kinderna när Mästaren klev in i föreläsningssalen,. Jag har ingen förklaring till det, men är någonstans mycket medveten om att det som Mästaren givit oss alla är mycket, mycket vackert och värdefullt.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Orubbad tillit till Falun Dafa

  Till slut ville inte min syster höra mer och mina föräldrar dömde ut dessa berättelser till att vara sagor. Jag visste att jag hade kryphålet fanatism, jag kunde inte hitta balansen mellan denna utövning med dess häpnadsväckande visdom, och visdomen i den vanliga mänskliga världen. Jag hade inte tillräcklig med medkänsla och rättfärdighet. Jag visste att jag var tvungen att förändra något inom mig själv.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Att göra vårt bästa för att harmonisera Mästarens arrangemang

  De flesta europeiska länder är nu i full färd med att förbereda den Himmelska sång- och dansgruppens föreställning 2008, vilket är en stor ära för europeiska utövare eftersom vi alla vet att detta är en del av Mästarens Fa-upprätande.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Min kultiveringserfarenhet av att vara försäljare på Epoch Times

  Arbetet på Epoch Times är verkligen något nytt för mig. Förr koordinerade jag parader, rallyn och konstutställningar. Det var alltid en svårighet i att arrangera dem, men när det hände, gick det bra och sedan var det över. Att arbeta på tidningen kräver en kontinuitet som aldrig tar slut.
 • Europeiska Fa-konferensen 2007: Att bilda en kropp

  En utövare informerade oss att han ville verka som huvudkoordinator för organisationen CIPFGs fackelstafett i München. Först var jag lite tveksam kring hela situationen, men upplystes snabbt. Istället för att blockera situationen, fick jag en ny förståelse om att stödja utövarens önskan, från botten av mitt hjärta.