Utövares Forum

Erfarenhetsberättelser | Erfarenheter | Utbyte | Nybörjare | Jingwen

 • Kultivering under Shen Yun-promotion

  Jag tog över samordningen av klubbpresentationer förra året. På ett personligt plan är denna verksamhet av stort intresse för mig, eftersom människor i högre klass kan nås via denna verksamhet lättare och vi kan prata med dem mer ingående. Vi kunde organisera en presentation genom huvudsamordnaren för Europeiska Falun Dafa-föreningen i Wien under januari i år. Även om många klubbar visade intresse för att vara värd för en presentation var det mycket som föll bort på grund av en kort tidsram. Detta var, som det i slutändan visade sig, ett problem som dök upp på ytan, men var ett tillfälle för mig att hitta tillkortakommanden i mitt hjärta. Jag kände dock inte igen detta i början. I stället upplevde jag ett växande tryck och utvecklade tanken: "Jag måste skaffa ett så stort stöd. Jag måste fastställa datum för presentationerna."
 • Renad under förberedelserna för Shen Yun-föreställningar

  Jag är en utövare som har erhållit Fa under 2002. Under en lång tid var jag väl medveten om att Mästaren guidade och skyddade mig som om jag var en baby. Ibland när jag fick prövningar kunde jag betrakta mig själv som en utövare. Jag tittade inåt, studerade Fa mer på allvar och sände upprätta tankar. Jag visste: Allt jag lider av är återbetalning av karma. Detta var min förståelse.
 • Önskan att verkligen vilja kultivera kommer helt an på oss själva

  Den senaste månaden har det varit svårt för mig att studera Fa med ett stilla sinne. En mängd fasthållanden till själviskhet, rädsla, girighet och att bekräfta sig själv har visat sig. En omfattande själviskhet började sprida sig i mitt sinne och jag ville inte längre kultivera.
 • Att smälta in i Fa-upprätandet genom att jobba heltid i vår media

  Även fast jag har utövat sedan 1998 har jag inte varit involverad på heltid i något av våra mediaprojekt. Jag har vid flera tillfällen genom åren blivit tillfrågad om att involvera mig men jag hade fullt upp med att driva mitt eget företag och trodde att jag inte hade tid att involvera mig på heltid. Dessutom, när jag tänkte på vår media kände jag mig mycket pessimistisk angående våra möjligheter att lyckas att uppfylla Mästarens önskan. Jag såg bara våra hinder. Medan jag hade fullt upp med att tänka att det var omöjligt offrade mina medutövare tyst allt de hade för att uppfylla Mästarens önskan, arbetandes outtröttligt dag och natt. Men på den tiden hade jag för många mänskliga föreställningar för att se det klart.
 • Att känna sömnighet och slumra till under Fa-studier är opassande

  Läraren talade i sin föreläsning om att det är viktigt att studera Fa i grupp. Enligt min förståelse är det opassande att vara sömnig eller att slumra till när vi studerar Fa tillsammans. Varje utövare som sett eller visat ett sådant uppförande borde se inåt och fundera över var i sin utövning de har tagit en omväg.
 • Tyskland: Erfarenhetsutbyteskonferensen gav utövare värdefulla insikter

 • Shen Yun förändrade min kultivering fundamentalt

  Jag vill gärna dela med mig av några förståelser som jag fått under 2014 års Shen Yun föreställning i Wien. De här insikterna har bidragit till att omvandla min kultivering fundamentalt.
 • Titta inåt och rena sig själv i enlighet med Fa

  I hela mitt liv så längtade jag efter att lära mig om universums lagar, att leva i enlighet med dem och att vara i harmoni med universum. Jag har alltid haft känslan att någon vakar över mig och jag har försökt att vara en god människa. Men det har varit några smutsiga saker längst in i mig som fyller ”flaskan”.
 • Min resa med att få Fa och min kultiveringserfarenhet

