Erfarenhetsberättelser

 • Att kultivera bort rädsla

  Mitt namn är Nicolas och jag är en Dafa-utövare från Sverige. Jag började min kultivering i Dafa år 2011.
 • Hur jag blev av med fasthållandet till datorspel

  Idag vill jag dela med mig av min kultiveringserfarenhet kring hur jag klev ut ur tillståndet av mycket tungt datorspelande, för alla medutövare som har liknande fasthållande, och hoppas att vi alla kan dra lärdom av detta.
 • Att kultivera väl och rädda människor på vägen

  Jag erhöll Fa 1997 och har sedan dess snubblat mig fram under alla dessa kultiveringsår. Nedan vill jag dela med mig lite av mina kultiveringserfarenheter under dessa år som jag har varit i Sverige.
 • Första mötet med Falun Dafa

  I augusti för två år sedan fyllde jag 80 år. Fram till dess hade min enda kännedom om Falun Dafa varit några broschyrer som jag sett utlagda i en butik i Botaniska Trädgården i Göteborg dit jag brukade gå på sommaren.
 • Redo att ta ett stort steg

  Jag skulle vilja dela med mig min senaste kultiveringserfarenhet sedan 2½ månader tillbaka. Den här perioden har verkligen varit mycket speciell och jag hoppas att den kommer att uppmuntra er andra.
 • Erfarenhetsutbyte om min kultivering

  För att uppmuntra mig själv i min kultivering läser jag ofta artiklar från Minghuis webbsida. Jag gick också till konferensen i Madrid i oktober 2014 och New Yorks Fahui i maj 2015. På denna konferens i Wien ville jag dela med mig av mina anspråkslösa kultiveringserfarenheter emedan jag vet att alla våra kultiveringsvägar är olika och unika och att allt vi gör och allt vi möter är en del av vår kultivering. Jag bad sedan vår vördade Mästare om hjälp.
 • Erfarenhetsberättelse

  Jag heter Mai och kommer från Sverige. Sedan jag var runt 19 år har jag undrat, vad kan jag göra för att slippa komma tillbaka till denna nivå av mänsklighet.
 • Kultiveringserfarenheter i Nordirland

  Jag flyttade till Belfast 2014, och endast ett fåtal personer kände till Falun Gong. Kineserna som lever där hade inte haft många möjligheter att träda ut ur det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess anslutna organisationer. Jag var medveten om att jag måste ha en ödesbestämd relation med dem och att det var Mästaren som hade arrangerat för mig möjligheten att rädda kännande varelser i Nordirland.
 • Kultivering på arbetsplatsen: Nuvarande förståelser om Fa-principer

  Bästa medutövare,Jag är Petra, en tysk Falun Dafa-utövare. Det var för elva år sedan jag började utöva Dafa. Jag var mycket flitig i början och fortsatte vara det i flera år. Jag började emellertid under de senaste åren slå av på takten i min kultivering. Det var först helt nyligen som jag insåg detta.
 • Så minns jag min kultiveringsväg

  Jag heter Sergey och jag är 41 år. Jag började studera Fa och klargöra sanningen år 2000. Efter att ha läst Mästarens ord från "Fa-undervisning vid 2015 år Fa-konferens i New York" kände jag att jag ville dela med mig av mina erfarenheter på en konferens.
 • Kultivering under Shen Yun-promotion

  Jag tog över samordningen av klubbpresentationer förra året. På ett personligt plan är denna verksamhet av stort intresse för mig, eftersom människor i högre klass kan nås via denna verksamhet lättare och vi kan prata med dem mer ingående. Vi kunde organisera en presentation genom huvudsamordnaren för Europeiska Falun Dafa-föreningen i Wien under januari i år. Även om många klubbar visade intresse för att vara värd för en presentation var det mycket som föll bort på grund av en kort tidsram. Detta var, som det i slutändan visade sig, ett problem som dök upp på ytan, men var ett tillfälle för mig att hitta tillkortakommanden i mitt hjärta. Jag kände dock inte igen detta i början. I stället upplevde jag ett växande tryck och utvecklade tanken: "Jag måste skaffa ett så stort stöd. Jag måste fastställa datum för presentationerna."
 • Renad under förberedelserna för Shen Yun-föreställningar

  Jag är en utövare som har erhållit Fa under 2002. Under en lång tid var jag väl medveten om att Mästaren guidade och skyddade mig som om jag var en baby. Ibland när jag fick prövningar kunde jag betrakta mig själv som en utövare. Jag tittade inåt, studerade Fa mer på allvar och sände upprätta tankar. Jag visste: Allt jag lider av är återbetalning av karma. Detta var min förståelse.
 • Att smälta in i Fa-upprätandet genom att jobba heltid i vår media

  Även fast jag har utövat sedan 1998 har jag inte varit involverad på heltid i något av våra mediaprojekt. Jag har vid flera tillfällen genom åren blivit tillfrågad om att involvera mig men jag hade fullt upp med att driva mitt eget företag och trodde att jag inte hade tid att involvera mig på heltid. Dessutom, när jag tänkte på vår media kände jag mig mycket pessimistisk angående våra möjligheter att lyckas att uppfylla Mästarens önskan. Jag såg bara våra hinder. Medan jag hade fullt upp med att tänka att det var omöjligt offrade mina medutövare tyst allt de hade för att uppfylla Mästarens önskan, arbetandes outtröttligt dag och natt. Men på den tiden hade jag för många mänskliga föreställningar för att se det klart.
 • Shen Yun förändrade min kultivering fundamentalt

  Jag vill gärna dela med mig av några förståelser som jag fått under 2014 års Shen Yun föreställning i Wien. De här insikterna har bidragit till att omvandla min kultivering fundamentalt.
 • Titta inåt och rena sig själv i enlighet med Fa

  I hela mitt liv så längtade jag efter att lära mig om universums lagar, att leva i enlighet med dem och att vara i harmoni med universum. Jag har alltid haft känslan att någon vakar över mig och jag har försökt att vara en god människa. Men det har varit några smutsiga saker längst in i mig som fyller ”flaskan”.