Erfarenhetsberättelser

 • Min kultiveringsväg – mitt arbete med Shen Yun och The Art of Zhen Shan Ren

  Mitt namn är Christina. Jag hade den stor ynnesten att få vara med under påsken 1995 då Mästare Li Hongzhi kom till Göteborg för att hålla kurs i den andliga disciplinen Falun Dafa.
 • Mirakel händer när man hjälper till med Shen Yun-relaterade uppgifter

  2008 uppträdde Shen Yun för första gången i Sverige, och fram till 2020 har tiotusentals svenskar fått Dafas välsignelser. Eftersom jag var en liten del av denna stora mission att rädda människor som Mästaren ledde, kände jag mig mycket hedrad. Jag hade möjligheter att delta i flera uppgifter, till exempel annonser online, biljettförsäljningsstatistik, publikundersökningar, backstage arbete, säkerhetsvakt, med mera.
 • Att rädda människor genom webbinarier

  Under pandemin var det många som undvek sociala sammankomster och isolerade sig i sina hem för att förebygga smittspridning. Sedan kom även vintern och folk undvek inomhusaktiviteter då man ville hålla avstånd och undvika kontakt med främmande människor inomhus. Många ville lära sig eller prova på Falun Gong men kunde inte göra det på grund av restriktionerna.
 • Mästaren sade åt mig att rädda fler människor

  Jag har utövat Falun Dafa i mer än 20 år. Jag skulle vilja berätta till Mästaren och andra utövare om min senaste kultivering
 • Visar upp Dafas godhet för kunderna

  Jag började kultivera Falun Dafa i mars 1999. Efter att ha börjat kultivera renade vår välvillige Mästare Li (Dafas grundare) min kropp och jag blev fri från sjukdomar. Men eftersom jag inte studerade Fa på djupet och hade starka mänskliga fasthållanden blev jag 2006 förföljd av det kinesiska kommunistpartiet (KKP)
 • En Falun Dafa-utövare som har många rättfärdiga tankar är garanterat säker

  En vän introducerade Falun Dafa för mig i juni 1996. Jag anslöt mig till övningsplatsen och Fa-studiegruppen och påbörjade resan för att återvända till mitt sanna jag. När jag ser tillbaka på mina 26 år av kultiveringsutövning minns jag fortfarande vissa saker livligt.
 • Att återvända till det hjärta jag hade i början av min kultivering

  Under de två åren mellan 2020 och 2022, pandemins tid, upplevde jag stora förändringar i mitt liv. Det var en enorm väckarklocka för min kultivering. Detta fick mig att göra en omfattande reflektion över tillståndet i min kultivering. Jag släppte också mina fasthållanden i ett försök att återgå till det kultiveringstillstånd jag hade i början av min kultivering.
 • En lektion från en kolibri

  En dag flög en kolibri in och försökte sedan flyga ut genom takfönstret, genom att upprepade gånger flyga mot glaset. Jag insåg att den måste vara utmattad. Jag tog en kvast, eftersom allt den behövde göra var att ta sig upp på kvasten och sedan kunde jag bära ut den.
 • “Vad gör jag som inte är i linje med Fa?”

  Vi vet alla vikten av att se inåt som Falun Dafa-utövare. Men hur ser vi inåt? Vad letar vi efter? Jag skulle vilja dela med mig av några av mina erfarenheter.
 • Förutbestämt förhållande

  Ända sedan jag var barn trodde jag att jag kunde tala med Gud och att han säkert skulle höra min röst. Jag jämförde alltid det jag såg eller hörde med min egen uppfattning om Gud och förkastade det som många människor sade.
 • Att eliminera mitt fasthållande till avundsjuka för att bli en sann kultiverare

  Vad är fasthållandet till tävlan? Jag förstår att det är ett uttryck för ett fasthållande till tävlan när man antingen avundas andra eller ser ner på dem. Det är lätt att utveckla avundsjuka när vi jämför oss med andra.
 • Kultivering är livets grund, att kultivera sig väl och uppfylla sitt stora löfte.

  Jag började min kultivering när jag var 13 år gammal, efter att ha varit med på Fa-konferensen i Schweiz 1998. Jag gick igenom en mycket mörk tid under min barndom på grund av föräldrarnas skilsmässa och hade många dåliga tankar. Dafa var som en vägledande stjärna, den fick mig att förstå och förlåta mitt förflutna, och lyste upp mitt liv med ljus och hopp.
 • Min väg framåt

  Jag är Skulptris, Ädelsmed, Akupunktör .m.m. och har jobbat mycket med min kropp. När jag en dag var färdig med några skulpturer för offentlig utsmyckning fick jag mycket ont i mina leder. Ingen västerländsk medicins kunskap hjälpte mot min värk. Förutom den kunskap som min släkt har lärt mig i örtkunskap.Jag har rest mycket i Sydostasien för jobb i mitt yrke som Ädelsmed och Skulptris och för semester. Under en resa på början av 80-talet kom jag i kontakt med en akupunktör i Singapores Chinatown, behandlingen fungerade mot min värk. Jag blev så entusiastisk över detta. När jag kom hem berättade jag för min man som var sjukgymnast, att vi måste utbilda oss till Akupunktörer. Vi åkte till Sydostasien för utbildning. 1986 startade min man och jag Sveriges första Akupunkturpraktik. Så kinesiska alternativa läkarmedicinska behandlingar är inte främmande för mig.
 • Att värdesätta och värna den lokala gruppmiljön

  En gammal vän introducerade mig för Falun Gong-övningarna i januari 2011. Jag hade då, under merparten av mitt vuxna liv, levt ett mycket hårt liv där jag suttit fast i olika former av missbruk och umgängeskretsar som bestod av mer eller mindre grovt kriminella. Att läsa Falun Gong-boken, lära mig övningarna och så småningom också läsa Zhuan Falun, blev starten på en förändringsprocess
 • Genom Fa har jag börjat finna balansen i mitt liv

  Jag heter Janett och jag har varit utövare i 1,5 år och andligt sökande sedan 20 års åldern. Under årens lopp har jag provat flera olika metoder inom new age och även gjort långa resor till Sydamerika till en andlig plats som jag besökt flera gånger, trots dessa metoder och resor så har jag inte känt att jag funnit något som gett mig ett andligt djup och svar på de frågor och funderingar som jag sökt svar på.