  Jag kommer från Xinjiang i Kina. Jag har nu kultiverat i mer än tre år nu och jag har mycket i mitt hjärta som jag vill dela med mig av till medutövare. På grund av språkbegränsningar, så visste jag inte hur jag skulle uttrycka mina tankar tydligt och det kändes mycket pressande. Processen med att skriva en erfarenhetsutbytes artikel är som en ny kultiveringsprocess för mig. Det är också en process att släppa fasthållanden till rädsla, underlägsenhet, berömmelse och framgång såväl som att släppa ego. Jag klarade att fullfölja denna erfarenhetsberättelse med hjälp av Mästaren.
 • Höja min kultivering genom Dafa-projekt

  Mitt namn är Sandra och jag är en utövare från Spanien. Jag kom till Spanien från Edinburgh, där jag fick Fa 2006. Förutom att regelbundet deltar i lokala aktiviteter som vi ordnar, har jag även deltagit i många Dafa-projekt såsom The Epoch Times, klargjort sanningen till politiker, The Art of Zhen, Shan, Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) och Shen Yun.
 • Erfara Dafas mirakel när man ägnar uppmärksamhet till de tre sakerna

  Ärade Mästare och medutövare,Jag började att utöva Falun Dafa år 1997. Sedan dess har Mästaren hjälpt mig att släppa fasthållanden genom att gå igenom tester eller när jag möter prövningar och problem. Dessutom så bekräftar jag att en Dafa lärljunge måste göra de tre sakerna. Jag känner brådskan och ansvaret från det enorma Fa-upprättandet.
 • Kultiveringserfarenheter från tio års utövande

  Jag är en utövare i Frankfurt, Tyskland. Jag kom till Tyskland 1992. Eftersom jag bodde utomlands hade jag inte hört talas om Falun Gong eller förföljelsen efter den 20:e juli 1999. År 2004 såg jag en video som introducerade Dafa, hemma hos en god vän i USA. Mitt första intryck var att det inte var något fel med "Saninng, Godhet och Tålamod". Det kändes naturligt att följa de här principerna. Så jag köpte Zhuan Falun och några av de senaste artiklarna av en vän och lärde mig övningarna.
 • Att klargöra sanningen till kinesiska turister

  Jag lämnade Kina och reste till Thailand under 2006. Jag värdesatte verkligen när jag klargjorde fakta om Falun Gong till människor i Thailand för första gången eftersom jag aldrig hade gjort det utanför Kina innan. Jag kände att det var privilegierande att få förklara fakta om Falun Gong till de kinesiska turisterna i ett fritt samhälle. Jag var tillsammans med min äldre syster, men vi kunde inte gå ihop för att göra sanningsklargörande eftersom en av oss var tvungen att stanna hemma eftersom vi inte hade råd med avgiften för att ta bussar för två personer. Jag kunde känna att Mästaren var på min sida för att hjälpa mig i min sanningsklargörande som jag kände att jag var omgiven av ett starkt energifält som avskärmade mig från den gassande solen i Thailand och höll mig sval
 • Sanningsklargörande vid turistattraktion tillät mig att kultivera som i början

  Sedan förra årets Los Angeles Fa-konferens, har jag försökt att klargöra fakta vid en turistattraktion. När jag kände att det inte var så många turister i Norge, gjorde det att jag inte lade alltför stor ansträngning på det. När jag hörde vad Mästaren hade sagt i konferensen i New York Fa i år: "Som jag nämnde i förra Fa-konferensen, [vår grupp som helhet] får inte sluta upp med vårt sanningsklargörande vid turistattraktioner. Speciellt med turister som kommer ut ur Kina, du måste verkligen fokusera ditt sanningsklargörande på dem. Utövare överallt vidtar åtgärder, och gör det bra." Jag kände att det fanns en lucka. Den 27 maj i år började jag att klargöra fakta vid turistattraktion för att hjälpa till med att rädda kinesiska turister som kom från långtifrån.
 • I grunden förändra vårt sätt att tänka

  Jag tackar Mästaren för att ge mig en unik möjlighet att delta i att promota Shen Yun i Milano. I år var det första gången jag deltog i promotande av Shen Yun. Genom att studera Fa och utbyte med andra utövare hade jag förstått vikten av att ägna sig åt att promota Shen Yun för att rädda varelser, men min förståelse var på en ytlig nivå. Jag visste att jag skulle göra det, men jag insåg inte vad det betyder att promota eller vad detta innebar.