Erfarenhetsberättelser

 • Ingen trivial sak i kultivering

  Jag fick Fa i Frankrike i november 2006. Efter att ha kultiverat i elva år verkar det som att jag bara helt nyligen vet hur jag ska ta eget initiativ till att kultivera och mestadels var jag i ett passivt kultiveringstilltånd samtidigt som jag hade fasthållanden till att göra saker. Varje gång det uppstod konflikter hade jag inget annat val än att motvilligt titta inåt. Idag vill jag dela med er några av mina kultiveringserfarenheter.
 • Min erfarenhetsberättelse

  Mitt namn är Davide och jag är en 23 år gammal utövare från Italien. Jag fick Fa i juni 2014 när jag läste Zhuan Falun. Redan under första kapitlet förstod jag att jag hade hitatt det jag hade letat efter. Många av mina frågor som jag hade ställt tidigare år – Vem är jag? Vad är mitt syftet med mitt liv? Var kommer jag ifrån? Vad är sanningen? – alla dessa frågor besvarades i ett ögonblick. Meningen med livet var inte längre ett mysterium för mig. Jag bestämde mig då för att bli en Dafa utövare
 • Shen Yun lärde mig hur jag ska kultivera mig själv

  Alltsedan när vi fick veta att vi skulle ha Shen Yun i Genève för nästan tio år sedan, minns jag den dagen och kände att Mästaren bad oss att följa honom. Det var som i den här forntida historien om en man som möter en vis man på gatan som frågar honom om han tror på Tao och mannen svarar ja. Den vise mannen ber då honom att hoppa in i en flaska. Mannen tänker inte efter en sekund och hoppar. Denna berättelse gjorde stort intryck på mig för mannen tvekade inte en sekund.
 • Det är inte arbete, det är kultivering

  Mitt namn är Lei och jag är en svensk utövare. Jag kom till Sverige från Beijing 1991. 1994 deltog jag i Mästarens tio-dagars kurs i Jinan, och först efter det började mitt liv på riktigt. Jag insåg syftet med varför jag kom till Sverige. Svenska folket har en speciell ödesförbindelse med Dafa. 1995 kom Mästaren till Sverige för att hålla en kurs och sprida Fa. Kanske var det för att jag fick Fa relativt tidigt, och därför jag blev kontaktperson och koordinator. Det var varit en mycket bra kultiveringsprocess för mig.
 • Att kultivera med det hjärta jag en gång hade

  Jag heter Yvonne och fick Fa i november 1998. Jag vill berätta om ett par händelser som inträffade i början och några viktiga steg på min kultiveringsväg.
 • Reflektion över min kultivering

  Förra året fick jag min största prövning sedan jag började kultivera. Det kändes så svårt att komma igenom prövningen och jag nådde det yttersta av mitt xinxing. Alla mina fasthållanden rördes upp. Men när jag hade snubblat igenom kunde jag verkligen se mina fasthållanden och begränsningar. Det finns fortfarande så mycket för mig att lära och upplysas till.
 • Min erfarenhet av att leva som ogift i parförhållande

  Jag heter Vidar och är en utövare från Norge. Jag fick Fa 2004 när jag var 16 år. Vid den tiden förnekade jag det Gudomliga. Jag var en arrogant, kritisk, kall, deprimerad och destruktiv ung man; mitt sinne var en mörk plats.
 • Att kultivera bort rädsla

  Mitt namn är Nicolas och jag är en Dafa-utövare från Sverige. Jag började min kultivering i Dafa år 2011.
 • Hur jag blev av med fasthållandet till datorspel

  Idag vill jag dela med mig av min kultiveringserfarenhet kring hur jag klev ut ur tillståndet av mycket tungt datorspelande, för alla medutövare som har liknande fasthållande, och hoppas att vi alla kan dra lärdom av detta.
 • Att kultivera väl och rädda människor på vägen

  Jag erhöll Fa 1997 och har sedan dess snubblat mig fram under alla dessa kultiveringsår. Nedan vill jag dela med mig lite av mina kultiveringserfarenheter under dessa år som jag har varit i Sverige.
 • Första mötet med Falun Dafa

  I augusti för två år sedan fyllde jag 80 år. Fram till dess hade min enda kännedom om Falun Dafa varit några broschyrer som jag sett utlagda i en butik i Botaniska Trädgården i Göteborg dit jag brukade gå på sommaren.
 • Redo att ta ett stort steg

  Jag skulle vilja dela med mig min senaste kultiveringserfarenhet sedan 2½ månader tillbaka. Den här perioden har verkligen varit mycket speciell och jag hoppas att den kommer att uppmuntra er andra.
 • Erfarenhetsutbyte om min kultivering

  För att uppmuntra mig själv i min kultivering läser jag ofta artiklar från Minghuis webbsida. Jag gick också till konferensen i Madrid i oktober 2014 och New Yorks Fahui i maj 2015. På denna konferens i Wien ville jag dela med mig av mina anspråkslösa kultiveringserfarenheter emedan jag vet att alla våra kultiveringsvägar är olika och unika och att allt vi gör och allt vi möter är en del av vår kultivering. Jag bad sedan vår vördade Mästare om hjälp.
 • Erfarenhetsberättelse

  Jag heter Mai och kommer från Sverige. Sedan jag var runt 19 år har jag undrat, vad kan jag göra för att slippa komma tillbaka till denna nivå av mänsklighet.
 • Kultiveringserfarenheter i Nordirland

  Jag flyttade till Belfast 2014, och endast ett fåtal personer kände till Falun Gong. Kineserna som lever där hade inte haft många möjligheter att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Jag var medveten om att jag måste ha en ödesbestämd relation med dem och att det var Mästaren som hade arrangerat för mig möjligheten att rädda kännande varelser i Nordirland.